fykos výfuk

Historie FYKOSu

Vznik našeho semináře

Ve školním roce 1986/87 se skupina studentů MFF soustředěná kolem Leoše Dvořáka (tehdy vědecký pracovník na katedře teoretické fyziky) a Davida Vokrouhlického (tehdy student katedry astronomie) rozhodla po vzoru matematického semináře začít na MFF organizovat fyzikální korespondenční seminář pro středoškoláky. V tomto roce ovšem proběhlo méně sérií než později a nebylo organizováno soustředění. Nicméně se již tehdy semináře účastnilo kolem stovky studentů. Tento rok byl později nazván nultým ročníkem FKS.

O aktivitách Leoše Dvořáka se o rok později dozvěděla skupina nadšených studentů ve složení Pavel Krtouš, Přemysl Dědic a Tomáš Kopf, kteří seminář převzali do svých rukou a dali mu z velké části dnešní podobu.

Zajímavost: U zrodu matematického korespondenčního semináře, který byl vzorem pro Davida Vokrouhlického při zakládání FKS, stál starší bratr Pavla Krtouše Zdeněk Krtouš.

Historie FYKOSu po etapách

1987 – 1990

Hlavním organizátorem je Pavel Krtouš. Vedoucím semináře je až do roku 1995 Leoš Dvořák. Aby nedošlo k mýlce, vysvětleme, že pojmem hlavní organizátor máme na mysli studenta MFF, který koordinuje ostatní organizátory a stará se o běh celého semináře. Vedoucí semináře je oproti tomu funkce spíše formální, může jím být jedině zaměstnanec fakulty, který zajišťuje zejména finance a oficiální komunikaci. V těchto dobách, kdy se FYKOSu ještě neříkalo FYKOS, byly finance získávány přes FV SSM (fakultní výbor Socialistického svazu mládeže). K tomu, jak se psala zadání i vzorová řešení, se vyjádřil Pavel Krtouš takto: "Když jsme u technických detailů, tak psací stroj, na kterém se seminář začal dělat, byla taková stará úžasná remingtonka se speciálně dodělávanými českými a matematickými znaky (tj. byla předělaná některá kladívka s původně německými znaky na znaky nové, a to s ohledem i na to, že na tom stroji brácha chtěl psát matematický seminář)." Série se pak (hlavně v pozdějších ročnících) kopírovaly v reprografickém středisku v budově MFF na Malé Straně. V prvních ročnících často i pokoutně v podniku, kde tehdy pracoval Pavlův otec. Důvod byl ten, že povolení ke kopírování na MFF muselo projít přes dlouhotrvající administrativu. Pro databázi řešitelů se využíval program Přemka Dědice, psaný na ZX Spektru.

Organizátoři: Pavel Krtouš, Přemysl Dědic, Tomáš Kopf, David Vokrouhlický, David Maxera, Marek Polášek, Jan Slovák, Roman Tomášek, Petr Hellinger.

1. ročník 1987/88

Začalo řešit 110 studentů (zaokrouhlujeme na desítky až do 6. ročníku, protože se nezachovala kompletní databáze, jen jednotlivé výsledkové listiny), skončilo 60. Byly odeslány 4 série, 1.–3. se sedmi příklady, 4. se čtyřmi. Soustředění se plánovalo na červen 1988 v Praze, avšak proběhlo až na podzim v následujícím ročníku.

2. ročník 1988/89

Začalo řešit 130 studentů, skončilo 66. Bylo odesláno 5 sérií po šesti příkladech. Příklady začaly být děleny na čtyři teoretické, pátý experimentální a šestý se nazýval tematická úloha a tématem tohoto ročníku byl vektorový počet a transformace souřadnic, autorem Pavel Krtouš. Na podzim 10.–14.10. 1988 proběhlo soustředění u Sečské přehrady. Podotkněme zde, že podzimní soustředění se vždy váže k předchozímu ročníku.

3. ročník 1989/90

Začalo řešit 150 studentů, skončilo 38. Bylo odesláno 6 sérií po pěti příkladech. Tématem pátých úloh tohoto ročníku byl elektromagnetismus, autorem Tomáš Kopf. Pravidelná experimentální úloha zmizela. Proběhla dvě soustředění 22.–27.10. 1989 v Hrádku nad Nisou a 11.–16.2. 1990 v Černovicích, obě vedl Pavel Krtouš.

1990 – 1992

Během 3. ročníku šéfování semináři po Pavlu Krtoušovi přebral Jan Slovák. Po Sametové revoluci financování semináře přešlo pod Jednotu českých matematiků a fyziků. Tematickým úlohám se začalo říkat Seriál na pokračování. Vzhledem k tomu, že většina organizátorů byli studenti teoretické fyziky, začali k úřadování používat počítačovou učebnu katedry. Důsledkem toho v 5. ročníku program T602 začal nahrazovat nepohodlný psací stroj. Také databáze řešitelů se přepsala pro PC.

Organizátoři: Jan Slovák, Petr Hellinger, David Maxera, Roman Tomášek, Tomáš Sýkora, Marek Polášek, Lenka Podzimková, Pavel Krtouš, Alena Bayerová (nyní Pravdová), František Gemperle, Václav Pravda, Petr Toman.

V červnu roku 1993 Honza, David, Petr a Marek obdrželi cenu ministra školství za organizaci FKS.

4. ročník 1990/91

Začalo řešit 140 studentů, skončilo 40. Bylo odesláno 6 sérií po pěti příkladech. Tématem seriálu na pokračování byl diferenciální počet, autorem Honza Slovák. Proběhla dvě soustředění 21.–26.10. 1990 a 17.–22.3. 1991 v Hrádku nad Nisou, obě organizoval Honza Slovák.

5. ročník 1991/92

Začalo řešit 130 studentů, skončilo 60. Bylo odesláno 5 sérií po šesti příkladech. Tématem seriálu na pokračování byly elektrické obvody, autorem Honza Slovák. V tomto ročníku se také na výsledkové listině poprvé objevuje na prvním místě legendární Student Pilný. Podzimní soustředění se tentokrát nekonalo, místo něj bylo pro řešitele a organizátory FKS 25.1.–1.2. 1992 ve Zlaté Olešnici v Orlických horách uspořádáno zimní soustředění Lenky Podzimkové z Domu dětí a mládeže. 22.–27.3. 1992 bylo soustředění opět v Hrádku nad Nisou, zařizoval ho Honza Slovák.

1992 – 1993

Již během 5. ročníku seminář organizoval i tým Vojtěcha Pravdy, tomu bylo šéfování předáno na podzim roku 1992. Během šestého ročníku semináře se zcela přešlo na vyrábění komentářů pomocí počítače. Od 6. ročníku bylo opravovatelům povoleno dávat za skvěle vyřešené úlohy více bodů než Studentu Pilnému.

Organizátoři: Lenka Podzimková, Tomáš Sýkora, Filip Münz, Petr Žemla, Alena Bayerová (nyní Pravdová), František Gemperle, Petr Macháček, Václav Pravda, Petr Toman, Richard Málek (Dick).

6. ročník 1992/93

Začalo řešit 100 studentů, skončilo 20. Bylo odesláno 5 sérií po pěti příkladech. Tématem seriálu byly transformace souřadnic, autory Vojta s Alenou. 6.–11.12. 1992 bylo podzimní soustředění v Českém Šumburku, vedl ho Vojtěch Pravda, podílela se i Lenka Podzimková.

1993 – 1995

Filip Münz, který semináři šéfoval v tomto období, on a jeho tým přinesli do semináře několik zásadních změn. Díky Filipovi byl 7. a následující dva ročníky psány v editoru Word. Od té doby máme elektronický archiv, za což budiž Filipovi věčná sláva. Databáze řešitelů byla převedena do Excelu, což vydrželo až do 15. ročníku. V osmém ročníku se také díky Filipovi, Petru Žemlovi a Petru Macháčkovi začal pořádat každý týden kroužek fyziky pro středoškoláky z okolí Prahy. Tentýž rok se začaly vydávat ročenky se zadáním a řešením všech úloh. Za Filipova působení získal seminář (alespoň neoficiálně) místnost číslo 1121 na katedře teoretické fyziky. Tam se každou středu scházel tým organizátorů.

Organizátoři: Filip Münz, Mirek Beláň (Halef), Petr Žemla, Tomáš Sýkora, Tomáš Kočka, Petr Macháček, Vladimír Slavík, František Gemperle, Stanislav Daniš, Tomáš Ledvinka, Michal Hvězda, Alena Bayerová (nyní Pravdová), Jaroslav Hamrle, Alexandr Kupčo, Václav Pravda, Petr Toman, Marcel Fuciman, Richard Málek (Dick), Miroslav Panoš.

7. ročník 1993/94

Začalo řešit 62 studentů, skončilo 16. Bylo odesláno 6 sérií, což až dodnes zůstává tradicí, po šesti příkladech. Příchod nových organizátorů přinesl nově pátou, problémovou úlohu. Tématem seriálu na pokračování byla relativita, jeho autorem Filip Münz. 7.–13. 11. 1993 bylo soustředění v Předboři, zařizoval ho Vojta Pravda, program řídil Franta Gemperle. 1.–7. 5. 1994 organizuje soustředění v Poddubí u Ondřejova Filip Münz.

8. ročník 1994/95

Začalo řešit 72 studentů, skončilo 28. Každá série obsahovala 6 příkladů. Problémová úloha opět zmizela. Tématem seriálu byly numerické výpočty ve fyzice, autorem opět Filip. V tomto ročníku se jako v jediném při výpočtu celkových bodů zohledňoval věk a zkušenosti řešitele. 19.–25. 11. 1994 proběhlo podzimní soustředění na chatě Olšance opět pod vedením Filipa. 30. 4.–6. 5. 1995 bylo soustředění v Příchovicích, hlavním organizátorem byl Petr Žemla.

1995 – 1996

Toto období pod vedením Mirka Beláně (Halefa) bylo v mnoha ohledech převratné. V devátém ročníku se část nákladů semináře hradila z grantu Nadace Charty 77. V desátém ročníku financování semináře přešlo pod propagační oddělení MFF UK, což znamenalo lepší zázemí a méně obav, že toho kvůli penězům budeme muset nechat. S druhou sérií 9. ročníku byla uspořádána soutěž o logo semináře, zvítězil obrázek Svatavy Vyvialové. Maskotem FKS se stal návrh Matouše Jiráka – pterodaktyl, bez něhož už si dnes zadání sérií ani nedovedeme představit.

21. 2. 1996 uspořádal Radek Lopušník první Den s experimentální fyzikou, jehož tradice také vydržela dodnes. Ve dnech 31. 3. – 6. 4. 1996 proběhl díky iniciativě Halefa zájezd nejúspěšnějších řešitelů do CERNu. Do sérií se díky Halefovi vrátila pátá, problémová úloha. Na popud Petra Žemly se začala pravidelně zadávat experimentální úloha. Výsledková listina se začala dělit na čtyři kategorie podle ročníků na čtyřletém gymnáziu. V neposlední řadě se na počátku 9. ročníku stal novým vedoucím semináře Jan Obdržálek, nyní člen Ústavu teoretické fyziky. Na začátku jedenáctého ročníku ho pak vystřídal Pavel Krtouš, který vedl FYKOS až do roku 2008.

V devátém ročníku Halef zavedl hromadnou korespondenci, motivací byl klesající počet řešitelů a z toho plynoucí nedostatek organizátorů. Zároveň proběhla osobní propagace na většině pražských gymnázií. V roce 1997 Filip naprogramoval Automatický Expediční Systém Oddělení Propagace (AESOP), databázi kontaktů na učitele, studenty a školy. Pomocí AESOPa propagační oddělení rozesílá hromadnou korespondenci dodnes.

V desátém ročníku dostala zadání a řešení úloh novou tvář, neboť Halef se odhodlal je začít tvořit v TeXu, což se také děje dodnes, a brožurky FKS po typografické stránce mohou díky TeXu konkurovat vědeckým časopisům. Kroužek fyziky vedl HalefFilipem a Tomášem Kočkou. Hlavním TeXařem se stal Karel Houfek.

Organizátoři: Mirek Beláň (Halef), Michal Hvězda, Jan Hradil, Andrea Budovičová, Alexandr Kupčo, Vladimír Slavík, Daniel Janeba, Tomáš Sýkora, Michal Fabinger, Filip Münz, Petr Žemla, Jaroslav Hamrle, Tomáš Kočka, Martin Krsek, Radek Lopušník, Jan Mocek, David Stanovský, Lubomír Zrnečko, Jindřich Kolorenč, Karel Houfek, Jana Kašparová, Stanislav Daniš, Marcel Fuciman, Miroslav Panoš, Marta Bednářová, Stanislav Hencl.

9. ročník 1995/96

Tento ročník začalo řešit doposud rekordních 354 středoškoláků. Poslední sérii poslalo již jen 81 řešitelů. Úlohy byly v každé sérii čtyři běžné, jedna problémová, experimentálka a příklad seriálový – toto rozložení úloh vydrželo až do 23. ročníku. Tématem seriálu byla molekulová fyzika, autorem Michal Hvězda. Na podzim 12.–18. 11. 1995 bylo soustředění v Prachaticích, na jaře 12.–18. 5. 1996 v Radějově, obě vedl Halef.

1996 – 1998

V 10. ročníku po Halefovi šéfování přebral Honza Hradil. Honzovi do zásluh kromě toho, že byl výborný tahoun soustředění, připadá zejména to, že začal semináři říkat FYKOS a rozšířil povědomí o něm i mezi internetovou komunitu, jelikož to byl právě on, kdo v 10. ročníku po pokusech Filipa Münze i Pavla Krtouše udělal FYKOSí webové stránky, ze kterých se vyvinuly ty, na které se právě díváte. E-mailová adresa fykos.mff.cuni.cz se poprvé objevila v zadání 5. série 10. ročníku. V listopadu 1997 také vznikla emailová konference pro organizátory fykos-l.kolej.mff.cuni.cz, bez které si dnes také nedovedeme organizaci představit. Kroužek fyziky vedl Luboš Zrnečko s výpomocí Jindry Kolorenče.

Organizátoři: Jan Hradil, Mirek Beláň (Halef), Michal Fabinger, Andrea Budovičová, Jiří Franta, Michal Hvězda, Karel Houfek, Martin Krsek, David Stanovský, Tomáš Sýkora, Jana Gřondilová (Hamrlová), Jana Kašparová, Radek Lopušník, Jan Mocek, Lubomír Zrnečko, Matouš Jirák, Přemysl Kolorenč, Pavel Bubák, Daniel Kráľ, Václav Porod, Rudolf Sýkora, Karel Výborný, Jaroslav Hamrle, Alexandr Kupčo, Vladimír Slavík, Alena Blažková, Tomáš Drbohlav, Milan Vančura, Filip Münz, Jiří Libra, Jindřich Kolorenč, Radek Erban, Dalibor Šmíd, Veronika Šťulíková, Tibor Zavadil.

10. ročník 1996/97

Tento rok začalo řešit 214 studentů, poslední sérii poslalo 43. Tématem seriálu byla astrofyzika, autorem Saša Kupčo spolu s Andreou Budovičovou a Janou Kašparovou. Na podzim 10.–16.11. 1996 bylo soustředění na Dolní Moravě, na jaře v Ouči ve dnech 27.4.–3.5. 1997, obě vedl Honza Hradil.

11. ročník 1997/98

Tento rok začalo řešit 132 studentů, poslední sérii poslalo 35. Tématem seriálu byla kvantová fyzika, autorem Michal Fabinger. Na podzim 16.–22.10. 1997 bylo soustředění ve Stříbrné v Krušných horách, na jaře v Samopších u Sázavy ve dnech 10.–16.5. 1998, obě vedl Honza Hradil.

1998 – 2000

V těchto letech semináři šéfoval Jirka Franta. Sám své šéfování nazval jako období stabilizace po bouřlivém rozvoji. Podnikl se pokus o propagaci semináře do anglicky mluvících zemí, ale moc se to nepovedlo, tak snad příště. Díky Jirkovi od léta 1999 parta organizátorů každý rok sjíždí jeden z českých toků (postupně Lužnice, Vltava, Otava, Lužnice, Ohře). Začaly se pořádat FYKOSí Vánoční besídky. TeXařem byl Petr Janeček. Kroužek fyziky vedla Jana Gřondilová a Pavel Bubák, kteří ho v roce 2001 předali pod katedru didaktiky fyziky.

Organizátoři: Jiří Franta, Michal Fabinger, Jana Gřondilová (Hamrlová), Jiří Libra, Jan Prokleška, Rudolf Sýkora, Tomáš Ostatnický, Václav Porod, Miroslav Kladiva, Jan Hradil, Karel Výborný, Jakub Černý, Ondřej Pejchal, Slavomír Nemšák, Miroslav Brož, Petr Janeček, Ladislav Michnovič, Karel Kolář, Libor Sedláček, Lenka Zdeborová, Karel Honzl, Daniel Kráľ, Pavol Habuda, Pavel Bubák, Michal Bittner, Libor Dener, Jiří Kvita, Miroslav Musil, Daniel Sprinzl, Robert Vácha.

12. ročník 1998/99

Tento rok začalo řešit 166 studentů, poslední sérii poslalo 50. Tématem seriálu byla optika, autorem byl Honza HradilMiroslavem Brožem. Na podzim 15.–21.11. 1998 bylo soustředění v Lomech u Kunžaku, na jaře ve Lhotě u Olešnice ve dnech 9.–15.5. 1999, organizaci obou zaštiťoval Jirka Franta.

