8. ročník 1994/95

Začalo řešit 72 studentů, skončilo 28. Každá série obsahovala 6 příkladů. Problémová úloha opět zmizela. Tématem seriálu byly numerické výpočty ve fyzice, autorem opět Filip. V tomto ročníku se jako v jediném při výpočtu celkových bodů zohledňoval věk a zkušenosti řešitele. 19. – 25. 11. 1994 proběhlo podzimní soustředění na chatě Olšance opět pod vedením Filipa. 30. 4. – 6. 5. 1995 bylo soustředění v Příchovicích, hlavním organizátorem byl Petr Žemla.