FYKOS

Síň slávy

Na této stránce jsou informace o (snad) všech lidech, kteří někdy v minulosti věnovali organizování FYKOSu kus svého volného času. Máte-li pocit, že mezi nimi někdo chybí, napište nám. Pokud chcete někoho z nich kontaktovat, neváhejte a napište si o jeho mail též na naši adresu.

Alena Havlíčková Alena Havlíčková
Vedoucí Oddělení pro vnější vztahy a propagaci.
Leoš Dvořák Leoš Dvořák
Stál u založení semináře, vedoucí semináře v 1. – 8. ročníku.
Nyní vedoucí katedry didaktiky fyziky.
Jan Obdržálek
Vedoucí semináře v 9. – 10. ročníku.
Nyní vědecký pracovník na ÚTF.
Pavel Krtouš Pavel Krtouš (1. – 4.) www
Šéf semináře v 1. – 3. ročníku. Autor seriálu na pokračování o transformacích souřadnic ve 2. ročníku. Vedoucí semináře od 10.  do 20. ročníku.
MFF 1985–1991, doktorské studium na University of Alberta v Edmontnu v Kanadě. Od roku 1997 vědecký pracovník na Ústavu teoretické fyziky MFF UK, 2008 docent.
Přemysl Dědic (1. – 3.)
MFF 1985 teoretická fyzika, nyní programátor.
Tomáš Kopf (1. – 3.) www
Byl autorem seriálu na pokračování o elektromagnetismu ve 3. ročníku.
MFF 1985–1990, doktorské studium na University of Alberta v Edmontnu v Kanadě. Od roku 1999 Matematický ústav univerzity v Opavě (nyní docent).
David Vokrouhlický David Vokrouhlický (1. – 3.) www
S Leošem Dvořákem stál u založení semináře (0. ročník).
MFF 1984–1992, doktorské studium astronomie. Od roku 1992 Astronomický ústav MFF UK (postdoc Observatoire de la Cote d'Azur ve Francii), 2000 habilitován docentem.
Petr Hellinger (3. – 5.) www
MFF 1988–1993 teoretická fyzika, doktorské studium v Paříži. Nyní Ústav fyziky atmosféry AV ČR.
David Maxera (3. – 5.) www Linked-in icon
Stěžejní organizátor soustředění v té době.
MFF 1988–1993 teoretická fyzika. 1993–1999 doktorské studium na Fyzikálním ústavu AV ČR. 2006-2009 softwarový inženýr u Sun Microsystems. Nyní vývojář u Deutsche Börse Services s.r.o.
Marek Polášek (3. – 5.) Linked-in icon
MFF 1988–1997, doktorské studium teoretické fyziky. 2000–2007 R&D manager Adastra. Od roku 2008 vedoucí vývojového oddělení u Ataccama.
Jan Slovák (3. – 5.)
Šéf semináře ve 4. – 5. ročníku. Autor seriálu o diferenciálním počtu ve 4. ročníku a o elektrických obvodech v 5. ročníku.
MFF 1988–1993, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní vědecký pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR.
Roman Tomášek (3. – 5.) Linked-in icon
MFF 1989–1993 (ale přímo do 2. ročníku) teoretická fyzika, poté doktorské studium na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, nedokončil. Nyní programátor.
Tomáš Sýkora Tomáš Sýkora (4. – 11.) www
Tomáš se mezi organizátory FKS pletl snad nejdéle ze všech :-).
MFF 1990–2001, doktorské studium teoretické fyziky. Od roku 2001 pracovník Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF.
Alena Bayerová (nyní Pravdová) (5. – 7.)
Byla spoluautorkou seriálu na pokračování o tranformacích souřadnic v 6. ročníku.
MFF 1990 – 1999, doktorské studium teoretické fyziky a astrofyziky. Nyní Matematický ústav AV ČR.
František Gemperle (5. – 7.)
MFF 1990–1999, doktorské studium teoretické fyziky napůl mezi MFF a univerzitou v Toulouse. Od roku 1999 odborný asistent na katedře matematiky FJFI.
