Pravidla FYKOSího Fyziklání

Toto jsou pouze obecná pravidla, konkrétní verze je vždy u daného ročníku.

Účast ve hře

 • Aby tým mohl soutěžit, je nutné se přihlásit pomocí webového rozhraní na fykos.cz/akce/fyziklani.
 • Přihlášením do soutěže se tým zavazuje, že se seznámil s těmito pravidly a že je bude dodržovat.
 • Tým nesmí být složen ze studentů z více než dvou škol.
 • Maximálně dva týmy můžou obsahovat studenty z jedné školy. V případě volných míst na soutěži, popřípadě i za jiných okolností, si organizátoři vyhrazují právo udělat tomuto pravidlu výjimku.
 • Společně s termínem ukončení přihlašování musí být ohlášená jména všech soutěžících týmu. Před soutěží je možné provádět ve výjimečných případech záměny jednotlivých účastníků za náhradníky, nelze však členy týmu přidávat.
 • Tým se může rozhodnout společně s podáním přihlášky o přeřazení z svojí kategorie do kategorie A (kategorie pro nejstarší, která je zařazena pro programu Excelence SŠ). Organizátoři si vyhrazují právo v případě velkého množství přihlášených týmů toto přeřazení některým týmům neumožnit.
 • Všechny kategorie budou mít stejné zadání úloh.
 • Pro každou kategorii bude samostatná výsledková listina.
 • Během soutěže mohou účastníci komunikovat pouze se členy svého týmu nebo s organizátory. Jakákoliv interakce s učiteli, jinými týmy apod. je přísně zakázaná.
 • Týmy mají povoleno používat jakoukoliv literaturu v papírové podobě. Během soutěže je zakázáno používání internetu. Dále jsou povoleny kalkulačky a psací či rýsovací pomůcky. Kalkulačka nesmí umožňovat přístup k internetu ani jakoukoliv formu komunikace (zařízení typu mobilní telefon, tablet, notebook apod. tedy nejsou jako kalkulačky povoleny).

Příjezd na soutěž

 • Týmy jsou povinny se dostavit včas. Organizátoři si vyhrazují právo do soutěže nevpustit pozdě příchozí týmy.
 • Týmy jsou povinny se při příchodu registrovat a uvést přesné údaje o svých členech (ročníky, školy atd.).
 • Každý tým dostane obálku se zadáním prvních sedmi úloh. Je zakázáno tuto obálku otevřít dříve, než k tomu dá pokyn vedoucí místnosti, ve které tým soutěží.

Systém hry

 • Soutěž trvá 3 hodiny.
 • Každý tým dostane na začátku soutěže 7 úloh, které se snaží vyřešit.
 • Pokud si tým myslí, že došel ke správnému řešení, vyšle jednoho zástupce k opravovateli, který mu řekne, zda-li je řešení dobře. Zástupce musí předložit papírek se zadáním úlohy a s uvedeným výsledkem.
 • Správného opravovatele si zástupce vybere na základě čísla úlohy, kterou řeší. Přesný algoritmus určení opravovatele bude vysvětlen před soutěží.
 • Pokud je řešení špatně, zástupce se vrátí ke svému týmu a počítá dále.
 • Pokud je řešení dobře, opravovatel označí papírek se zadáním úlohy počtem získaných bodů a pošle zástupce k vydavači, od kterého dostane novou úlohu.
 • Úlohy jsou bodovány podle počtu pokusů potřebných pro vyřešení a to následovně: jeden pokus – 5 bodů, dva pokusy – 3 body, tři pokusy – 2 body a čtyři a více pokusů – 1 bod.
 • Cílem týmu je získat co nejvíce bodů.
 • Pokud soutěž bude probíhat pomalu, organizátoři si vyhrazují právo vydat všem týmům jednu nebo více nových úloh.
 • Během soutěže jsou promítány aktuální výsledky všech týmů. Ty budou skryty 20 minut před koncem soutěže.
 • Pokud se během soutěže zjistí, že je závažný problém se zadáním některé úlohy, organizátoři si vyhrazují právo tuto úlohu vyřadit ze soutěže bez jakékoliv kompenzace týmů, za čas strávený jejím řešením.

Ukončení soutěže a vyhlášení vítězů

 • Konec soutěže je vyhlášen vedoucím místnosti, ve které tým soutěží.
 • Po vyhlášení konce soutěže již žádný tým nemůže vyslat svého zástupce k opravovatelům. Pokud některý člen týmu stál ve frontě ještě před vyhlášením konce, může tam zůstat a jeho úloha bude opravena, ale již má zakázáno používat psací pomůcky.
 • Pokud o pořadí týmů nerozhodne počet bodů, bude rozhodnuto podle následujících kritérií (v uvedeném pořadí): vyšší průměrný bodový zisk za úlohu, nižší čas potřebný k vyřešení všech úloh (pouze pokud tým, kterého se to týká, všechny úlohy vyřešil) a náhodný los.

Závěrečná ustanovení

 • Organizátoři si vyhrazují právo na drobné změny pravidel před začátkem soutěže.
 • Organizátoři mohou diskvalifikovat tým, který se závažně proviní proti pravidlům.
 • V případě potíží, které nejsou v těchto pravidlech specifikovány, o jejich řešení rozhoduje hlavní organizátor nebo vedoucí místnosti.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz