Cena soustředění

Od roku 2018 probíhá platba předem převodem na účet fakulty (38330021/0100). Podrobnosti dostanou účastníci soustředění e-mailem. Součástí pokynů je i individuální variabilní symbol, který musíte uvést, jinak nemůže být vaše platba identifikována!

Výše částečné úhrady pobytových nákladů (alias cena) pro účastníka soustředění se počínaje jarním soustředěním 2017 (včetně) určuje následujícím způsobem.

  1. Sečteme body získané konkrétním řešitelem v sériích, ze kterých ho na soustředění zveme (označme ho jako B). Připomínka: Na jarní soustředění zveme za řešení prvních tří sérií školního roku, ve kterém se soustředění koná. Na podzimní soustředění zveme za poslední tři série z předchozího školního roku.
  2. Sečteme body (z těch samých sérií), které jsou uvedené u tzv. Studenta Pilného v kategorii 4. ročníků (označme ho M).
  3. Vydělíme B hodnotou M a dostáváme nějaké číslo X, které můžeme vyjádřit v procentech.
  4. Cena soustředění pro řešitele je pak určena následující tabulkou:

Cena soustředění je určená pro daného jednotlivce. Body ani slevy ze soustředění nejde mezi řešiteli převádět.

Závěrem bychom chtěli poznamenat, že v žádném případě nemáme v úmyslu diskriminovat zájemce z finančně slabších rodin. Bude-li předložen pádný důvod, lze se s námi dohodnout na slevě (nebo na úplném prominutí poplatku).