Přednášky pro středoškoláky

Fyzikální olympiáda Tento podzim a zimu pro Vás opět pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO.

Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8. Sraz bude v přízemí nízkopodlažního objektu T v 18:10. Přednášky budou probíhat v posluchárně T1. Termíny tentokrát nejsou pravidelně s odstupem dvou týdnů, tedy je třeba sledovat, kdy se přednáší. Plánovaná délka je 75-90 minut a (spíše 90 minut) vše je samozřejmě zdarma.

Nejlépe se k nám dostanete metrem C – stanice Nádraží Holešovice, dále pak autobusem č. 201 na stanici Kuchyňka (první zastávka, na znamení), vizte mapu.

Přednášky budeme vysílat také on-line živě na YouTube, nicméně přednášející vás raději uvidí na místě, protože tak mají přece jen lepší zpětnou vazbu a mohou přizpůsobovat lépe tempo přednášky.

Aktuality

Online

Aktuálně živě nevysíláme.

Pokud byste se chtěli zeptat na něco k přednášce, učiňte tak na YouTube diskuzi u videa. Tuto diskuzi aktivně sledujeme během živého přenosu i poté.

Přednášky LS 2018

1. března: Urychlovače a detektory

Potreba porozumieť mikrosvetu sa objavila na konci 19. a začiatku 20. storočia pri hlbšom skúmaní elektromagnetizmu. Na tento účel však bolo potrebné vybudovať potrebné experimentálne vybavenie. Keďže elementárne častice (teda až na isté výnimky) nie su voľným okom vidieť, ich detekcia je zaujímavým problémom. V prednáške sa pozrieme, ako dokážu fyzici detekovať niečo tak malého, ako je elektrón, prípadne tak nenápadného, ako neutríno. Vysvetlíme si, ako boli objavené častice od pozitrónu po Higgsov bozón a prečo k niektorým týmto objavom potrebujeme urýchľovacie stroje, ako je LHC.

Michal J. Krištof, MFF UK


15. března: Relativistické paradoxy

Speciální teorie relativity (STR) může být dosti neintuitivní oblastí fyziky pro nováčky. Mým cílem v této přednášce je naopak intuitivně odvodit základní principy STR a s jejich pomocí názorně předvést řešení některých známých 'paradoxů'. Ukážeme si například Lorentzovu transformaci mezi inerciálními systémy, paradox dvojčat, proč ten vlak není rozsekaný na kusy, prostoročasové diagramy a jak nám pomohou k lepší intuici, co se relativity týče. Přednáška je myšlena jako úvod do STR a použitou matematikou bude pouze základní algebra.

Filip Krátký, MFF UK


29. března: Generace a transformace elektřiny (zrušeno)

Podíváme se na rozvod elektřiny od generátoru ke spotřebiteli. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce, výroba elektrické energie až ke spotřebičům, základní elektronické součástky a jejich využití v elektrických rozvodech, vysokofrekvenční obvody, Teslův transformátor – to vše budou témata naší přednášky.

Otakar Matouš, MFF UK


12. dubna: Počítačové simulace ve fyzice

Počítačové simulace dnes potkáme v mnoha disciplínách od vývoje nových léků přes modelování mostních konstrukcí až po modely vývoje vesmíru. Téma počítačových simulací je velmi obsáhlé, v této přednášce se zaměříme pouze na řešení tzv. obyčejných diferenciálních rovnic. Pomocí nich totiž dokážeme popsat vývoj různých systémů, ať už jde o let rakety, vývoj populace, či kmitání pružinky. Vše doplníme praktickou ukázkou.

Lukáš Timko, MFF UK


26. dubna: Geometrické metody ve fyzice

Cyklus fykosích přednášek zakončuje téma využití geometrického aparátu při řešení fyzikálních problémů. V přednášce "Geometrické metody ve fyzice" se posluchači blíže seznámí s pojmem vektoru a jejich skládání jako sil, ukážeme si několik aplikací z oblasti statiky, optiky a elektroniky. V poslední části přednášky budu demonstrovat sílu komplexních metod z geometrického hlediska. Rýsovací pomůcky výhodou.

Dominik Beck, MFF UK


FAQ

aneb často kladené dotazy

  • Mohou se účastnit pouze středoškoláci? Ne, mohou se zúčastnit i jejich učitelé, kteří mají zájem či další zájemci o fyziku.
  • Proč mám přijít na místo, když se na to můžu později podívat? Možnost interakce s přednášejícím je důležitá, jak je již popsáno výše. Když už nemůžeš dorazit na místo, tak pořád je lepší dívat se v okamžiku přednášení, protože je vždy jeden organizátor, který má za úkol sledovat reakce online a zprostředkovat je přednášejícímu. A v neposlední řadě – pokud nikdo na místo nepřijde, tak skoro jistě přednáška nebude a tedy nebude ani záznam.

Proběhlé přednášky z minulých semestrů

Historii přednášek najdete na zvláštní stránce. Najdete zde jak anotace přednášek, které už proběhly, tak u některých i jejich záznamy, které můžete shlédnout online či doprovodné texty či prezentace.

Archiv přednášek
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz