Síň slávy

NMgr. = navazující magisterské studium

Legenda

NMgr. – navazující magisterské studium MFF – Matematicko–fyzikální fakulta UK TF – teoretická fyzika PGS – postgraduální studium ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK AU MFF – Astronomický ústav MFF UK