Obsah

Přednášky pro středoškoláky

Fyzikální olympiáda Tento podzim a zimu pro Vás opět pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO.

Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8. Sraz bude v přízemí nízkopodlažního objektu T v 18:10. Přednášky budou probíhat v posluchárně T1. Termíny tentokrát nejsou pravidelně s odstupem dvou týdnů, tedy je třeba sledovat, kdy se přednáší. Plánovaná délka je 75-90 minut a (spíše 90 minut) vše je samozřejmě zdarma.

Nejlépe se k nám dostanete metrem C – stanice Nádraží Holešovice, dále pak autobusem č. 201 na stanici Kuchyňka (první zastávka, na znamení), vizte mapu.

Přednášky budeme vysílat také on-line živě na YouTube, nicméně přednášející vás raději uvidí na místě, protože tak mají přece jen lepší zpětnou vazbu a mohou přizpůsobovat lépe tempo přednášky.

Aktuality

Online

Aktuálně živě nevysíláme.

Pokud byste se chtěli zeptat na něco k přednášce, učiňte tak na YouTube diskuzi u videa. Tuto diskuzi aktivně sledujeme během živého přenosu i poté.

Přednášky ZS 2017

12. října: Eulerova metoda řezu

V této netradiční přednášce se seznámíte blíže s jednou ne méně netradičnější a velmi opomíjenou metodou, která de facto stojí za zrodem a rozvojem hydrodynamiky (tečení kapalin), termiky (přenos tepla), teorie pružnosti a pevnosti (s tím souvisí moderní inženýrství) a dalších odvětví fyziky. Nemohl to být nikdo jiný než právě Leonhard Euler, který stojí u jejího zrodu... Ukažme si, jak pomocí elementárních myšlenkových řezů můžeme řešit (často nelehké) úlohy z různých oblastí fyziky.

Dominik Beck, MFF UK


2. listopadu: Obvody střídavého proudu

Elektromagnetismus je bohatá oblast fyziky. Obvody střídavého proudu jsou nedílnou součástí znalostí elektrotechniků a pro svůj význam a matematickou bohatost by je měl znát i student obecné fyziky. Pokusíme se zorientovat v postupu při řešení střídavých obvodů, povýšíme odpory na impedance a vodivosti na admitance, a práce s indukčnostmi a kapacitami se nám stane bližší.

Dan Slezák, MFF UK


16. listopadu: Základy termodynamiky

Na základě základních principů rozvineme a zbudujeme teorii, která stojí u zrodu kvantové mechaniky - termodynamika. Teplo, teplota, energie, entropie, termodynamické potenciály - seznámíme se blíže s jednotlivými koncepty a poukážeme na jejich universalitu mezi ostatními odvětvími. Odvodím známé a slavné důsledky a podrobněji spočítám některé příklady na kruhové děje. Pokud zbude čas, odvodím i Maxwellovo rozložení rychlosti.

Dominik Beck, MFF UK


30. listopadu: Termodynamika aneb o teple

V souladu s osnovami FO projdeme mimo jiné použití všech důležitých zákonů, vázajících se k různým způsobům přenosu tepla. Řekneme si, co teplo a teplota skutečně jsou a z čeho používané zákony vycházejí. Zásadní budou hlavně úlohy, jejichž obecná řešení budeme postupně demonstrovat. S teplem se samozřejmě pojí i zopakování některých znalostí optiky a teorie záření, a také souvislostí s chováním elektrického proudu.

Dan Slezák, MFF UK


FAQ

aneb často kladené dotazy

Proběhlé přednášky z minulých semestrů

Historii přednášek najdete na zvláštní stránce. Najdete zde jak anotace přednášek, které už proběhly, tak u některých i jejich záznamy, které můžete shlédnout online či doprovodné texty či prezentace.

Archiv přednášek