11. ročník 1997/98

Tento rok začalo řešit 132 studentů, poslední sérii poslalo 35. Tématem seriálu byla kvantová fyzika, autorem Michal Fabinger. Na podzim 16. – 22. 10. 1997 bylo soustředění ve Stříbrné v Krušných horách, na jaře v Samopších u Sázavy ve dnech 10. – 16. 5. 1998, obě vedl Honza Hradil.