fykos výfuk

Organizátoři podzimního soustředění, Zlatá Olešnice, 1992

Lenka Podzimková (5. – 6.)
Pracovala pro Dům dětí a mládeže, organizovala soustředění v Olešnici v zimě 5. ročníku, podílela se i na ostatních soustředěních té doby.
MFF od 1984, učitelství fyziky, doktorské studium tamtéž. Nyní ředitelka střední školy v Ústí nad Orlicí.

Legenda

NMgr. – navazující magisterské studium
MFF – Matematicko–fyzikální fakulta UK
ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK

©FYKOS – webmaster@fykos.cz