fykos výfuk

Den s experimentální fyzikou

O akci obecně

Den s experimentální fyzikou je tradiční akce FYKOSu, během které se můžete porozhlédnout po fyzikálních pracovištích na MFF UK. Máte jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak se dnes dělá experimentální fyzika. Nejčastěji bývají exkurze k jadernému reaktoru, na pracoviště elektronové mikroskopie, katedru nízkých teplot, pracoviště nukleární magnetické rezonance, ale objevují se i mnohé další. Exkurze se budou v jednotlivých ročnících střídat a dle zájmu a možností opakovat.

Aktuálně

Letošní DSEF konal 13. 2. 2014. Hlavní sraz účastníků byl v 8:00 hodin před posluchárnou T1 v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (V Holešovičkách 2, Praha 8, budova T mapka).

Registrované uživatele prosíme, ať se před vyplněním formuláře nejdříve přihlásí. Ulehčí vám to práci, protože kontaktní údaje již budou předvyplněny.

Účastníci DSEFu si mohou při přihlašování objednat bagety, aby během DSEFu nesháněli oběd (na což stejně nebude čas). Cena jedné bagety je 30 Kč. Objednejte si s rozvahou právě tolik baget, kolik budete potřebovat.

Letos bude mít každá skupina dopoledne i odpoledne individuální program exkurzí. Přihlašujte se proto podle toho, které exkurze by vás mohly nejvíce zajímat, ale přitom co možná nejrovnoměrněji, aby byl ve všech skupinách zhruba stejný počet osob.

Témata a rozvrh exkurzí

Sk./Čas 8:00 8:30 8:50 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 cca 13:00 cca 16:30
Alpha Reg Ú PP1 PP2 NMR1 NMR2 MS Přesun planetárium Konec
Bravo Reg Ú MS KFNT NMR2 NMR1 PP1 Přesun Vrabec Konec
Charlie Reg Ú Př (MS) STM MS PP1 PP2 NMR2 Přesun planetárium Konec
Delta Reg Ú Př (MS) SUP STM MS PP1 Did Přesun planetárium Konec
Echo Reg Ú Př (MS) Did SUP STM MS KFNT Přesun Vrabec Konec
Xray Reg Ú KFNT Did PP2 STM NMR1 Přesun planetárium Konec
Yankee Reg Ú Př (NMR) NMR1 NMR2 KFNT Did SUP Přesun planetárium Konec
Zulu Reg Ú Př (NMR) NMR2 NMR1 SUP KFNT STM Přesun Vrabec Konec
 • Reg – Prezence účastníků na akci
 • Ú – Přivítání na DSEFu – Úvodní slovo, organizace dne
 • – Přednáška (jedna z následujícího výběru, pokud není uvedena, budete si moci vybrat na místě)
  • Př (MS) – RNDr. Karel Závěta , CSc. – Úvodní přednáška – Mössbaurova spektroskopie – učebna T8
  • Př (NMR) – RNDr. Vojtěch Chlan, PhD. – Úvodní přednáška – Nukleární magnetická rezonance – učebna T9
 • PP1 – Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. – Metody analýzy povrchů a materiálů – V rámci exkurze budou vysvětleny a ukázány moderní metody zkoumání struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Ke zkoumání struktury se na KFPP používají metody difrakce pomalých a rychlých elektronů (LEED a RHEED). Jednou z nejrozšířenějších metod chemické analýzy je metoda fotoelektronové spektroskopie (XPS, ESCA) a její modifikace. Účastníci se mohou seznámit s měřícími zařízeními a shlédnout příklady aplikací na řešení reálných problémů. Podrobnosti je možné najít také na webových stránkách Skupiny povrchů KFPP.
 • PP2 – Mgr. Ivan Khalakhan PhD. – Řádkovací elektronový mikroskop – Řádkovací elektronový mikroskop (SEM) slouží ke zkoumání morfologie povrchů, materiálů a tenkých vrstev. Elektronové mikroskopy na KFPP jsou schopny zobrazit detaily objektů až o velikosti jednotek nanometrů. Metoda EDX umožňuje měřit chemické složení včetně prvkového povrchového mapování. Ve spolupráci s iontovým svazkem (FIB) je možné vytvářet nanoobjekty či připravovat vzorky pro další měření a aplikace. Podrobnosti je možné najít také na webových stránkách Skupiny povrchů KFPP.
 • STM – Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. – Řádkovací tunelový mikroskop
 • MS – RNDr. Karel Závěta, CSc. – Mössbaurova spektroskopie
 • NMR1 – RNDr. Vojtěch Chlan, PhD. – nukleární magnetická resonance v magnetikách
 • NMR2 – RNDr. Vojtěch Chlan, PhD. – nukleární magnetická resonance vysokého rozlišení
 • SUP – RNDr. Zdeněk Janů, CSc. – magnetismus a nízké teploty
 • KFNT – Katedra fyziky nízkých teplot – David Schmoranzer, Ph.D. povídání o fyzice nízkých teplot + kapalný dusík
 • Did – Katedra didaktiky fyziky – Interaktivní fyzikální laboratoř

Pozvánka

Milí přátelé,

jako každý rok i letos vás srdečně zveme na tradiční celodenní akci s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), kterou pořádáme přednostně pro řešitele FYKOSu, samozřejmě bez ohledu na výsledky v naší soutěži, a případně pro jejich přátele a pedagogický doprovod. DSEF představuje jedinečnou příležitost prohlédnout si nejrůznější zařízení, se kterými fyzikové pracují, seznámit se s aktuální problematikou a nejnovějšími poznatky v experimentální fyzice a také poznat vaše budoucí učitele na Matematicko–fyzikální fakultě. Letošní DSEF se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. 2014.

K přihlášení, prosíme, používejte výhradně webový formulář a před jeho vyplněním se dobře seznamte s pokyny níže!

Všem přihlášeným zašleme emailem v týdnu před akcí podrobné informace. Omluvenku do školy, což zároveň poslouží jako potvrzení vaší účasti budeme dávat u registrace. Sledujte průběžně web a k řešení jakýchkoliv situací používejte e-mail dsef.fykos.cz!

S přihláškami neotálejte, vyjednaná kapacita DSEFu, resp. jednotlivých skupin a laboratoří je omezená a nemůžeme ji navyšovat! V případě, že budete rozděleni nerovnoměrně, tak si organizátoři ponechávají právo přemístit přihlášené do jiných skupin.

Cesta na místo hlavního srazu

Nejdříve se musíte dopravit do Prahy. Z Hlavního nádraží je pro vás nejvýhodnější spojení metrem C na stanici Nádraží Holešovice (směr Letňany, na třetí zastávce vystoupit). Ze stanice metra Nádraží Holešovice vyjděte od eskalátorů doleva (použijte eskalátory poblíž zadní části soupravy). Odtud můžete jet autobusem číslo 201 na zastávku Kuchyňka (na znamení), odkud uvidíte vysokou věž objektu A, obejdete ji zprava a vejdete po širokých schodech do objektu T. Posluchárnu T1 naleznete poblíž vchodu nalevo (mapa polohy budovy).
Z  Lze jet též autobusem 112 nebo X17 do zastávky Pelc Tyrolka (na znamení). Budovu T uvidíte přímo za sebou, pokud se po výstupu z autobusu otočíte proti směru jízdy. Zastávka Pelc Tyrolka je oproti pozici vyznačené na Google-mapě nově posunuta až k mostu.

