FYKOSí Fyziklání

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Index

Zde je k dispozici index všech dostupných stránek seřazený podle jmenných prostorů.Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz