Obsah

Akce FYKOSu

FYKOSí Fyziklání

FYKOSí Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Další informace

Fyziklání Online

Fyzikální… Mezinárodní… Internetová… Tříhodinová… Soutěž pořádaná Fyzikálním korespondenčním seminářem MFF UK.

Další informace

Soustředění

Organizátoři FYKOSu pořádají dvakrát do roka, na jaře a na podzim, tradiční soustředění. Tato týdenní akce je určena pro zhruba 30 nejlepších řešitelů (část vybereme z každé kategorie podle pořadí, část podle celkového bodového zisku) a probíhá v nějakém krásném koutu naší vlasti. Sami se níže můžete podívat, kam jsme v minulosti zavítali. Účastníci soustředění prožijí několik dní plných zajímavých přednášek z fyziky a matematiky. A aby intelektuální zátěž v režii studentů a pracovníků MFF UK nebyla příliš vysoká, odpočinou si všichni (řešitelé i organizátoři) při hrách, sportu a soutěžích. Odborná náplň soustředění není čistě teoretická, účastníci si „osahají“ i opravdové fyzikální experimenty.

Další informace

TSAF

TSAF, čili Týden s aplikovanou fyzikou, je akce pořádaná organizátory FYKOSu pro jeho účastníky a klade si za cíl seznámit je s některými pracovišti, která jednak fyziku zkoumají, ale často se i více věnují jejím konkrétním aplikacím, což bývají např. firmy pracující s technikou.

Další informace

DSEF

Den s experimentální fyzikou (zkratkou DSEF) je tradiční akce FYKOSu, během které se můžete porozhlédnout po fyzikálních pracovištích na MFF UK. Máte jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak se dnes dělá experimentální fyzika. Nejčastěji bývají exkurze k jadernému reaktoru, na pracoviště elektronové mikroskopie, katedru nízkých teplot, pracoviště nukleární magnetické rezonance, ale objevují se i mnohé další. Exkurze se budou v jednotlivých ročnících střídat a dle zájmu a možností opakovat.

Další informace

Přednášky pro středoškoláky

Tento školní rok pro Vás opět pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO.

Další informace

VAF

Víkend s aplikovanou fyzikou nebo také Víkendová akce FYKOSí je nová neoficiální akce pro setkávání řešitelů a organizátorů.

Další informace

Rozšiřující seminář 2016/17

Další informace