Pokyny a informace k přihlášce

 • Využijte přihlašovací formulář.
 • Hlaste se co nejdříve!
 • Je nutná účast na celé akci! Účastníky, kteří by se účastnili pouze části programu, nepřijímáme, protože máme domluvené exkurze na daný počet osob.
 • O uložení vaší přihlášky do databáze budete automaticky informováni na váš e-mail a vaše jméno se objeví na této stránce níže.
 • Skupinu volte především s ohledem na své zájmy, zvědavost a s ohledem na rovnoměrné obsazení skupin. (Exkurze však nejsou místem k povídání! K tomu využijte dobu před hlavním srazem nebo po skončení exkurzí, popř. o přestávkách či přesunech.) Konečné rozdělení proběhne v průběhu úvodu akce a  týká se zejména rovnoměrného zaplnění skupin. Změn však proběhne pouze minimální nutné množství, takže volbu svojí skupiny volte pečlivě. Nebudeme brát ohledy na žádosti o změnu skupiny.
 • Účast na akci je zdarma.
 • Chcete-li se domluvit na společnou dopravu na DSEF, můžete zanechat rozumný vzkaz s informací, odkud pojedete.
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména email. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, pokud by byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud se bude chtít přihlásit neřešitel doporučujeme, aby nejprve napsal email na dsef.fykos.cz a ideálně aby ho doporučil nějaký účastník či organizátor FYKOSu. Není to ale nutné. Přihlásit se můžete rovnou, ale riskujete, že upřednostníme jiného účastníka.
 • Organizátoři FYKOSu si vyhrazují právo rušit přihlášky zejména v případě svévolného přihlášení neřešitele bez předchozí domluvy.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na dsef.fykos.cz, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na dsef.fykos.cz.

Další informace

 • Týden před DSEFem (6. 2. 2014) se koná Jeden den s fyzikou na MFF UK. Tímto vás na něj zveme. V jeho rámci budou probíhat také některé obdobné exkurze jako na DSEFu – proto pokud na tuto akci půjdete, mějte na paměti, co jste si vybrali na DSEF a jděte se spíše podívat na jiná místa.
 • Den po DSEFu bude FYKOSí Fyziklání. Sežeňte si tým a přihlaste se i na něj!
 • Po FYKOSím Fyziklání se koná Víkend s aplikovanou fyzikou -- víkendovka, kde se setkáte s ostaními řešiteli i organizátory. Přihlaste se i na něj. Akce je určena úplně pro všechny!
 • Pro účastníky, kteří budou mít zájem, můžeme zařídit ubytování noc před akcí (v hostelu). Dotovaná cena za jednoho účastníka je 100,- Kč. K ubytování se přihlásíte v přihlášce. Ubytování bude ve stejném hostelu, co ubytování na další den, kdy bude FYKOSí Fyziklání. K ubytování před Fyzikláním se ale přihlašujete v přihlášce na Fyziklání.

Seznam přihlášených

Seznam posledních DSEFů

Den s experimentální fyzikou, 2014

Další ročník oblíbené akce FYKOSu

Den s experimentální fyzikou, 2013
Podívejte se na fotky.

Dopolední část DSEFu proběhla na pracovištích MFF UK v budovách Ke Karlovu 3 a 5 v Praze. Každá skupina měla individuální program, na který se můžete podívat zde. Skupiny navštívili optické laboratoře, magnetooptické laboratoře, mohli se dozvědět zajímavé informace o fyzikálních vlastnostech piva, slyšet deformaci a mohli es podívat i na další zajímavá místa.
Odpoledne se menší část účastníků přesunula do muzea pražského vodárenství a úpravny vody v Podolí, větší část se přesunula na pracoviště FzÚ AV ČR na Slovanku a to na PALS (Prague Asterix Laser System) a na Tokamak.
Akce se konala 14. 2. 2013 a zúčastnilo se jí 62 středoškoláků, jejich 2 učitelky a 10 organizátorů FYKOSu.

Den s experimentální fyzikou, 2012
Podívejte se na fotky.

Dopolední část proběhla v objektech MFF UK v Troji. Zde mohli účastníci navštívit Van der Graafův urychlovač, detektorovou laboratoř ÚČJF, dozvědět se něco o elipsometrii, magnetismu v nízkých teplotách a dalších zajímavostech. Před samotnými exkurzemi proběhla přednáška doc. Chvosty zabývající se termodynamikou a demonstračními pokusy. Odpoledne jsme navštívili ÚJV Řež a to jak část základního výzkumu, tak aplikovaného.
Akce se konala 26. 3. 2012 a zúčastnilo se jí 55 studentů středních škol.

Den s experimentální fyzikou, 2011
Podívejte se na fotky.

Letos začal DSEF populární přednáškou na téma gravitačního mikročočkování. V dopolední části jsme navštívili na 13 různých pracovišť náležejících pod Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na Karlově (pod FÚ UK, KCHFO, KFKL a KFM a navíc jako jedna z exkurzí byly nízké teploty s pokusy s kapalným dusíkem od KFNT), odpoledne jsme pak navštívili PALS (Prague Asterix Laser System) a tokamak Compass Fyzikálního ústavu AV ČR.
Akce se konala 11. 4. 2011 a zúčastnilo se jí 64 středoškoláků.

Den s experimentální fyzikou, 2010
Podívejte se na fotky.

Dopoledne měly všechny skupiny exkurze v Troji, odpoledne část zůstala v Troji a část odjela do Řeže. Poprvé měla každá skupina jiný program. Exkurze účastníky zavedly například k jadernému reaktoru Vrabec FJFI, k slunečním článkům, do detektorové laboratoře, na Katedru fyziky nízkých teplot, na urychlovač v Řeži a další zajímavá místa.
Akce se konala 22. 3. 2010 a zúčastnilo se jí 52 středoškoláků a jejich 4 učitelé.

Den s experimentální fyzikou, 2009

DSEF se konal 30. 3. 2009. Hlavním dějištěm TSAFu byl tentokrát areál MFF UK v Troji. Navštívili jsme zde i výukový reaktor Vrabec spravovaný FJFI ČVUT. Stručný report z akce, který je součástí reportu z TSAFU 2009, najdete zde.

Den s experimentální fyzikou, 2008
Podívejte se na fotky.
DSEF se konal 31. 3. 2008. Náplní Dne byly dopolední exkurze do laboratoří MFF UK na Karlově (spinové echo a optický koherentní procesor, dále pikosekundová laserová laboratoř, elektronový mikroskop a pokusy z mechaniky naživo). Odpolední program proběhl v Ústavu jaderného výzkumu a Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy, kde jsme měli příležitost vidět otevřený reaktor (v odstávce) s Cherenkovovým zářením a další experimentální zařízení.
Den s experimentální fyzikou, 2007
Podívejte se na fotky.
DSEF se konal 2. 4. 2007. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra nízkých teplot, katedra fyziky povrchů a plazmatu, reaktor Vrabec).
Den s experimentální fyzikou, 2006
Podívejte se na fotky.
DSEF se konal 26. 4. 2006. Navštívili jsme Ústav jaderného výzkumu v Řeži a areál MFF UK na Karlově (katedra materiálů, katedra chemické fyziky a optiky).
Den s experimentální fyzikou, 2005
Podívejte se na fotky.
DSEF se konal 18. 4. 2005. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra elektroniky a vakuové fyziky – oddělení fyziky povrchů a plazmatu, katedra nízkých teplot, reaktor Vrabec) a Fyzikální ústav AV Na Slovance (tokamak CASTOR, PALS).
Den s experimentální fyzikou, 2004
DSEF se konal 1. 4. 2004 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 2003
DSEF se konal 20. 3. 2003 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 2002
DSEF se konal 20. 3. 2002 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 2001
DSEF se konal 4. 3. 2001 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 2000
DSEF se konal 15. 3. 2000 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 1999
DSEF se konal 17. 3. 1999 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 1998
Třetí ročník DSEFu se konal 11. 3. 1998 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 1997
Druhý ročník DSEFu se konal 4. 3. 1997 v Troji.
Den s experimentální fyzikou, 1996
Historicky první ročník DSEFu. Konal se 21. 2. 1996 v Troji. Účastníci během něj navštívili reaktor, absolvovali exkurzi zabývající se nízkými teplotami, geofyzikou, polymery a dielektriky.
©FYKOS – webmaster@fykos.cz