Kryštof Pravda (5. – 7.)
Šéf semináře v 6. – 7. ročníku. Vedl soustředění na podzim roku 1993 v Předboři. Byl spoluautorem seriálu na pokračování o tranformacích souřadnic v 6. ročníku.
Petr Toman (5. – 7.)
MFF 1990–1998 (teoretická fyzika), doktorské studium fyziky molekulárních a biologických struktur. Od roku 1998 vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
Lenka Podzimková (5. – 6.)
Pracovala pro Dům dětí a mládeže, organizovala soustředění v Olešnici v zimě 5. ročníku, podílela se i na ostatních soustředěních té doby.
MFF od 1984, učitelství fyziky, doktorské studium tamtéž. Nyní ředitelka střední školy v Ústí nad Orlicí.
Filip Münz (6. – 10.) Linked-in icon
Šéf semináře v 7. – 8. ročníku. Tvůrce první databáze AESOP. Vedl soustředění na jaře roku 1994 v Poddubí u Ondřejova a na podzim téhož roku na Olšance. Autorem seriálů o relativitě a numerické matematice 7. a 8. ročníku. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 ? 1997.
MFF 1992?2003. V letech 1998 – 2003 absolvoval doktorské studium astrofyziky na univerzitě v Paříži. 2003 – 2007 je pracovník Astronomického ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá astrofyzikou vysokých energií, experimentálními metodami v astronomii gama záření. Od roku 2007 pracuje v astronomické observatoři INAF Bologna.
Petr Žemla (6. – 9.) Linked-in icon
Vedl soustředění na jaře roku 1995 v Příchovicích. Zasadil se o zavedení pravidelných experimentálních úloh od 7. ročníku. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 – 1995.
MFF od roku 1992, studium přerušil, nyní MFF dokončuje. Pracuje v informačních technologiích a službách. Od roku 2006 test manažer v České spořitelně.
Petr Macháček (6. – 8.) Linked-in icon
Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 – 1995.
Studií na MFF od roku 1992 zanechal. Vystudoval informatiku na MU v Brně. Nyní systémový administrátor.
Richard Málek (Dick) (6. – 7.)
Jemu vděčíme za uspořádání archivu prvních šesti ročníků FKS.
MFF od roku 1992 (teoretická fyzika), tragicky zahynul 14. 2. 1994.
Mirek Beláň (Halef) Mirek Beláň (Halef) (7. – 11.) Linked-in icon
Hlavní organizátor semináře v 9. – 10. ročníku. Zakladatel hromadné korespondence. Vedl soustředění na podzim roku 1995 v Prachaticích a na jaře následujícího roku v Radějově. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1995 ? 1997.
MFF 1992 – 2005, doktorské studium teoretické fyziky. Od roku 2001 je IT analytikem. Nyní působí jako konzultant (vedoucí týmu) v Adastra s.r.o. kde se specializuje v bankovním a finančním plánování či modelování ekonomických procesů s využitím vědeckých ekonomických metod.
Tomáš Kočka (7. – 9.) Linked-in icon
Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1995 – 1997.
Studia MFF od roku 1992 zanechal. Vystudoval Katedru informačního a znalostního inženýrství VŠE v Praze, doktorské studium tamtéž. Aalborg univerzita v Dánsku. 2004–2006 ředitel oddělení v konzultační a softwarové společnosti Adastra. Nyní vedoucí oddělení boje proti podvodům u Home Credit International.
Michal Hvězda (8. – 11.)
Autor seriálu na pokračování v 9. ročníku o molekulové fyzice.
MFF 1994–1999 (geofyzika), nyní programátor.
Jaroslav Hamrle Jaroslav Hamrle (8. – 10.)
MFF 1993 – 2003, doktorské studium kvantové optiky kombinované mezi MFF a univerzitou v Paříži; poté spinová elektronika v Tokiu. Nyní vědecká pozice na Technické univerzitě v Kaiserslauternu.
Alexandr Kupčo (8. – 10.)
Napsal seriál na pokračování o astronomii v 10. ročníku.
MFF 1992–2003, doktorské studium subajderné fyziky. Nyní zaměstnanec FZÚ AV ČR (Sekce fyziky elementárních částic).
Vladimír Slavík (8. – 10.)
MFF 1992–1998 (fyzika povrchů a plazmatu). Doktorské studium na Heyerovského ústavu AV ČR, poté vědecký pracovník tamtéž, nyní programátor.
Stanislav Daniš (8. – 9.)
MFF 1990–2002, doktorské studium fyziky kondenzovaných látek. Nyní odborný asistent na katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK.
Marcel Fuciman (8. – 9.)
MFF 1993?2006, doktorské studium fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí. Nyní vědecký pracovník na Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity.
Miroslav Panoš (8. – 9.)
MFF 1994–2005 (učitelství), doktorské studium obecných otázek fyziky. Nyní učitel na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech.
Tomáš Ledvinka (8.)
Michal Fabinger Michal Fabinger (9. – 13.)
Autor seriálu 11. ročníku o kvantové fyzice.
MFF 1995–2000 (teoretická fyzika). Doktorské studium na na Stanfordské univerzitě. Nyní vědecká pozice na Harvardu (zabývá se teorií superstrun).
Jan Hradil Jan Hradil (9. – 13.) www Linked-in icon
Šéf v 10. – 11. ročníku, vedl soustředění na podzim 1996 v Dolní Moravě, na jaře následujícího roku v Ouči a na podzim ve Stříbrné a na jaře následujícího roku v Samopších. Tvůrce prvních webových stránek FYKOSu. Autor seriálu o optice ve 12. ročníku. Dlouhá léta překládal zadání do angličtiny.
MFF 1994 – 1999 (optika a optoelektronika). V letech 2001 – 2005 doktorské studium na univerzitě v Dublinu. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Siemens VDO/Continetal jako vedoucí oddělení vývoje senzorů na detekci hladiny oleje.
Andrea Budovičová (9. – 11.)
Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
MFF 1994–2007, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV. Nyní pracuje v České spořitelně.
Karel Houfek (9. – 11.)
Hlavní TeXař v 10. – 11. ročníku.
Studium MFF 1994–2003, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
Jana Kašparová (9. – 11.)
Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
MFF 1994 – 2004, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV v Ondřejově. Nyní vědecký pracovník AU AV.
Martin Krsek (9. – 11.)
MFF 1995–2005 (matematické modelování). Nyní zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
Radek Lopušník Radek Lopušník (9. – 11.)
Díky němu vznikl Den s experimentální fyzikou.
MFF 1992 – 19997 (pevné látky). Doktorské studium na univerzitě v Kaiserslautern. Nyní vědecká pozice na Coloradské univerzitě v USA.
Jan Mocek (9. – 11.)
MFF 1993–1998 (meteorologie), nyní programátor.
David Stanovský David Stanovský (9. – 11.)
Organizoval také matematický korespondenční seminář.
Studium MFF 1995–2005, doktorské studium algebry. Nyní odborný asistent na katedře algebry MFF UK.
Lubomír Zrnečko (9. – 11.) Linked-in icon
Vedl kroužek fyziky v letech 1997 – 99.
MFF od 1994, studia zanechal. Je redaktorem časopisu Premiere a programátor. Od roku 2008 QA Architekt u Hewlett-Packard.
Jindřich Kolorenč (9. – 10.)
MFF 1995–2004, doktorské studium teoretické fyziky na FZÚ AV ČR. Nyní vědecká pozice na státní univerzitě v Severní Karolině, USA.
Marta Bednářová (9.)
MFF od 1995 (matematické modelování).
Stanislav Hencl (9.)
Odborný asistent na Katedře matematické analýzy.
Daniel Janeba (9.)
Jiří Franta Jiří Franta (10. – 16.) Linked-in icon
Hlavní organizátor v 12. – 13. ročníku. Vedl soustředění od podzimu 1998 (Lomy u Kunžaku) do jara 2000 (Valdek).
MFF 1996–2005, doktorské studium optiky a optoelektroniky (dva roky na stáži v institutu Maxe Plancka v Halle). Od roku 2005 pracuje jako konzultant u McKinsey.
Jana Gřondilová (Hamrlová) (10. – 14.)
Autorka obrázků v zadáních a řešeních úloh. Vedla kroužek fyziky v  letech 1999 – 2001
MFF 1995 – 2001 (optika a optoelektronika). Nyní mateřská dovolená.
Pavel Bubák (10. – 12.) Linked-in icon
V 11. ročníku pomáhal s vedením kroužku fyziky.
MFF 1996–2002 (matematické modelování). V letech 2004–2008 doktorské studium ve Warwicku (UK). V roce 2008 pracoval krátce u Lehman Brothers, od konce roku 2008 pracuje v UK v tradingu RWE
Daniel Kráľ Daniel Kráľ (10. – 12.)
Organizuje také seminář z programování KSP.
Studium MFF 1996–2004, doktorské studium informatiky. Nyní vědecký pracovník Institutu teoretické informatiky MFF UK. Podílí se též na organizování Matematické olympiády kategorie P.
Matouš Jirák (10. – 11.)
Autor FYKOSího maskota, pterodaktyla.
MFF 1996–2002 (informatika). Nyní průvodcuje na Karlštejně.
Přemysl Kolorenč (10. – 11.)
Od 21. ročníku je vedoucím semináře.
MFF 1996–2006, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
Alena Blažková (10.)
Veronika Šťulíková (10.)
MFF 1996–2001 (učitelství).
Milan Vančura (10.)
Jiří Libra Jiří Libra (11. – 14.)
MFF 1997–2008, doktorské studium fyziky povrchů. Nyní vědecký pracovník na katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK.
Rudolf Sýkora (11. – 14.) Linked-in icon
MFF od 1997, nyní doktorské studium teoretické fyziky.
Karel Výborný Karel Výborný (11. – 14.)
MFF 1996 – 2001 (teoretická fyzika). Doktorské studium na Univerzitě v Hamburgu. Zabývá se fyzikou pevných látek na FZÚ AV ČR.
Václav Porod Václav Porod (11. – 13.)
MFF 1997–2002 (biofyzika), doktorské studium na lékařské fakultě. Poté pracoval v Institutu klinické a experimentální medicíny. Nyní zaměstnanec firmy Aura dodávající rentgeny a magnetické rezonance
Tomáš Drbohlav (11.)
MFF 1995–2001 (fyzika plazmatu).
Radek Erban Radek Erban (11.) www
MFF 1994–2000 (matematika). Nyní vědecká pozice na matematickém ústavu Oxfordské univerzity.
Dalibor Šmíd (11.)
Studium na MFF 1995–2005, doktorské studium geometrie a topologie. Nyní odborný asistent na Matematickém ústavu MFF UK.
Tibor Zavadil (11.) Linked-in icon
MFF 1996–2002 (matematika). Od roku 2004 doktorské studium Vrije Universiteit Amsterdam.
Miroslav Kladiva Miroslav Kladiva (12. – 18.)
MFF od 1998 (teoretická fyzika), nyní doktorské studium subjaderné fyziky.
Ladislav Michnovič Ladislav Michnovič (12. – 16.) Linked-in icon
MFF od 1998, nyní studuje astrofyziku. Od roku 2008 zaměstnán u Acision jako odborník na integraci telekomunikačních produktů na Linuxové a Solaris systémy.
Ondřej Pejchal Ondřej Pejchal (12. – 16.)
Webmaster v ročnících 13. – 16.
MFF od 1998, nyní doktorské studium jaderné a subjaderné fyziky.
Jan Prokleška Jan Prokleška (12. – 16.)
Hlavní organizátor v 14. – 15. ročníku.
Studium MFF 1998–2008, doktorské studium pevných látek (zahraniční stáž v Grenoble ve Francii). Nyní odborný asistent na katedře kondenzovaných látek MFF UK.
Karel Kolář Karel Kolář (12. – 15.)
Autor seriálu o relativitě v 15. ročníku.
