FYKOS

PostScript

Když se procházíte po našich stránkách, občas narazíte na ikonku , za níž se obvykle schovává odkaz na soubor .ps (resp. .ps.gz). V tomto souboru je postskriptová verze dokumentu, kterou si můžete např. vytisknout. O tom, jak na to, je tento dokument.

Stručně – co to je PostScript

PostScript je speciální jazyk určený k popisu tisknutelných dokumentů. Přesně popisuje konkrétní podobu stránky a některé (zpravidla ty dražší) tiskárny umí dokumenty v tomto jazyku přímo tisknout. Mezi výhody patří to, že s již hotovým dokumentem lze ještě částečně manipulovat (otáčet, zrcadlit, zvětšovat, dávat více stránek na jeden papír atd.) bez ztráty kvality.

Jak PostScript tisknout a jak si ho prohlédnout

Vytisknout PostScriptový soubor lze přímo na větších tiskárnách, které obvykle tento jazyk podporují. (např.: copy dokument.ps lpt1 /b). Pokud ho vaše tiskárna neumí interpretovat a místo toho vytiskne několik stran rádoby nesouvisejících ascii znaků, můžete použít balíček volně šiřitelných programů Ghostscript a Ghostview. Oba programy umožní prohlížet .ps dokumenty a tisknout je na všech běžných tiskárnách.

Jak si otevřít soubor, který má koncovku .ps.gz

Aby velikost postscriptových souborů (ročenek a sérií) byla co nejmenší, komprimujeme je pomocí programu gzip. K původní příponě .ps přibyde nová .gz.

Pokud ve svém prohlížeči vyberete odkaz na soubor s příponou .ps.gz (např. serie1.ps.gz), bude tento soubor otevřen programem, který je s koncovkou .gz asociován. Půjde pravděpodobně o komprimační program (WinZip, WinRAR, ...). Není ovšem nutné dekomprimovat tento soubor, neboť přímo Ghostview umí otevřít soubor zabalený programem gzip. Navrhujeme tedy následující postup pro prohlédnutí těchto souborů: uložte soubor na vhodné místo na svém disku, spusťte Ghostview a otevřete uložený soubor.

Abyste otevírali komprimované soubory efektivněji, asocijujte si příponu .gz s programem Ghostview. Úpravu registrů za vás provede tento skriptík. Nespouštejte ho, pokud otevíráte i jiné soubory s příponou .gz, které nejsou komprimací postscriptu.

Instalace Ghostscript a Ghostview pod Windows

Nejprve si musíte obstarat následující soubory:

  • Instalaci Ghostscriptu v souboru gs853w32.exe (verze 8.53, 9,1 MB)
  • Instalaci GSview v souboru gsv48w32.exe (verze 4.8, 1,4 MB)

Soubory spustíte a nainstalujete (nejdříve Ghostscript, poté jeho grafickou nadstavbu GSview). Stačí zvolit Install a pak jen mačkat Next, případně změnit adresář, kam se má instalovat.

PS-utils

PS-utils je sada programů spouštěných z příkazové řádky, pomocí kterých lze provádět různé manipulace s postscriptem, např. přestránkování, změnu velikosti, zrcadlení, přípravu na tisk brožury apod. Stahovat můžete např. zde.

Doporučená literatura

K dalšímu studiu dopuručujeme:

©FYKOS – webmaster@fykos.cz