Cena soustředění

Výše částečné úhrady pobytových nákladů (alias cena) pro účastníka soustředění se počínaje jarním soustředěním 2017 (včetně) určuje následujícím způsobem.

  1. Sečteme body získané konkrétním řešitelem v sériích, ze kterých ho na soustředění zveme (označme ho jako B). Připomínka: Na jarní soustředění zveme za řešení prvních tří sérií školního roku, ve kterém se soustředění koná. Na podzimní soustředění zveme za poslední tři série z předchozího školního roku.
  2. Sečteme body (z těch samých sérií), které jsou uvedené u tzv. Studenta Pilného v kategorii 4. ročníků (označme ho M).
  3. Vydělíme B hodnotou M a dostáváme nějaké číslo X, které můžeme vyjádřit v procentech.
  4. Cena soustředění pro řešitele je pak určena následující tabulkou:

Cena soustředění je určená pro daného jednotlivce. Body ani slevy ze soustředění nejde mezi řešiteli převádět.

Závěrem bychom chtěli poznamenat, že v žádném případě nemáme v úmyslu diskriminovat zájemce z finančně slabších rodin. Bude-li předložen pádný důvod, lze se s námi dohodnout na slevě (nebo na úplném prominutí poplatku).