12. ročník 1998/99

Tento rok začalo řešit 166 studentů, poslední sérii poslalo 50. Tématem seriálu byla optika, autorem byl Honza HradilMiroslavem Brožem. Na podzim 15. – 21. 11. 1998 bylo soustředění v Lomech u Kunžaku, na jaře ve Lhotě u Olešnice ve dnech 9. – 15. 5. 1999, organizaci obou zaštiťoval Jirka Franta.