Historie Dnů s experimentální fyzikou

Aktuální informace naleznete na hlavní stránce Dnu s experimentální fyzikou . Níže jsou pak jednotlivé ročníky DSEFů, které proběhly od jeho prvního konání v roce 1996. Zpravidla býval jeden DSEF ročně. V posledních letech byly v některých letech i dva ročníky díky shodě náhod a uspořádání DSEFu vždy před TSAFem.

Seznam doposud konaných DSEFů

DSEF 2019

Letošní Den s experimentální fyzikou se bude konat v pondelí 11.11.2019 na MFF UK na Karlově. Akce je součástí IAPS School Day, letos s témou Elements and Materials. Na účastníky akce čekají dopolední exkurze do laboratoří MFF UK a odpoledne se podívají například na Tokamak Compass. Neváhejte a přihlašte se!

Stránka o akci

DSEF 2018

DSEF 2018 se konal v pátek 9.11.2018 na MFF UK v Troji. Byl součástí IAPS School Day s témou Particle Physics. 37 středoškoláků absolvovalo exkurze na pracovistě MFF UK v Troji. Odpoledne se podívali na urychlovače částic v Řeži u Prahy (AV ČR), laboratoř vysokých napětí v Praze Dejvicích (ČVUT) nebo ELI - Extreme Light infrastructure - Laserové centrum v Dolních Břežanech.

Stránka o akci

DSEF podzim 2017

Letošní DSEF se konal v úterý 21.11.2017 na MFF UK v Troji. Zůčastnilo se 32 středoškolských studentů. K vidění byl například PALS, jeden z největších laserů v Evropě.

Stránka o akci

DSEF podzim 2016

Den s Experimentální fyzikou (DSEF) je každoroční akce FYKOSu, která umožňuje studentům středních škol nahlédnout do fyzikálních laboratoří. Letošíní Den s experimentální fyzikou proběhl dne 8.11.2016 v Praze. V dopoledních hodinách studenti navštívili laboratoře MFF UK v budově Ke Karlovu 5, Praha 2. Zde se mohli dozvědět, proč a jak fyzici studují živé buňky, jak funguje transmisní a skenovací elektronový mikroskop, co je to akustická emise a mnoho dalšího. Odpoledne odjela jedna polovina studentů do laboratoře vysokých napětí a druhá navštívila Český hydrometeorologický ústav. Akce se zůčastnilo 65 studentů.

Stránka o akci

DSEF podzim 2015

Tentokrát se DSEF konal v pondělí 9. 11. 2015. Dopoledne probíhaly úvodní program a exkurze v Troji a následně jsme se podle skupiny přesunuli na tři místa - k tokamaku FzÚ AV ČR, do ÚJV Řež a na Planetárium hl. m. Prahy. Na akci pak odpoledne navazoval Týden s aplikovanou fyzikou.

Akce se zúčastnilo 49 účastníků středoškoláků.

Program a informace k tomu ročníku naleznete na speciální stránce.

The Bakala Foundation

Tento ročník DSEFu byl realizován za podpory Nadace The Bakala Foundation.

Leták

Stránka o akci

DSEF jaro 2015

Den s experimentální fyzikou proběhl 13. 5. 2015 v budovách MFF UK v Troji a následně na FzÚ AV ČR, kde jsme zavítali k tokamaku, PALSu a vodnímu plazmatronu.

Akce se zúčastnilo 59 středoškoláků a jeden středoškolský učitel.

Na stránce tohoto ročníku akce můžete najít podrobný program a podrobnosti k tomu, jak DSEF tento rok proběhl. Tento DSEF se konal díky finanční podpoře z grantu OPVK.

Leták

Stránka o akci

DSEF podzim 2014

Den s experimentální fyzikou se přesunul na podzim, aby nebyl termínově tak blízko Jednomu dni s fyzikou, který je pořádán obvykle v únoru. DSEF proto proběhl tento kalendářní rok podruhé, a to 11. 11. 2014 v budovách MFF UK na Karlově a následně v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, resp. v laboratoři vysokých napětí ČVUT. Akce se zúčastnilo 48 středoškoláků.

Podrobné informace, které byly k tomuto ročníku, např. program, naleznete na speciální stránce (informace k příjezdu byly zde).

Akce na Facebooku

Stránka o akci

DSEF jaro 2014

Den s experimentální fyzikou proběhl 13. února 2014 v budovách MFF UK na Karlově a následně na Hvězdárně Ďáblice, resp. v areálu školního reaktoru VR-1. Akce se zúčastnilo 39 středoškoláků, 2 středoškolské učitelky a 1 vědecký pracovník.

Akce na Facebooku

Stránka o akci

DSEF 2013

Dopolední část DSEFu proběhla na pracovištích MFF UK v budovách Ke Karlovu 3 a 5 v Praze. Každá skupina měla individuální program, na který se můžete podívat zde. Skupiny navštívili optické laboratoře, magnetooptické laboratoře, mohli se dozvědět zajímavé informace o fyzikálních vlastnostech piva, slyšet deformaci a mohli es podívat i na další zajímavá místa.

Odpoledne se menší část účastníků přesunula do muzea pražského vodárenství a úpravny vody v Podolí, větší část se přesunula na pracoviště FzÚ AV ČR na Slovanku a to na PALS (Prague Asterix Laser System) a na Tokamak.

Akce se konala 14. 2. 2013 a zúčastnilo se jí 62 středoškoláků, jejich 2 učitelky a 10 organizátorů FYKOSu.

Akce na Facebooku

Stránka o akci

DSEF 2012

Dopolední část proběhla v objektech MFF UK v Troji. Zde mohli účastníci navštívit Van der Graafův urychlovač, detektorovou laboratoř ÚČJF, dozvědět se něco o elipsometrii, magnetismu v nízkých teplotách a dalších zajímavostech. Před samotnými exkurzemi proběhla přednáška doc. Chvosty zabývající se termodynamikou a demonstračními pokusy. Odpoledne jsme navštívili ÚJV Řež a to jak část základního výzkumu, tak aplikovaného.

Akce se konala 26. 3. 2012 a zúčastnilo se jí 55 studentů středních škol.

Stránka o akci

DSEF 2011

Letos začal DSEF populární přednáškou na téma gravitačního mikročočkování. V dopolední části jsme navštívili na 13 různých pracovišť náležejících pod Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na Karlově (pod FÚ UK, KCHFO, KFKL a KFM a navíc jako jedna z exkurzí byly nízké teploty s pokusy s kapalným dusíkem od KFNT), odpoledne jsme pak navštívili PALS (Prague Asterix Laser System) a tokamak Compass Fyzikálního ústavu AV ČR.

Akce se konala 11. 4. 2011 a zúčastnilo se jí 64 středoškoláků.

Stránka o akci

DSEF 2010

Dopoledne měly všechny skupiny exkurze v Troji, odpoledne část zůstala v Troji a část odjela do Řeže. Poprvé měla každá skupina jiný program. Exkurze účastníky zavedly například k jadernému reaktoru Vrabec FJFI, k slunečním článkům, do detektorové laboratoře, na Katedru fyziky nízkých teplot, na urychlovač v Řeži a další zajímavá místa.

Akce se konala 22. 3. 2010 a zúčastnilo se jí 52 středoškoláků a jejich 4 učitelé.

Stránka o akci

DSEF 2009

DSEF se konal 30. 3. 2009. Hlavním dějištěm TSAFu byl tentokrát areál MFF UK v Troji. Navštívili jsme zde i výukový reaktor Vrabec spravovaný FJFI ČVUT. Stručný report z akce, který je součástí reportu z TSAFU 2009, najdete zde.

Stránka o akci

DSEF 2008

DSEF se konal 31. 3. 2008. Náplní Dne byly dopolední exkurze do laboratoří MFF UK na Karlově (spinové echo a optický koherentní procesor, dále pikosekundová laserová laboratoř, elektronový mikroskop a pokusy z mechaniky naživo). Odpolední program proběhl v Ústavu jaderného výzkumu a Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy, kde jsme měli příležitost vidět otevřený reaktor (v odstávce) s Cherenkovovým zářením a další experimentální zařízení.

Stránka o akci

DSEF 2007

DSEF se konal 2. 4. 2007. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra nízkých teplot, katedra fyziky povrchů a plazmatu, reaktor Vrabec).

Stránka o akci

DSEF 2006

DSEF se konal 26. 4. 2006. Navštívili jsme Ústav jaderného výzkumu v Řeži a areál MFF UK na Karlově (katedra materiálů, katedra chemické fyziky a optiky).

Stránka o akci

DSEF 2005

DSEF se konal 18. 4. 2005. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra elektroniky a vakuové fyziky – oddělení fyziky povrchů a plazmatu, katedra nízkých teplot, reaktor Vrabec) a Fyzikální ústav AV Na Slovance (tokamak CASTOR, PALS).

Stránka o akci

DSEF 2004

DSEF se konal 1. 4. 2004 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2003

DSEF se konal 20. 3. 2003 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2002

DSEF se konal 20. 3. 2002 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2001

DSEF se konal 4. 3. 2001 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 2000

DSEF se konal 15. 3. 2000 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1999

DSEF se konal 17. 3. 1999 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1998

Třetí ročník DSEFu se konal 11. 3. 1998 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1997

Druhý ročník DSEFu se konal 4. 3. 1997 v Troji.

Stránka o akci

DSEF 1996

Historicky první ročník DSEFu. Konal se 21. 2. 1996 v Troji. Účastníci během něj navštívili reaktor, absolvovali exkurzi zabývající se nízkými teplotami, geofyzikou, polymery a dielektriky.

Stránka o akci
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz