Obsah

Rozšiřující seminář 2016/17

Vítejte na stránkách rozšiřujícího semináře FYKOSu!

Co je to rozšiřující seminář?

Rozšiřující seminář (dále jen RS) je projekt FYKOSu. Jedná se o pravidelnou výuku jednou týdně ve středy od 17.00 v seminární místnosti T7 na MFF UK v Trojském komplexu. Z centra se k nám nejlépe dostanete přes metro C - zastávka Nádraží Holešovice - a poté autobusem č. 201 - zastávka Kuchyňka.

Seminář je rozšiřující hned v několika smyslech. Prvně rozšiřujeme korespondenční seminář o možnost navštěvovat jednou týdně kurz vybraných partií středoškolské fyziky. Jedná se o kurz, v němž nebudeme vysvětlovat taje vysokoškolské matematiky, ale pokusíme se připravit středoškoláka na to, aby je mohl začít objevovat sám, kupříkladu dalším studiem na naší fakultě.

Podruhé se v naší výuce budeme rozšiřovat látku střední školy, budeme pracovat se složitějšími matematickými objekty, jenž budou během semináře vysvětlovány, zpravidla vysokoškolskými.

Seminář je na rozdíl od většiny podobných kurzů zdarma.

Pro koho je semináře určen?

Seminář pořádáme pro studenty maturitních a předmaturitních ročníků gymnázií. Zúčastnit se samozřejmě mohou i mladší či starší kolegové, kteří mají o fyziku zájem.

Hlavním cílem semináře je ukázat studentům, že fyzika není jen o memorování vzorečků a jejich následné aplikaci, především jde o to ukázat, že fyzika není jen pouhou matematikou, přestože žádnou kvantitativní a většinu kvalitativních odpovědí bez ní získat nemůžeme. Seminář má tedy sloužit jako příprava studentů na studium fyziky na vysoké škole.

Předchozí znalosti fyziky nejsou potřeba, bylo by však vhodné, aby posluchač měl přibližnou představu o středoškolské matematice. V případě nutnosti je možnost některé matematické kapitoly doplnit.

Co se probere a co ne?

Jelikož poběží oficiálně první ročník rozšiřujícího semináře, nechceme vám slibovat něco, co nezvládneme. Neprobereme proto veškerou látku. Určitě zvládnutelná témata lze najít v níže psané tabulce. Zbude-li dostatek času, pustíme se i do dalších témat dle zájmu.

Jedna lekce bude mít délku 90 - 120 minut dle náročnosti látky. Bude očekávaná příprava na jednotlivé lekce. V rámci semináře bude doporučeno sledovat i FYKOSí přednášky každý druhý čtvrtek od 18.00 v posluchárně T1.

# Téma přednášky Přednášející Lekce # Téma přednášky Přednášející Lekce
1 Mechanika hmotného bodu Václav Bára 9 Kontinuum Mirek
2 Práce a energie Jiří Nárožný 10 Akustika Mirek Hanzelka
3 Mechanika více bodů Jiří Nárožný 11 Tuhé těleso Jiří Nárožný
4 Speciální typy pohybů I Lukáš Ledvina 12 Elektrostatika Jiří Nárožný
5 Speciální typy pohybů II Mirek Hanzelka 13 Rezistence Mirek Hanzelka
6 Lagrangeova mechanika Karel Kolář 14 Elektrický proud ?
7 Statistika a entropie Václav Bára 15 Elektrické obvody Lukáš Ledvina
8 Termodynamika ? 16 EM vlny Václav Bára

Studijní materiály

Během semináře budeme průběžně aktualizovat seznam literatury, kterou pro vás vytváříme. Může se stát, že některé z kapitol budou chybět, většina by se zde však měla objevit po probrání daného celku na semináři.

Matematické texty ke kurzu

Komplexní čísla
Goniometrie
Funkce
Derivace
Křivkový integrál

Fyzikální texty ke kurzu

Kinematika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu
Práce, energie a výkon
Mechanika více bodů
Pohyby v tíhovém poli
Statistická fyzika

Organizátoři semináře

Vedoucím semináře pro rok 2016/2017 je i vedoucí přednášek pro středoškoláky

V semináři se bude střídat pět přednášejících.

Máte-li obecný dotaz, který není směřovaný konkrétně k nikomu z nás, pište nám na prednasky@fykos.cz.