fykos výfuk

Organizátoři jarního soustředění, Samopše, 1998

Jan Hradil Jan Hradil (9. – 13.) www Linked-in icon
Šéf v 10. – 11. ročníku, vedl soustředění na podzim 1996 v Dolní Moravě, na jaře následujícího roku v Ouči a na podzim ve Stříbrné a na jaře následujícího roku v Samopších. Tvůrce prvních webových stránek FYKOSu. Autor seriálu o optice ve 12. ročníku. Dlouhá léta překládal zadání do angličtiny.
MFF 1994 – 1999 (optika a optoelektronika). V letech 2001 – 2005 doktorské studium na univerzitě v Dublinu. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Siemens VDO/Continetal jako vedoucí oddělení vývoje senzorů na detekci hladiny oleje.
Andrea Budovičová Andrea Budovičová (9. – 11.)
Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
MFF 1994–2007, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV. Nyní pracuje v České spořitelně.
Jiří Franta Jiří Franta (10. – 16.) Linked-in icon
Hlavní organizátor v 12. – 13. ročníku. Vedl soustředění od podzimu 1998 (Lomy u Kunžaku) do jara 2000 (Valdek).
MFF 1996–2005, doktorské studium optiky a optoelektroniky (dva roky na stáži v institutu Maxe Plancka v Halle). Od roku 2005 pracuje jako konzultant u McKinsey.
Rudolf Sýkora Rudolf Sýkora (11. – 14.) Linked-in icon
MFF od 1997, nyní doktorské studium teoretické fyziky.
Karel Výborný Karel Výborný (11. – 14.)
MFF 1996 – 2001 (teoretická fyzika). Doktorské studium na Univerzitě v Hamburgu. Zabývá se fyzikou pevných látek na FZÚ AV ČR.
Václav Porod Václav Porod (11. – 13.)
MFF 1997–2002 (biofyzika), doktorské studium na lékařské fakultě. Poté pracoval v Institutu klinické a experimentální medicíny. Nyní zaměstnanec firmy Aura dodávající rentgeny a magnetické rezonance

Legenda

NMgr. – navazující magisterské studium
MFF – Matematicko–fyzikální fakulta UK
ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK

©FYKOS – webmaster@fykos.cz