13. ročník 1999/2000

Tento rok začalo řešit 187 studentů, poslední sérii poslalo 58. Tématem seriálu byly polovodiče, autorem Tomáš Ostatnický. Na podzim 13.–19.11. 1999 bylo soustředění v Nových Hutích na Šumavě, na jaře ve Valdeku u Rumburka ve dnech od 8.–14.5. 2000, organizaci obou opět zaštiťoval Jirka Franta. TeXaře dělal Karel Honzl.

2000 – 2002

Po Jirkovi převzal šéfování Honza Prokleška. Rozmach internetu na středních školách způsobil, že jsme v 15. ročníku umožnili řešitelům posílat svá řešení elektronicky. Také na podzim 2001 vznikla emailová konference pro řešitele fykos-l.mff.cuni.cz. TeXová makra nově přepsal Honza Houštěk, spolu s ním série TeXovali Karel Honzl a Honza Prokleška. Webmasterem se stal Ondra Pejchal. Na Ústavu teoretické fyziky jsme dostali novou (menší) místnost č. 1106.

Organizátoři: Miroslav Kladiva, Lenka Zdeborová, Karel Honzl, Jan Prokleška, Pavel Augustinský, Jan Houštěk, Jiří Franta, Ondřej Pejchal, Milan Berta, Karel Kouřil, Ladislav Michnovič, Pavol Habuda, Karel Kolář, Miroslav Pištěk, Slavomír Nemšák, Jana Gřondilová (Hamrlová), Jiří Libra, Rudolf Sýkora, Karel Výborný, Tomáš Ostatnický, Peter Čendula, Jan Houfek, Tomáš Matoušek, Vladimír Fuka, Jakub Holovský, Martin Zdráhal.

14. ročník 2000/01

Tento rok začalo řešit 171 studentů, poslední sérii poslalo 39. Tématem seriálu byla mechanika, autorem Honza HouštěkLenkou Zdeborovou. Na podzim 13.–19.11. 2000 bylo soustředění v Janově v Jizerských horách, na jaře v Chlumětíně u Svratky ve dnech 29.4.–5.5. 2001, obě organizačně zaštiťoval Jan Prokleška.

15. ročník 2001/02

Tento rok začalo řešit 130 studentů, poslední sérii poslalo 33. Tématem seriálu byla relativita, autorem Karel Kolář. Na podzim 10.–17.11. 2001 bylo soustředění v Chrasticích v Jesenících, na jaře v Jalovci u Číchova ve dnech 27.4.–4.5. 2002, přípravu programu na obě dvě vedla Lenka Zdeborová.

2002 – 2004

V tomto období FYKOSu šéfoval Honza Houštěk. Od 16. ročníku má FYKOS díky Tomáši Matouškovi novou SQL databázi řešitelů. Je společná s databází propagačního oddělení i ostatních korespondenčních seminářů, má webové rozhraní, takže se do ní můžeme dívat odkudkoliv a kdykoliv.

Organizátoři: Pavel Augustinský, Miroslav Kladiva, Jan Houštěk, Karel Honzl, Michael Komm, Lenka Zdeborová, Miroslav Šulc, Pavel Brom, Ladislav Michnovič, Jaroslav Trnka, Ondřej Pejchal, Karel Tůma, Pavol Habuda, Michal Bareš, Jan Pacák, Jan Prachař, Jiří Franta, Jirka Lipovský, Jan Prokleška, Tomáš Matoušek, Adéla Jelínková, Eva Skopalová, Vít Šípal.

16. ročník 2002/03

Začátek tohoto školního roku byl ovlivněn velkou povodní v Praze. FYKOS i hromadná korespondence se rozesílaly později než obvykle. Tento rok začalo řešit 107 studentů, poslední sérii poslalo 28. Tématem seriálu byly matematické metody ve fyzice, autorem Pavel Augustinský. Na podzim 2.–9.11. 2002 bylo soustředění v Horním Bradle u Trhové Kamenice, na jaře ve Stebně u Blatna ve dnech 26.4.–3.5. 2003. Čím dál tím více se na soustředěních podílel celý tým, tudíž nelze vyzvednout nikoho jako hlavního organizátora.

17. ročník 2003/04

Tento rok řešilo 122 studentů, poslední sérii jich poslalo 27. Seriál o elektromagnetismu napsali Jarda Trnka a Honza Houštěk. Podzimní soustředění se konalo 8. – 15. 11. 2003 ve Sloupu v Čechách, jarní soustředění bylo 29. 5. – 5. 6. 2004 v Bartošovicích v Orlických horách.

2004 – 2007

Hlavním organizátorem v tomto období byl Honza Prachař. Dny s experimentální fyzikou organizoval a experimenty na soustředěních připravoval Pavel Brom. Účast na Dni s experimentální fyzikou se díky němu výrazně zvýšila, bylo možné se přihlašovat přes webový formulář. Letáky v TeXu připravoval Honza Prachař. Zadání do angličtiny překládal Honza Hradil. Webmasterem našich stránek byl Karel Tůma.

Počínajíce 18. ročníkem vychází ročenky FYKOSu v nakladatelství MatfyzPress. Společným úsilím Karla Tůmy, Jiřího LipovskéhoHonzy Prachaře vznikla databáze úloh FYKOSu (od sedmého ročníku), která například umožňuje vyhledávání v textu zadání úloh. Na webových stránkách se také nově začala objevovat řešení jednotlivých úloh alespoň o týden dříve, než došla řešitelům poštou. Na jaře roku 2005 Honza Prachař naprogramoval pro webové stránky diskusní fórum. V létě 2007 Honza PrachařVojta Molda zcela předělali webové stránky do současné podoby.

