Obsah

Týden s aplikovanou fyzikou 2017

Podívejte se na fotky z akce!

Všechny dlouhodobé i nové řešitele FYKOSu zveme k účasti na TSAFu 2017. V průběhu týdne navštívíme spoustu zajímavých experimentálních pracovišť v Praze a v okolí, kde se budete moci potkat s vědci, kteří pracují na aktuálních fyzikálních tématech.

Přihlašování uzavřeno

Program

Následující program je předběžný a může se změnit, protože čekáme na potvrzení jednotlivých částí programu.

Každý podvečer v rámci ubytování v hostelu byla možnost deskových a společenských her.

Praktické informace

Ubytování a stravování

Cena akce

Podařilo se nám letos získat nějaké finance, které nám umožní vybírat pouze symbolickou částečnou úhradu pobytových nákladů v následující výši

Další náklady

Seznam, co si vzít s sebou

Seznam, co si nemáte zapomenout

Co si naopak nesmíte brát s sebou a je zakázáno v průběhu celé akce - alkoholické nápoje, tabák a jiné návykové či omamné látky.

Kdo se smí zúčastnit?

Zúčastnit se může jakýkoliv aktuální řešitel FYKOSu, přičemž osoby nad 16 let se smí zúčastnit bez omezení. U osob do 16 let je možné, že nastane nějaké omezení programu z důvodu radiační ochrany.

Je nutná účast na celé akci! Účastníky, kteří by se účastnili pouze části programu, nepřijímáme, protože máme domluvené exkurze na daný počet osob.

Jak se přihlásit?

Další info

FAQ

Účastníci

Náhradníci

Pořadatelé, sponzoři a partneři

TSAF připravují organizátoři Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK (FYKOS).

Akce je tento rok převážně financována z prostředků MŠMT z dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol. Science Center Liberec iQLANDIA poskytne v rámci TSAFu návštěvu i s doprovodným programem zdarma. Partnerem akce je ČEZ a.s.

ČEZ a.s.