For English version click here.

12. FYKOSí Fyziklání

12. FYKOSí Fyziklání sa uskutočnilo v piatok 16.2. 2018 a zúčastnilo sa ho spolu 135 tímov, čo je nový rekord! Nie len, že sa tak navýšil počet zúčastnených tímov, ale prvý krát sa na Fyziklání zúčastnili i tímy mimo Česka a Slovenska. Privítali sme celkovo 3 zahraničné tímy - Retamar Physics Team zo Španielska, tím RKG-HelloIT z Lotyšska a tím Patkins z Macedónska. Všetky tri tímy súťažili v kategórii A a počítali úlohy v anglickom jazyku.

Tímy v kategórii A, ktorých bolo celkovo 49, súťažili v Hoteli Duo, kde bola i väčšina účastníkov ubytovaná. Išlo zároveň o prvý krát, keď sa časť súťaže konala mimo priestorov MFF UK. Kategórie B a C súťažili už tradične v budovách na Karlove, pričom v kategórií B súťažilo 46 tímov a v kategórii C 40 tímov.

Podívejte se na fotky.

Některé fotky máme i na našem Facebooku!