15. ročník 2001/02

Tento rok začalo řešit 130 studentů, poslední sérii poslalo 33. Tématem seriálu byla relativita, autorem Karel Kolář. Na podzim 10. – 17. 11. 2001 bylo soustředění v Chrasticích v Jesenících, na jaře v Jalovci u Číchova ve dnech 27. 4. – 4. 5. 2002, přípravu programu na obě dvě vedla Lenka Zdeborová.