FYKOSí Fyziklání

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz