2. ročník 1988/89

Začalo řešit 130 studentů, skončilo 66. Bylo odesláno 5 sérií po šesti příkladech. Příklady začaly být děleny na čtyři teoretické, pátý experimentální a šestý se nazýval tematická úloha a tématem tohoto ročníku byl vektorový počet a transformace souřadnic, autorem Pavel Krtouš. Na podzim 10. – 14. 10. 1988 proběhlo soustředění u Sečské přehrady. Podotkněme zde, že podzimní soustředění se vždy váže k předchozímu ročníku.

Zadaní