Obsah

"Nová" FKSDB

Zmena farby navbaru podľa vybraného semináru

Aktualne zvolený seminár už neindikuje len názov v menu ale aj sfarbenie menu. Práve táto drobná zmena umožní veľmi rýchlu a pohľadanú orientáciu.

Nové ikony

Rýchlu orientáciu dopĺňajú aj ikony pri inkoch.

Aktívny HOME button

Už žiadna 403 pri kliknutí na fksdb, teraz vás HOME button zavedie na úplné nový rázcestie aktivít.

Nový spôsob navigácie medzi rolami a seminármi