1. Série 31. Ročníku

Termín odeslání poštou: 9. 10. 2017
Termín uploadu: 10. 10. 2017 23:59:59

Brožurka se zadáním

1. ... kávu si omléčním(4 body)

Kdy je nejvhodnější nalít do horké kávy chladné mléko, abychom ji mohli pít co nejdříve? Nepožadujeme přesný výpočet, ale podrobný slovní popis toho, jak káva chladne a jak byste postupovali.

termodynamika

2. ... zálohovací NAS(A)(5 bodů)

Uvažujte optický switch (propustnost 10 Gb/s), jehož výstup (po patřičném zesílení) použijete k ozáření Měsíce. Díky zrcátkům zanechaným na jeho povrchu z dob projektu Apollo se signál vrátí zpět a přivedete jej (po patřičném zesílení) na vstup switche. Pokud zajistíme spolehlivé fungování switche, budou jednou vyslaná data v systému „obíhat“ trvale, takže jsme získali paměť. Jaká je její maximální kapacita? Dobu zpracování ve switchi a velikost datových hlaviček zanedbejte.

geometrická optika

3. ... oběšený úhelník(6 bodů)

Máme homogenní úhelník ve tvaru L o stranách délek $b,c$. Je volně zavěšen v železničním vagóně za konec jedné strany tak, že jeho vrchol míří ve směru jízdy vagonu. S jakým zrychlením $a$ se musí vagon pohybovat, aby spodní strana úhelníku byla rovnoběžná se směrem jízdy? Relativistické jevy neuvažujte.

Bonus: Relativistické jevy uvažujte.

machanika tuháho telesa

4. ... praská mi v láhvi(6 bodů)

Co když si skoro prázdnou 1,5 litrovou PET láhev uzavřeme v dobře vytápěné kanceláři, dejme tomu na $t\_k = 26 \mathrm{\C }$ a pak vyjdeme vstříc novým zážitkům dolů ze schodů. Lahev začne praskat. Co má větší vliv? To, že se klesá atmosférický tlak, jak sejdeme 10 pater v budově, nebo to, že je na schodech, dejme tomu $t \_s = 15 \mathrm{\C }$?

termodynamika

5. ... planetární osidlování(8 bodů)

Nejspíše jste již někdy přemýšleli o tom, jestli neexistují nějaké mimozemské civilizace. Zpravidla čím větší hvězda je, tím větší má zářivý výkon a tím kratší má také svůj život. Zaměřme se nyní na to, že máme dvě hvězdy, z nichž jedna má dvojnásobný zářivý výkon, co druhá. Pokud je pásmo, ve kterém je možný život, dáno teplotou, na které by se ustálilo dokonale černé těleso a určitými dvěma teplotami (stejné pro jakoukoliv soustavu), kolem které hvězdy je širší pásmo, ve kterém by mohla být planeta se životem? Kolikrát bude větší oproti druhé hvězdě?

astrofyzika

P. ... modýlek letadla na ISS(10 bodů)

Jak by se chovalo letadlo v mikrogravitaci (prostě uvažujte, že na něj gravitační síla nepůsobí). Popište jaký efekt by měla směrovka, výškovka, křidélka, případně vektorování tahu motorů. Jaké akrobatické manévry by byly možné (například plochá vývrtka asi ne).

mechanika plynu

E. ... pružnost špejle(12 bodů)

figure

Schéma experimentu.

Změřte průhyb špejle položené na jejích koncích v závislost na síle působící na jejím středu (viz obrázek).

machanika tuháho telesa

S. ... (0 bodů)

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz