FYKOS

Týden s aplikovanou fyzikou

Aktuální ročník

Pojedeme do CERNu! A na ESRF! A na spoustu dalších zajímavých míst. Akce bude v termínu 9. – 16. 11. 2015. Podrobnosti a přihlášku najdete na stránce s pozvánkou.
Neváhejte a přihlašujte se, dokud je místo!

O TSAFu obecně

Co je TSAF?

TSAF, čili Týden s aplikovanou fyzikou, je akce pořádaná organizátory FYKOSu pro jeho účastníky a klade si za cíl seznámit je s některými pracovišti, která jednak fyziku zkoumají, ale často se i více věnují jejím konkrétním aplikacím, což bývají např. firmy pracující s technikou.

Stručná historie TSAFu

Týden s aplikovanou fyzikou je akce, která se vyvinula z druhého zájezdu do CERNu, který byl v roce 2006. Organizátoři i účastníci chtěli, aby návštěvy zajímavých experimentálních pracovišť probíhaly každý rok, ale vyjíždět každý rok do CERNu by bylo drahé a také by účastníci více ročníků neměli šanci navštěvovat různá pracoviště. Proto vznikl TSAF, který se zaměřil jak na pracoviště, kde jsou prováděny fyzikální experimenty, tak na pracoviště, která pracují s různými fyzikální aplikacemi – a to i třeba firmy, jejichž produkce musí stát na solidním fyzikálním základu.

V letech 2010 a 2011 nastala pauza, ve které se TSAF nepodařilo z různých důvodů zorganizovat. Ve školním roce 2011/12 se TSAF vrátil v podobě o něco kratší akce Tři dny s aplikovanou fyzikou, která používala zkratku TDSAF. Ve školním roce 2012/13 jsme se pak opět podívali do CERNu. Po roční pauze jsme pak v listopadu 2014 jeli do Německa, a to do DESY, k ASDEX-U a na další zajímavá místa.

Na TSAF jsou zvaní účastníci FYKOSu. Systém zvaní se liší rok od roku. Vždy mají ovšem výhodu lepší řešitelé (buď jsou pozvaní přednostně nebo mají výhodnější cenu akce).

Seznam konaných Týdnů s aplikovanou fyzikou

Týden s aplikovanou fyzikou po Německu 2014
Podívejte se na fotky.

Po roční pauze jsme se vrátili k formátu TSAFu jako poznávacího zájezdu do zahraničí, tentokrát do Německa v městech Hamburku, Berlíně a Mnichově. Hlavními cíli byly DESY, Deutsches Museum a tokamak ASDEX Upgrade.

Tento ročník má samostatný rozcestník, na kterém naleznete odkazy na reporty z akce, podrobný program a další informace o tomto ročníku.

Týden s aplikovanou fyzikou po Evropě i do CERNu 2012
Podívejte se na fotky.

FYKOS se po šesti letech vrátil v rámci Týdne s aplikovanou fyzikou do CERNu.

Tento ročník má vlastní rozcestník, ze kterého se můžete dostat na program i reporty z akcí.

Tři dny s aplikovanou fyzikou 2012
Podívejte se na fotky.

Tento rok jsem se vrátili k tradici TSAFu, i když v o něco kratší formě než dříve.

Týden s aplikovanou fyzikou 2009
Podívejte se na fotky.

Report z akce najdete zde.

Týden s aplikovanou fyzikou 2008
Podívejte se na fotky.

Report z akce najdete zde.

Týden s aplikovanou fyzikou 2007
Podívejte se na fotky.
Přečtěte si naši reportáž a reportáž od Lukáše Cimpla.
Soustředění se zájezdem do CERNu 2006

Report z akce si můžete přečíst zde. Akci a její fotogalerii můžete najít mezi soustředěními.

Zájezd do CERNu 1996

Ve dnech 31. 3. – 6. 4. 1996 proběhl první zájezd nejúspěšnějších řešitelů do CERNu.

©FYKOS – webmaster@fykos.cz