V roce 2006 se podruhé v historii FYKOSu podařilo zrealizovat výjezdní soustředění s exkurzí do CERNu. Jeho organizátoři byli Honza PrachařPavel Brom, hlavním koordinátorem byl však RNDr. Jiří Dolejší, finance zajistila PhDr. Alena Havlíčková. Ve 20. ročníku se povedlo zorganizovat dvě nové akce – Fyziklání (tříhodinová fyzikální soutěž pro pětičlenná družstva ze středních škol pořádaná na MFF UK) a Týden s aplikovanou fyzikou (navazuje na DSEF, navštěvují se vědecká a technická pracoviště po celém Česku) –, která mají perspektivu stát se tradičními FYKOSími akcemi.

Organizátoři: Jaroslav Trnka, Pavel Brom, Karel Tůma, Matouš Ringel, Petra Suková, Michael Komm, Pavel Augustinský, Jan Prachař, Jirka Lipovský, Peter Zalom, Zdeněk Kučka, Petr Sýkora, Roman Fiala, Ján Lalinský, Peter Greškovič, Aleš Podolník, Tomáš Jirotka, Miroslav Kladiva, Marek Scholz, Lenka Zdeborová, Jan Bednář, Jan Houštěk, Marek Pechal, Vojtěch Molda, Lukáš Stříteský, Tomáš Bednárik, Daniel Božík, Roman Derco, Miroslav Hrubý, Jana Hrudíková, Vojtěch Krejčiřík, Petra Malá, Milan Pečeňa, Jana Ringelová-Matějová, Martin Rybář, Juraj Šibík, Petr Vaško.

18. ročník 2004/05

Tento rok řešilo 126 studentů, poslední sérii poslalo 43 středoškoláků. Seriál o teoretické mechanice napsali Honza PrachařJarda Trnka. Podzimní soustředění se konalo 16. – 23. 10. 2004 opět v Horním Bradle u Trhové Kamenice, jeho legendu připravil Jarda Trnka. Jarní soustředění bylo 23. – 30. 4. 2005 v Rapotíně v Jeseníkách, autorem legendy byl Michael Komm. Den s experimentální fyzikou zavítal také do Ústavu fyziky plazmatu v Praze na Slovance. Šestá série byla zvolena tematicky ke Světovému roku fyziky 2005, úlohy byly z oblastí, kterou Albert Einstein sám studoval.

19. ročník 2005/06

Tento rok řešilo 112 studentů, poslední sérii poslalo 31 středoškoláků. Do rozpočtu FYKOSu tento rok také přispěl ČEZ a.s. a Rozvojové programy MŠMT. Rozsáhlý seriál o statistické fyzice napsal Matouš Ringel. Podzimní soustředění se konalo 15. – 22. 10. 2005 v Jablonci nad Jizerou. Úspěšnou legendu o Rychlých šípech plnou vtipných scének a zábavných her připravil Honza Prachař. Jarní soustředění bylo 1. – 8. 4. 2006 v Dobré Vodě u Třebíče. V tomto ročníku se podařilo se zrealizovat výjezdní soustředění s exkurzí do CERNu. Soustředění se konalo 25. – 30. 4. 2006 a zúčastnilo se ho 28 řešitelů. Den s experimentální fyzikou, na který přijelo více než 60 studentů, se tentokrát přesunul do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a do Fyzikálního ústavu UK na Karlově. Ročenka vyšla poprvé s barevnou přílohou.

20. ročník 2006/07

Tento rok řešilo 69 studentů, poslední sérii poslalo 25 středoškoláků. Seriál na pokračování byl opět obsáhlý, pojednával o kvantové fyzice a jeho autorem byl Jarda Trnka. Podzimní soustředění se konalo od 14. do 21. října 2006 ve Škrdlovicích, autorem Star Trek legendy byl Karel Tůma. Jarní soustředění bylo od 21. do 28. dubna 2007 v Budišově u Třebíče, legendu připravil Pavel Brom. Dne 20. prosince 2006 se konalo první FYKOSí Fyziklání v posluchárně F1, zúčastnilo se ho 21 pětičlenných týmů. Na tradiční Den s experimentální fyzikou navázal Týden s aplikovanou fyzikou (2. až 5. dubna 2007), jehož organizátory byli Pavel BromHonza Prachař. TSAFu se zúčastnilo 27 řešitelů. Mimojiné jsme navštívili areál AÚ AV v Ondřejově, JE Dukovany a VD Dalešice. Do rozpočtu FYKOSu tento rok také přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředění, TSAFu a v ročence.

2007 – 2010

Hlavním organizátorem byl Aleš Podolník. Vedoucím semináře byl Přemysl Kolorenč (od roku 2008). FYKOS byl stále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci, které vede Alena Havlíčková, a částečně Skupinou ČEZ. Každý rok byly dvě soustředění, Týden s aplikovanou fyzikou (do roku 2009), Den s experimentální fyzikou a Fyziklání. Experimentální sekci koordinoval Pavel Brom. Organizační tým FYKOSu se převážně rekrutuje z řad bývalých řešitelů. Letáky sázel v TeXu Tomáš Jirotka pomocí maker, která vytvořil Honza Houštěk. S korekturami pomáhali Marek Nečada, Jakub MichálekLukáš Ledvina. Zadání překládal do angličtiny Honza Hradil.

Organizátoři: Pavel Brom, Aleš Podolník, Marek Scholz, Tomáš Jirotka, Kryštof Touška, Jan Bednář, Lukáš Malina, Daniel Šimsa, Martin Formánek, Jan Jelínek, Michael Komm, Pavel Motloch, Jan Prachař, Zdeněk Kučka, Lukáš Ledvina, Jana Poledniková, Marek Nečada, Jakub Michálek, Jan Hermann, Adéla Skoková, Jakub Benda, Ján Lalinský, Tomáš Tintěra, Dalimil Mazáč, Marek Pechal, Karel Kolář, Tereza Zábojníková, Jan Humplík, Hana Šustková, Peter Greškovič, Petr Sýkora, Lukáš Stříteský, Michal Koutný, Jirka Lipovský, Karel Tůma, Petra Suková, Peter Zalom, Roman Fiala, Vojtěch Molda, Martin Výška, Katarína Baxová, Pavol Pšeno, Veronika Stankovianska.

21. ročník 2007/08

V tomto ročníku řešilo FYKOS 79 studentů, poslední sérii poslalo 42 řešitelů. Seriál na pokračování studoval různé oblasti fyziky metodami počítačovými, jeho autorem byl Marek Pechal spolu s Lukášem Stříteským. Podzimní soustředění se konalo od 20. do 27. října 2007 v Chrasticích, autorem „Other Side“ legendy byl Petr Sýkora. Jarní soustředění bylo od 4. do 11. května v Zásece, soustředění organizačně zajišťoval a legendu připravil Aleš Podolník. Druhý ročník Fyziklání se konal 30. ledna 2008 v posluchárnách M1–M4, zúčastnilo se ho neuvěřitelných 40 družstev, hlavním koordinátorem byl Aleš Podolník. Proběhl rovněž druhý ročník Týdne s aplikovanou fyzikou ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2008, během kterého jsme mj. navštívili Ústav jaderného výzkumu AV ČR v Řeži u Prahy, tokamak COMPASS-D na ÚFP AV ČR na Slovance či elektrárnu Počerady. Honza Prachař zpracoval autorská řešení 10.–17. ročníku a nově je zveřejnil na webu. V létě 2008 přestala existovat e-mailová konference pro řešitele fykos-l.mff.cuni.cz. Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředění, TSAFu a v ročence.

22. ročník 2008/09

V tomto ročníku řešilo FYKOS 67 studentů, poslední sérii poslalo 17 řešitelů. Seriál na pokračování se probíral významné milníky moderní fyziky, jeho autorem byl Pavel Motloch spolu s Jakubem Bendou. Podzimní soustředění se konalo od 30. října do 6. listopadu 2008 v Dolním Dvoře, autorem legendy na téma Commandos byli Jan BednářZdeněk Kučka. Jarní soustředění bylo od 25. dubna do 2. května ve Švagrově, jeho legendu, kterou byly Staré pověsti české, připravil Tomáš Jirotka. Třetí ročník Fyziklání se konal 13. února 2009 v posluchárnách M1–M4, zúčastnilo se ho 37 družstev, hlavním koordinátorem byl Aleš Podolník. Proběhl rovněž třetí ročník Týdne s aplikovanou fyzikou ve dnech 30. 3. – 2. 4. 2009 během kterého jsme mj. navštívili továrnu Panasonic v Plzni, tokamak COMPASS-D na ÚFP AV ČR na Slovance či elektrárnu Mělník. Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředění, TSAFu a v ročence.

23. ročník 2009/10

V tomto ročníku řešilo FYKOS 59 studentů, poslední sérii poslalo 17 řešitelů. Seriál na pokračování se jmenoval “O světle„, jeho autorem byl Dalimil Mazáč spolu s Martinem Výškou. Podzimní soustředění se konalo od 2. do 9. října 2009 v Nesměři, autorem legendy na téma Budování kapitalismu byl Marek Nečada. Jarní soustředění bylo od 2. do 9. května v Uhelné Příbrami, legendu inspirovanou knihou 1984 připravoval tým organizátorů pod vedením Terezy Zábojníkové. Čtvrtý ročník Fyziklání se konal 17. února 2010 v posluchárnách M1 a F1, zúčastnilo se ho 46 družstev, hlavním koordinátorem byl Aleš Podolník. Týden s aplikovanou fyzikou neproběhl, ale DSEF se vrátil na datum 22. března exkurzemi v pracovištích v Troji a ÚJV Řež. Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředění, DSEFu a v ročence, kterou vydal Cpress.

2010 – 2013

Hlavním organizátorem byl Karel Kolář. Vedoucím semináře byl Přemysl Kolorenč. Nově zavedenou funkci, zástupce hlavního organizátora, zastával od prosince 2012 Aleš Flandera. FYKOS byl stále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK, které vedla Alena Havlíčková, a částečně Skupinou ČEZ. FYKOS každý rok stále pořádal dvě soustředění, Den s experimentální fyzikou a Fyziklání. Současně se také v 25. ročníku vrátil Týden s aplikovanou fyzikou a byla založena nová tradice týmové online fyzikální soutěže Fyziklání online. Proběhlo také mnoho dalších vylepšení a inovací. Společně se vznikem části FYKOSu pro základní školy - Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) začaly být nově pořádány i akce pro základoškoláky. Vedoucím Výfuku byl Marek Nečada. Experimentální sekci koordinoval Pavel Brom, po kterém ji přebrala Tereza Steinhartová. Organizační tým FYKOSu se převážně rekrutuje z řad bývalých řešitelů, ale snažíme se nabírat i další studenty (příkladem je f(Aleš)). Letáky a brožurky sázel v TeXu Michal Koutný pomocí maker, která sám předělal, ale jejichž myšlenka vychází z dřívějších maker. TeXání po něm přebral Tomáš Pikálek. S korekturami pomáhali Marek Nečada (jazykové i odborné), Dominika Kalasová (jazykové), Lukáš Ledvina (odborné) a Jakub Vošmera (odborné). Zadání do angličtiny překládal Honza Humplík.

Organizátoři: Karel Kolář, Lukáš Ledvina, Aleš Podolník, Tereza Steinhartová, Michal Koutný, Marek Scholz, Tomáš Jirotka, Jan Humplík, Pavel Brom, Jáchym Sýkora, Jana Poledniková, Kryštof Touška, Marek Nečada, Lada Peksová, Michael Komm, Petr Ryšavý, Jan Prachař, Hana Šustková, Aleš Flandera, Jiří Nárožný, Dominika Kalasová, Ján Pulmann, Tereza Zábojníková, Tomáš Pikálek, Dávid Hvizdoš, Jakub Kocák, Jan Hermann, Pavel Irinkov, Tereza Jeřábková, Zuzka Bogárová, Tomáš Bárta, Kristína Nešporová, Ivo Vinklárek, Jakub Michálek, Patrik Švančara, Jan Bednář, Daniel Šimsa, Dalimil Mazáč, Nicola Burianová, Radomír Gajdošoci, Zdeněk Jakub, Jan Kubálek, Kuba Vošmera, Martin Výška, Petr Sedláček, Martin Formánek, Jan Jelínek, Martina Janská, Zuzana Dočekalová.

24. ročník 2010/11

V tomto ročníku řešilo FYKOS 60 studentů, poslední sérii poslalo 14 řešitelů. Částečně se změnil počet úloh – formálně sice zůstaly 4, problémová, experimentální a seriálová, ale první úloha se vždy skládala z dvou samostatných, jednodušších úloh s nižším bodovým ohodnocením. V průběhu ročníku bylo zavedeno osvědčení pro úspěšného řešitele, které může sloužit pro prominutí přijímacího řízení uchazeče Bc. studia na MFF UK (podrobnosti); přestože na začátku školního roku nebyly známy podmínky pro úspěšné řešitelství, získal osvědčení jeden student. V průběhu roku probíhal pilotní ročník části semináře pro základní školy (Výfuk), v jehož rámci proběhly dvě série, kterých se celkem zúčastnilo 36 žáků. Seriál na pokračování se věnoval komplexním číslům, jeho autory byli Jakub MichálekLukáš Ledvina. Podzimní soustředění se konalo od 6. do 13. listopadu 2010 v Nesměři, tým připravující legendu vedla Tereza Zábojníková, tématem legendy byla stavba pacifické železnice. Pátý ročník Fyziklání se konal 11. února 2011 v posluchárnách M1 a F1, zúčastnilo se ho 31 družstev, hlavním koordinátorem byl Jan Humplík. Jarní soustředění proběhlo v termínu od 19. do 26. března 2011 v Domašově nad Bystřicí. Přípravu soustředění vedla Tereza Zábojníková, tématem legendy byly hvězdné války. Den s experimentální fyzikou proběhl 11. dubna 2011 v budovách MFF UK na Karlově a FzÚ Na Slovance. Přípravu DSEFu vedl Karel Kolář, akce se zúčastnilo 64 studentů středních škol. Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředěních, Fyziklání, DSEFu a v ročence, kterou vydalo vydavatelství Akcent.

25. ročník 2011/12

V tomto ročníku řešilo FYKOS 122 studentů, poslední sérii poslalo 43 řešitelů. Úspěšnými řešiteli se stalo 14 studentů. První úloha se i v hodnocení rozdělila na dvě samostatné úlohy. Současně se zavedlo bodové zvýhodnění pro řešitele z kategorie 1. a 2. ročníků, kteří za mají bodové zisky za 1. a 2. úlohu násobeny dvěma. Výfuk, část semináře pro základní školy, v průběhu roku řešilo 79 žáků, poslední sérii poslalo 33 řešitelů, 10 řešitelů získalo alespoň polovinu bodů. Seriál na pokračování se jmenoval “O životě, vesmíru a vůbec... hlavně o vesmíru„, jeho autorkou byla Jana Poledniková. FYKOS se společně s M&M zúčastnil Veletrhu nápadů učitelů fyziky a pod záštitou OVVP i Soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti. FYKOS začal pořádat v zimním semestru fyzikální přednášky pro středoškoláky jednou za čtrnáct dní střídavě s Populárními přednáškami z moderní fyziky ve spolupráci s pražskou krajskou komisí FO; koordinátorem přednášek byl Lukáš Ledvina. V letním semestru proběhly další tři přednášky. Podzimní soustředění se konalo od 15. do 23. října 2011 v Zelené Lhotě u Nýrska. Ústředním tématem legendy soustředění byla bitva proti mlokům, kteří povstali proti lidstvu. Přípravný tým soustředění vedla Tereza Zábojníková. 13. ledna 2012 proběhl první ročník mezinárodní týmové soutěže pro základoškoláky MFnáboj, který byl organizován na 10 místech na Slovensku lokálními organizátory a v Praze organizátory Výfuku. Soutěže se v Čechách účastnilo 25 týmů, na Slovensku celkem 125. Koordinátorem české strany organizace byl Karel Kolář. Šestý ročník Fyziklání se konal 17. února 2012 v posluchárnách M1, M4 a F1, zúčastnil se jej rekordní počet 48 družstev, hlavním koordinátorem byl Jan Humplík. Akce Tři dny s aplikovanou fyzikou (zkrácená verze navrátivšího se Týdne s aplikovanou fyzikou) se konala 23. až 25. března v Praze. Akce se zúčastnilo 26 řešitelů. Navazující Den s experimentální fyzikou proběhl 26. března 2012 v budovách MFF UK v Troji a následně na ÚJV Řež. Akce se zúčastnilo 55 studentů. Vedoucí organizátorkou jak TSAFu, tak DSEFu byla Tereza Steinhartová. Jarní soustředění se konalo od 21. do 29. dubna 2012 v Josefově (Adamově u Brna). Přípravný tým soustředění vedla Tereza Steinhartová, tématem legendy byly souboje Egypťanů, Galů a Římanů. Dne 31. května 2012 (17.00 - 20.00) se uskutečnil první pilotní ročník týmové internetové soutěže Fyziklání online. Zúčastnilo se ho 57 středoškolských a 6 dalších týmů; hlavním koordinátorem byl Aleš Flandera. Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředěních, MFnáboji, FYKOSím Fyziklání, DSEFu a TSAFu a v ročence, kterou vytiskla tiskárna TISK SPRINT s.r.o.

26. ročník 2012/13

V tomto ročníku řešilo FYKOS 168 studentů, poslední sérii poslalo 36 řešitelů. Úspěšnými řešiteli se stalo 12 studentů. Seriál na pokračování se zabýval plazmou, jeho autorem byl Michael Komm. FYKOS se společně s M&M zúčastnil Veletrhu nápadů učitelů fyziky, prezentace z veletrhu je dostupná online. Podzimní soustředění se konalo od 23. do 30. září 2012 v rekreačním středisku Astra Dlouhé Rzy. Účastníci soustředění byli rozděleni do mafiánských rodin, které spolu někdy spolupracovaly a někdy bojovaly proti sobě. Přípravný tým soustředění vedli Tereza SteinhartováJáchym Sýkora. Po šesti letech se podařilo velice úspěšně zopakovat poznávací zájezd s hlavním cílem CERNem v rámci Týdne s aplikovanou fyzikou v termínu 29. listopadu až 4. prosince 2012. Zájezdu se zúčastnilo 41 řešitelů a 6 organizátorů. Akci zorganizoval Karel Kolář. Dne 6. prosince 2012 (17.00 - 20.00 SEČ) se uskutečnil druhý ročník týmové internetové soutěže Fyziklání online. Soutěž se rozšířila na mezinárodní úroveň díky tomu, že jsme přeložili zadání a stránky, na kterých soutěž běží, do angličtiny. Zúčastnilo se jí 99 českých a slovenských středoškolských týmů, 28 dalších zahraničních týmů středoškoláků a dalších 28 týmů v otevřené kategorii; hlavním koordinátorem byl Aleš Flandera. Plán pro další léta je pořádat soutěž jednou za školní rok v zimě. V prosinci 2012 byla zavedena funkce zástupce hlavního organizátora, které se ujal Aleš Flandera. V zimním semestru proběhlo 5 fyzikálních přednášek pro středoškoláky jednou za čtrnáct dní (střídavě s Populárními přednáškami z moderní fyziky) ve spolupráci s pražskou krajskou komisí FO; koordinátorem přednášek byl Lukáš Ledvina. Den s experimentální fyzikou proběhl 14. února 2013 v budovách MFF UK na Karlově a následně na FzÚ AV ČR Na Slovance, resp. ve vodárně v Podolí. Akce se zúčastnilo 62 středoškoláků a jejich 2 učitelky. Vedoucí organizátorkou DSEFu byla Tereza Steinhartová. Sedmý ročník FYKOSího Fyziklání se konal 15. února 2013 v posluchárnách M1, M2, M3, M4, F1 a F2, zúčastnil se ho rekordní počet 74 družstev, tentokrát poprvé ve třech kategoriích podle věku soutěžících. Hlavním koordinátorem Fyziklání byl Jan Humplík. Jarní soustředění se konalo od 14. do 21. dubna 2013 v Heřmanicích v Podještědí. Přípravný tým soustředění vedl Aleš Podolník, hlavním tématem legendy bylo hledání ztraceného hlasu a snoubenky. Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředěních, FYKOSím Fyziklání, DSEFu a v ročence, kterou vytiskla tiskárna TISK SPRINT s.r.o.

2013 – nyní

Hlavním organizátorem je Aleš Flandera, jeho zástupcem je Karel Kolář. Vedoucím semináře je Přemysl Kolorenč. Stručně shrňme dnešní stav. FYKOS je stále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci, které vede Alena Havlíčková, a částečně Skupinou ČEZ. FYKOS každý rok stále pořádá dvě soustředění, Den s experimentální fyzikou, FYKOSí Fyziklání a Fyziklání online. Stále Vedoucí Výfuku je Patrik Švančara. Experimentální sekci koordinuje Tereza Steinhartová. Organizační tým FYKOSu se převážně rekrutuje z řad bývalých řešitelů, ale snažíme se nabírat i další studenty (příkladem je aktuální hlavní organizátor). Letáky a brožurky sází v TeXu Tomáš Pikálek. S korekturami pomáhá Dominika Kalasová (jazykové), Lukáš Ledvina (odborné), Jakub Vošmera (odborné) a Miroslav Hanzelka (odborné i jazykové). Zadání překládá do angličtiny Jakub Doležal.

Organizátoři: Karel Kolář, Aleš Flandera, Aleš Podolník, Lukáš Ledvina, Tereza Steinhartová, Jiří Nárožný, Dominika Kalasová, Kristína Nešporová, Tomáš Bárta, Michal Koutný, Ján Pulmann, Ivo Vinklárek, Jáchym Sýkora, Jakub Kocák, Tomáš Pikálek, Patrik Švančara, Jana Poledniková, Dávid Hvizdoš, Nicola Burianová, Radomír Gajdošoci, Zdeněk Jakub, Jan Kubálek, Kuba Vošmera, Jan Prachař, Zuzka Bogárová, Martina Janská, Pavel Brom, Tomáš Jirotka, Marek Scholz, Jan Humplík, Lada Peksová, Michael Komm, Marek Nečada, Michal Červeňák, Veronika Dočkalová, Kryštof Touška, Hana Šustková, Petr Ryšavý, Pavel Irinkov, Monika Ambrožová, Václav Bára, Jakub Doležal, Lukáš Fusek, Lubomír Grund, Miroslav Hanzelka, Erik Hendrych, Michal Nožička, Peter Ondáč, Miroslav Rapčák, Jakub Šafin, Lukáš Timko, Vojtěch Witzany.

Seznam současných organizátorů je zde.

27. ročník 2013/14

FYKOS se společně s M&M zúčastnil Veletrhu nápadů učitelů fyziky, prezentace z veletrhu je dostupná online. Podzimní soustředění se konalo od 5. do 13. října 2013 v rekreačním středisku Jitřenka v Ludvíkově. Legenda soustředění byla pozměněnou adaptací filmu "In time" - účastníci měli nedostatek času ve světě, kde čas jsou peníze a peníze jsou čas a snažili se rozbourat systém. Přípravný tým soustředění vedl Aleš Podolník.

Podrobnosti o dalších akcích se zde objeví až po nějakém čase, co dané akce proběhnou. Informace o budoucích akcích hledejte na jejich stránkách.

©FYKOS – webmaster@fykos.cz