fykos výfuk

Přednášky pro středoškoláky

Fyzikální olympiáda

Tento rok pro Vás pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO.

Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8. Sraz bude v přízemí nízkopodlažního objektu T, odkud se přesuneme do přednáškové místnosti T9, každý druhý čtvrtek od 18:00. Plánovaná délka je 60–90 minut a vše je samozřejmě zdarma. Nejlépe se k nám dostanete metrem C – stanice Nádraží Holešovice, dále pak autobusem č. 201 na stanici Kuchyňka (druhá zastávka, na znamení), viz mapa.
Přednášky budeme vysílat také online na adrese connect.cesnet.cz/fykos/, ale přednášející vás radši uvidí na místě, protože tak mají přece jen lepší zpětnou vazbu a mohou přizpůsobovat lépe tempo přednášky.

Další přednášky budou pravděpodobně až na podzim 2014.


Letos proběhlé přednášky

12. prosince 2013: Speciální teorie relativity
Vybudujeme základy STR z Einsteinových postulátů: odvodíme Lorentzovu transformaci a objevíme krásu prostoročasových diagramů při řešení komplexních úloh. Řekneme si, co je to invariantní interval, vlastní čas a proč je současnost relativní. Nabyté znalosti aplikujeme na parkování aut do garáže a rozpad mionů. Závěrem prozradíme roli energie a hybnosti při rozpadech a srážkách částic a podíváme se na Comptonův rozptyl. (Jakub Vošmera)
Na záznam přednášky se můžete podívat zde.
28. listopadu 2013: Magnetostatika
Vysvětlíme si, jak je popsáno magnetické pole, jak vzniká a zkusíme zodpovědět otázku "Jaký silný je magnet na lednici?". (Ján Pulmann)
Na záznam přednášky se můžete podívat zde.
14. listopadu 2013: Tepelné stroje
Na přednášce začneme termodynamickými zákony a rovnicí ideálního plynu. Dále si odvodíme vztahy platící pro izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický děj s ideálním plynem. Nakonec si zavedeme, co to je účinnost tepelného stroje, a vypočítáme si několik příkladů. (Lukáš Ledvina)
Na záznam přednášky se můžete podívat zde.
31. října 2013: Kmitání
Na přednášce si ukážeme něco málo o kmitání, matematickém popisu kmitání, různých aspektech kmitavého pohybu a různé způsoby řešení příkladů spojených s kmitáním. Pokud zbude čas, tak si pár příkladů i procvičíme. (Jakub Kocák)
Na záznam většiny přednášky se můžete podívat zde (bohužel v 46. minutě nám vypadla kamera, takže můžete shlédnout pouze 3/4 přednášky).
17. října 2013: Modely atomu
Společně se podíváme na stručný historický vývoj názorů na stavbu atomu. Zkusíme aplikovat naše znalosti na řešení stavby a vnitřního mechanismu některých modelů atomu a vysvětlíme si, proč a kde selhává klasická fyzika při popisu atomu. Nakonec si ukážeme, jak nás právě kvantová mechanika dokáže vytáhnout z těchto problémů. (Radomír Gajdošoci)
Na záznam přednášky se můžete podívat zde.

FAQ

aneb často kladené dotazy

  • Mohou se účastnit pouze středoškoláci? Ne, mohou se zúčastnit i jejich učitelé, kteří mají zájem či další zájemci o fyziku.
  • Proč mám přijít na místo, když se na to můžu později podívat? Možnost interakce s přednášejícím je důležitá, jak je již popsáno výše. Když už nemůžeš dorazit na místo, tak pořád je lepší dívat se v okamžiku přednášení, protože je vždy jeden organizátor, který má za úkol sledovat reakce online a zprostředkovat je přednášejícímu. A v neposlední řadě – pokud nikdo na místo nepřijde, tak skoro jistě přednáška nebude a tedy nebude ani záznam.

Proběhlé přednášky

Historii přednášek najdete na zvláštní stránce. Najdete zde jak anotace přednášek, které už proběhly, tak u některých i jejich záznamy, které můžete shlédnout online či doprovodné texty či prezentace.
©FYKOS – webmaster@fykos.cz