Historie Dnů s experimentální fyzikou

Aktuální informace naleznete na hlavní stránce Dnu s experimentální fyzikou . Níže jsou pak jednotlivé ročníky DSEFů, které proběhly od jeho prvního konání v roce 1996. Zpravidla býval jeden DSEF ročně. V posledních letech byly v některých letech i dva ročníky díky shodě náhod a uspořádání DSEFu vždy před TSAFem.

Seznam doposud konaných DSEFů

DSEF 2019

DSEF 2019 se konal v pondělí 11.11.2018 na MFF UK na Karlově jako součást IAPS School Day na téma „Elements and materials“. Celkem 64 středoškoláků se zúčastnilo dopoledních exkurzí na Matfyzu, kde si prohlédli meteorologickou stanici Karlov, generaci plazmatu pomocí femtosekundového laseru nebo transmisní elektronový mikroskop. Odpoledne navštívili laboratoř vysokých napětí v Praze Dejvicích (ČVUT), tokamak COMPASS, laser PALS a laboratoř terahertzové spektroskopie (AV ČR, v. v.i.).

Stránka o akci

DSEF 2018

DSEF 2018 se konal v pátek 9.11.2018 na MFF UK v Troji. Byl součástí IAPS School Day s témou Particle Physics. 37 středoškoláků absolvovalo exkurze na pracovistě MFF UK v Troji. Odpoledne se podívali na urychlovače částic v Řeži u Prahy (AV ČR), laboratoř vysokých napětí v Praze Dejvicích (ČVUT) nebo ELI - Extreme Light infrastructure - Laserové centrum v Dolních Břežanech.

Stránka o akci

DSEF podzim 2017

Letošní DSEF se konal v úterý 21.11.2017 na MFF UK v Troji. Zůčastnilo se 32 středoškolských studentů. K vidění byl například PALS, jeden z největších laserů v Evropě.

Stránka o akci

DSEF podzim 2016

Den s Experimentální fyzikou (DSEF) je každoroční akce FYKOSu, která umožňuje studentům středních škol nahlédnout do fyzikálních laboratoří. Letošíní Den s experimentální fyzikou proběhl dne 8.11.2016 v Praze. V dopoledních hodinách studenti navštívili laboratoře MFF UK v budově Ke Karlovu 5, Praha 2. Zde se mohli dozvědět, proč a jak fyzici studují živé buňky, jak funguje transmisní a skenovací elektronový mikroskop, co je to akustická emise a mnoho dalšího. Odpoledne odjela jedna polovina studentů do laboratoře vysokých napětí a druhá navštívila Český hydrometeorologický ústav. Akce se zůčastnilo 65 studentů.

Stránka o akci

DSEF podzim 2015

Tentokrát se DSEF konal v pondělí 9. 11. 2015. Dopoledne probíhaly úvodní program a exkurze v Troji a následně jsme se podle skupiny přesunuli na tři místa - k tokamaku FzÚ AV ČR, do ÚJV Řež a na Planetárium hl. m. Prahy. Na akci pak odpoledne navazoval Týden s aplikovanou fyzikou.

Akce se zúčastnilo 49 účastníků středoškoláků.

Program a informace k tomu ročníku naleznete na speciální stránce.

The Bakala Foundation

Tento ročník DSEFu byl realizován za podpory Nadace The Bakala Foundation.

Leták

Stránka o akci

DSEF jaro 2015

Den s experimentální fyzikou proběhl 13. 5. 2015 v budovách MFF UK v Troji a následně na FzÚ AV ČR, kde jsme zavítali k tokamaku, PALSu a vodnímu plazmatronu.

Akce se zúčastnilo 59 středoškoláků a jeden středoškolský učitel.

Na stránce tohoto ročníku akce můžete najít podrobný program a podrobnosti k tomu, jak DSEF tento rok proběhl. Tento DSEF se konal díky finanční podpoře z grantu OPVK.

Leták

Stránka o akci

DSEF podzim 2014

Den s experimentální fyzikou se přesunul na podzim, aby nebyl termínově tak blízko Jednomu dni s fyzikou, který je pořádán obvykle v únoru. DSEF proto proběhl tento kalendářní rok podruhé, a to 11. 11. 2014 v budovách MFF UK na Karlově a následně v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, resp. v laboratoři vysokých napětí ČVUT. Akce se zúčastnilo 48 středoškoláků.

Podrobné informace, které byly k tomuto ročníku, např. program, naleznete na speciální stránce (informace k příjezdu byly zde).

Akce na Facebooku

Stránka o akci

DSEF jaro 2014

Den s experimentální fyzikou proběhl 13. února 2014 v budovách MFF UK na Karlově a následně na Hvězdárně Ďáblice, resp. v areálu školního reaktoru VR-1. Akce se zúčastnilo 39 středoškoláků, 2 středoškolské učitelky a 1 vědecký pracovník.

Akce na Facebooku

Stránka o akci

DSEF 2013

Dopolední část DSEFu proběhla na pracovištích MFF UK v budovách Ke Karlovu 3 a 5 v Praze. Každá skupina měla individuální program, na který se můžete podívat zde. Skupiny navštívili optické laboratoře, magnetooptické laboratoře, mohli se dozvědět zajímavé informace o fyzikálních vlastnostech piva, slyšet deformaci a mohli es podívat i na další zajímavá místa.

Odpoledne se menší část účastníků přesunula do muzea pražského vodárenství a úpravny vody v Podolí, větší část se přesunula na pracoviště FzÚ AV ČR na Slovanku a to na PALS (Prague Asterix Laser System) a na Tokamak.

Akce se konala 14. 2. 2013 a zúčastnilo se jí 62 středoškoláků, jejich 2 učitelky a 10 organizátorů FYKOSu.

Akce na Facebooku

Stránka o akci

DSEF 2012

Dopolední část proběhla v objektech MFF UK v Troji. Zde mohli účastníci navštívit Van der Graafův urychlovač, detektorovou laboratoř ÚČJF, dozvědět se něco o elipsometrii, magnetismu v nízkých teplotách a dalších zajímavostech. Před samotnými exkurzemi proběhla přednáška doc. Chvosty zabývající se termodynamikou a demonstračními pokusy. Odpoledne jsme navštívili ÚJV Řež a to jak část základního výzkumu, tak aplikovaného.

Akce se konala 26. 3. 2012 a zúčastnilo se jí 55 studentů středních škol.

Stránka o akci

DSEF 2011

Letos začal DSEF populární přednáškou na téma gravitačního mikročočkování. V dopolední části jsme navštívili na 13 různých pracovišť náležejících pod Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na Karlově (pod FÚ UK, KCHFO, KFKL a KFM a navíc jako jedna z exkurzí byly nízké teploty s pokusy s kapalným dusíkem od KFNT), odpoledne jsme pak navštívili PALS (Prague Asterix Laser System) a tokamak Compass Fyzikálního ústavu AV ČR.

Akce se konala 11. 4. 2011 a zúčastnilo se jí 64 středoškoláků.

Stránka o akci

DSEF 2010

Dopoledne měly všechny skupiny exkurze v Troji, odpoledne část zůstala v Troji a část odjela do Řeže. Poprvé měla každá skupina jiný program. Exkurze účastníky zavedly například k jadernému reaktoru Vrabec FJFI, k slunečním článkům, do detektorové laboratoře, na Katedru fyziky nízkých teplot, na urychlovač v Řeži a další zajímavá místa.

Akce se konala 22. 3. 2010 a zúčastnilo se jí 52 středoškoláků a jejich 4 učitelé.

Stránka o akci

DSEF 2009

DSEF se konal 30. 3. 2009. Hlavním dějištěm TSAFu byl tentokrát areál MFF UK v Troji. Navštívili jsme zde i výukový reaktor Vrabec spravovaný FJFI ČVUT. Stručný report z akce, který je součástí reportu z TSAFU 2009, najdete zde.

Stránka o akci

DSEF 2008

DSEF se konal 31. 3. 2008. Náplní Dne byly dopolední exkurze do laboratoří MFF UK na Karlově (spinové echo a optický koherentní procesor, dále pikosekundová laserová laboratoř, elektronový mikroskop a pokusy z mechaniky naživo). Odpolední program proběhl v Ústavu jaderného výzkumu a Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy, kde jsme měli příležitost vidět otevřený reaktor (v odstávce) s Cherenkovovým zářením a další experimentální zařízení.

Stránka o akci

DSEF 2007

DSEF se konal 2. 4. 2007. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra nízkých teplot, katedra fyziky povrchů a plazmatu, reaktor Vrabec).

Stránka o akci

DSEF 2006

DSEF se konal 26. 4. 2006. Navštívili jsme Ústav jaderného výzkumu v Řeži a areál MFF UK na Karlově (katedra materiálů, katedra chemické fyziky a optiky).

Stránka o akci

DSEF 2005

DSEF se konal 18. 4. 2005. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra elektroniky a vakuové fyziky – oddělení fyziky povrchů a plazmatu, katedra nízkých teplot, reaktor Vrabec) a Fyzikální ústav AV Na Slovance (tokamak CASTOR, PALS).

Stránka o akci

DSEF 2004

DSEF se konal 1. 4. 2004 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2003

DSEF se konal 20. 3. 2003 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2002

DSEF se konal 20. 3. 2002 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2001

DSEF se konal 4. 3. 2001 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2000

DSEF se konal 15. 3. 2000 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1999

DSEF se konal 17. 3. 1999 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1998

Třetí ročník DSEFu se konal 11. 3. 1998 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1997

Druhý ročník DSEFu se konal 4. 3. 1997 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1996

Historicky první ročník DSEFu. Konal se 21. 2. 1996 v Troji. Účastníci během něj navštívili reaktor, absolvovali exkurzi zabývající se nízkými teplotami, geofyzikou, polymery a dielektriky.

Stránka o akci
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz