Obsah

Prezentace, texty a články o FYKOSu

Na této stránce naleznete různé výstupy o FYKOSu či o jeho akcích, které FYKOS pořádá. Jedná se o prezentace na akcích FYKOSu, na různých konferencích či na místech, kde byli organizátoři pozváni.

Upozornění: Informace v prezentacích a textech byly aktuální k datu jejich prezentování/odevzdání. Proto se např. plánovaná data akcí mohou lišit od nakonec realizovaných a podobně. Obecné texty o semináři však jsou platné povětšinou obecně a dlouhodobě.

Školní rok 2017/2018

12. FYKOSí Fyziklání - 16.2.2018

Prezentace o FYKOSu.
Autor: Karel Kolář
Úpravy: Daniela Pittnerová

Jeden den s fyzikou - 15.2.2018

Akce pořádaná MFF UK.

FYKOS
Autor: Karel Kolář
Úpravy: Daniela Pittnerová

Setkání v Labi - 24. až 26. 11. 2017

Akce pořádaná Jednotou českých matematiků a fyziků, která navazovala na tradici předchozích Přehlídek v popularizaci fyziky.

Fyziklání
Autor: Daniel Dupkala, Michal Červeňák

Aktivity FYKOSu
Autor: Karel Kolář
Drobné úpravy: Daniela Pittnerová

Za obě vystoupení jsme v rámci soutěžní přehlídky získali ocenění od České fyzikální společnosti.

Setkání Fakultních škol MFF UK - 23. 11. 2017

Aktivity FYKOSu
Autor: Karel Kolář
Drobné úpravy: Daniela Pittnerová

Fyzikální Náboj 2017 - 20. 10. 2017

Prezentace o FYKOSu
Původní verze od autora: Karel Kolář
Upravila: Daniela Pittnerová

Školní rok 2016/2017

International Conference of Physics Students – 7. až 14. 8. 2017 – Torino, Itálie

IAPS Workshop - Ideas worth spreading - Physics Brawls
Realizátoři: Karel Kolář, Daniel Dupkala, Tomáš Hrbek

Activities of FYKOS for High School Students and its Educational Benefits for Participants
Autor: Karel Kolář

Physics Brawl, Online Physics Brawl and Its Influence of Physics Education
Autor: Daniel Dupkala

11. FYKOSí Fyziklání – 17. 2. 2017

Prezentace o FYKOSu
Autor: Karel Kolář

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2016 – 23. až 25. 10. 2016 v Kašperských horách

Konferenci pořádaly Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Česká astronomická společnost, západočeská pobočka České astronomické společnosti, JČMF, pobočka Plzeň a Fyzikální pedagogická společnost JČMF.

Astronomické a astrofyzikální úlohy ve FYKOSu
Autor: Karel Kolář

Československý časopis pro fyziku - 4/2016

článek: Jarní soustředění FYKOSu 2016
Autoři: (účastník) Igor Bajo

GIREP Seminar 2016 – 30. 8. až 3. 9. 2016 – Krakow, Polsko

GIREP Seminar 2016: Research-based proposals for improving physics teaching and learning – focus on laboratory work

Experimental problems at FYKOS
Autor: Karel Kolář

Veletrh nápadů učitelů fyziky – 21. ročník – 26. až 28. 8. 2016 v Brně

Problémové úlohy FYKOSu
Autor: Karel Kolář

Archiv

Stránky se staršími výstupy, prezentacemi a články.