MFF od 1998 (teoretická fyzika), nyní doktorské studium subjaderné fyziky na FZÚ AV ČR.
Slavomír Nemšák Slavomír Nemšák (12. – 14.) Linked-in icon
MFF 1998–2008, doktorské studium fyziky povrchů. Nyní postdoc v Japonském Národním institutu pro materiálový výzkum.
Tomáš Ostatnický Tomáš Ostatnický (12. – 14.)
Autor seriálu o polovodičích ve 13. ročníku.
MFF 1996 – 2006, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky. Nyní odborný asistent na katedře chemické fyziky a optiky MFF UK.
Miroslav Brož (12. – 13.)
Spoluautor seriálu o optice ve 12. ročníku.
Studium MFF 1994?2006, doktorské studium astronomie. Nyní odborný asistent na Astronomickém ústavu UK.
Jakub Černý Jakub Černý (12. – 13.) Linked-in icon
MFF 1998–2008, doktorské studium diskrétních modelů a algoritmů. Od roku 2008 produktový manažer u Seznam.cz, a.s.
Petr Janeček Petr Janeček (12. – 13.) Linked-in icon
Hlavní TeXař ve 12. – 13. ročníku.
MFF od 1996, doktorské studium fyziky povrchů.
Libor Sedláček Libor Sedláček (12. – 13.)
MFF od 1998, nyní doktorské studium fyziky povrchů.
Michal Bittner Michal Bittner (12.)
MFF 1998–2007, doktorské studium fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí. Zároveň zaměstnán ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech.
Libor Dener (12.) Linked-in icon
MFF od 1998 (informatika), od roku 2005 také programátor u Jyxo, s.r.o.
Jiří Kvita Jiří Kvita (12.) Linked-in icon
MFF od 1998, nyní doktorské studium subjaderné fyziky.
Lenka Zdeborová Lenka Zdeborová (13. – 18.) Facebook icon Linked-in icon
Spoluautorka seriálu na pokračování ve 14. ročníku o mechanice. Hlavní organizátorka soustředění v 15. ročníku. Sepsala podrobnou historii semináře.
MFF 1999–2008, doktorské studium statistické fyziky v Paříži ve Francii. Od roku 2008 postdoc v Los Alamos National Laboratory, Nové Mexiko, USA.
Karel Honzl Karel Honzl (13. – 17.) Linked-in icon
TeXař ve 14. – 15. ročníku.
MFF 1999–2006 (teoretická fyzika). Nyní databázový specialista v Unicornu.
Pavol Habuda Pavol Habuda (13. – 16.) Linked-in icon
MFF 1999–2009. Nyní zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
Miroslav Musil (13.)
Daniel Sprinzl Daniel Sprinzl (13.)
MFF od 1998, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
Robert Vácha Robert Vácha (13.) Linked-in icon
MFF 1999–2005 (biofyzika a chemická fyzika); nyní doktorské studium na Ústavu organické chemie a biochemie pod vedením Pavla Jungwirtha.
Pavel Augustinský Pavel Augustinský (14. – 20.) Facebook icon
Autor seriálu na pokračování o matematickém aparátu fyziky v 16. ročníku.
MFF od 2000, nyní doktorské studium teoretické fyziky na oddělení teorie pevných látek FZÚ AV.
Jan Houštěk Jan Houštěk (14. – 18.) Linked-in icon
Šéf v 16. – 17. ročníku. Spoluautor seriálu na pokračování o mechanice ve 14. ročníku a o elektromagnetismu v 17. ročníku. Kompletně přepsal TeXovská makra do podoby, která se stále používá.
MFF 2000–2007, magisterské studium nedokončil. Nyní se zabývá IT; je členem ÚV FO (organizuje celostátní soustředění).
Milan Berta Milan Berta (14. – 15.) Linked-in icon
MFF od 2000, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
Karel Kouřil Karel Kouřil (14. – 15.) Linked-in icon
MFF od 2000, doktorské studium pevných látek.
Miroslav Pištěk Miroslav Pištěk (14. – 15.)
MFF 2000–2008 (diskrétní matematika a optimalizace).
Jakub Holovský (14.)
MFF od 2000 (fyzika kondenzovaných látek), doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
Jan Houfek Jan Houfek (14.) Linked-in icon
MFF 2000–2005 (fyzika povrchů a ionizovaných prostředí). Nyní risk management analytik v České národní bance.
Martin Zdráhal (14.) Linked-in icon
MFF od 1999–2008 (teoretická fyzika), doktorské studium subjaderné fyziky. Nyní postdoc Universität Wien.
Tomáš Matoušek Tomáš Matoušek (15. – 16.) Linked-in icon
Autor nynější původní databáze řešitelů DAKOS.
MFF 2000–2005, doktorské studium teoretické informatiky. Nyní softwarový inženýr u Microsoftu.
Peter Čendula Peter Čendula (15.) Linked-in icon
MFF od 2001, doktorské studium fyziky nanostruktur na Institutu kovových materiálů v Drážďanech.
Vladimír Fuka Vladimír Fuka (15.) www Linked-in icon
MFF od 2001, doktorské studium meteorologie.
Michael Komm Michael Komm (16. – 26.) Facebook icon Linked-in icon
Autor legend a fotograf na několika soustředěních. Autor seriálu o fyzice plazmatu a termojaderné fúzi ve 26. ročníku.
MFF od 2002, doktorské studium fyziky plazmatu do 2011, pracuje v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.
Miroslav Šulc Miroslav Šulc (16. – 17.) Facebook icon
MFF od 2002, doktorské studium teoretické fyziky.
Adéla Jelínková (16.)
MFF 2002–2007.
Jan Pacák Jan Pacák (16.)
MFF od 2002.
Eva Skopalová Eva Skopalová (16.)
MFF 2002–2007 (optika a optoelektronika).
Pavel Brom Pavel Brom (17. – 26.)
Založil Sekci experimentování FYKOSu, kterou vedl až do 25. ročníku. V průběhu té doby se podílel na přípravě DSEFů a TSAFů. Autor velkého počtu experimentálních úloh.
Student 4. ročníku Ph. D. studia na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
Jan Prachař Jan Prachař (17. – 26.) www Facebook icon Linked-in icon
Hlavní organizátor od 18. do 20. ročníku. Spoluautor seriálu na pokračování o teoretické mechanice v 18. ročníku. Autor legendy soustředění na podzim v 19. ročníku. Podílel se na organizaci prvního Týdne s aplikovanou fyzikou ve 20. ročníku. Vytvořil současné webové stránky FYKOSu, webmaster od 21. ročníku. TeXař od 18. do 20. ročníku. Spoluautor publikace FYKOS 1997–2007. Podílel se na vzniku databáze zadání a řešení úloh.
MFF 2003–2008 (fyzika kondenzovaných soustav). Nyní softwarový vývojář (Testomato).
Jiří Lipovský (17. – 21.)
Pomáhal při vzniku databáze úloh, vytvořil elektronickou verzi zadání úloh prvního až šestého ročníku.
MFF od 2003 - 2011 doktorské studium teoretické fyziky, nyní vědecký pracovník na Ústavu jaderné fyziky AV ČR.
Karel Tůma Karel Tůma (17. – 21.)
Webmaster v 17.–20. ročníku. Pomáhal při tvorbě databáze úloh. Rozjížděl webové přihlašování na Den s experimentální fyzikou.
MFF od 2003, doktorské studium matematického modelování.
Jaroslav Trnka Jaroslav Trnka (17. – 20.) Facebook icon
Spoluautor seriálu na pokračování v 17. ročníku o elektromagnetismu a v 18. ročníku o teoretické mechanice, autor seriálu ve 20. ročníku o kvantové fyzice. Organizátor a autor legendy soustředění na podzim v 18. ročníku
MFF od 2003, doktorské studium subjaderné fyziky. Zároveň doktorské studium na Princeton University v USA.
Michal Bareš Michal Bareš (17.)
MFF od 2003, studuje obecnou fyziku.
Vít Šípal (17.) Facebook icon
Od 2003 bakalářské studium na FEL ČVUT, poté inženýrské studium na RWTH Aachen, od r. 2009 postgraduální studium na Oxfordu
Petra Suková Petra Suková (18. – 21.)
MFF od 2004, studuje teoretickou fyziku.
Peter Zalom Peter Zalom (18. – 21.)
Student 1. ročníku NMgr. studia meteorologie a klimatologie MFF.
Matouš Ringel Matouš Ringel (18. – 20.) Facebook icon
Autor seriálu o statistické fyzice v 19. ročníku. Na soustředěních připravoval náboj.
MFF od 2004, doktorské studium na oddělení teorie pevných látek FZÚ AV ČR.
Jana Hrudíková Jana Hrudíková (18.)
MFF od 2004, studuje biofyziku a chemickou fyziku.
Vojtěch Krejčiřík Vojtěch Krejčiřík (18.)
MFF od 2004, studuje teoretickou fyziku.
Milan Pečeňa Milan Pečeňa (18.)
MFF 2004–2007.
Jana Ringelová-Matějová Jana Ringelová-Matějová (18.)
MFF od 2004, studuje fyziku povrchů a ionizovaných prostředí.
Martin Rybář Martin Rybář (18.)
MFF od 2004, studuje jadernou a subjadernou fyziku.
Zdeněk Kučka Zdeněk Kučka (19. – 22.) Facebook icon
Spoluorganizoval Dny s experimentální fyzikou a Týdny s aplikovanou fyzikou. Organizátor a spoluautor legendy soustředění na podzim ve 22. ročníku.
V roce 2010 zanechal studia fyziky na MFF.
Ján Lalinský Ján Lalinský (19. – 22.)
Na několika soustředěních připravoval náboj.
Student 2. ročníku NMgr. studia biofyziky a chemické fyziky MFF
Roman Fiala Roman Fiala (19. – 21.) Facebook icon
MFF od 2005, studuje fyziku povrchů a ionizovaných prostředí.
Peter Greškovič Peter Greškovič (19. – 21.)
Student 4. ročníku fyziky MFF.
Petr Sýkora Petr Sýkora (19. – 21.) Facebook icon
Řidič a zdravotník na několika soustředěních. Spoluautor legendy na jarním soustředění 20. ročníku.
V roce 2010 zanechal studia fyziky na MFF. V současnosti webový vývojář.
Daniel Božík (19.)
MFF od 2005, studuje teoretickou fyziku.
Petr Vaško (19.)
MFF od 2005, studuje teoretickou fyziku
Aleš Podolník Aleš Podolník (20. – 30.) www Facebook icon Linked-in icon
Hlavní organizátor od 21. do 24. ročníku. Od 21. do 23. ročníku organizoval Fyziklání. Autor legendy soustředění na jaře ve 21. ročníku a na jaře v 26. ročníku, v přípravném týmu na mnoha dalších. Napsal původní webový upload řešení a založil organizátorskou wiki. Načal Výfuk.
Studuje 6. ročník Ph.D. fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí na MFF UK.
Tomáš Jirotka Tomáš Jirotka (20. – 26.)
TeXař od 21. do 24. ročníku. Autor maker pro Fyziklání. Autor legendy na jarním soustředění v 22. ročníku. V přípravném týmu na jarní soustředění 23. ročníku a podzimní soustředění 24. ročníku.
Vystudoval Mgr. obor matematických metod informační bezpečnosti na MFF. V současnosti pracuje v GoodData Company.
Marek Scholz Marek Scholz (20. – 26.) Facebook icon
Na nesčetně soustředěních dělal zdravotníka a řidiče. Byl v přípravném týmu na jarní soustředění 2010.
Studuje 3. ročník Ph.D. makromolekulární fyziky na MFF UK.
Jan Bednář Jan Bednář (20. – 24.) Facebook icon
Organizátor a spoluautor legendy soustředění na podzim ve 22. ročníku
Student 3. ročníku NMgr. FEL-ČVUT - Multimediální technika.
Marek Pechal Marek Pechal (20. – 22.) Facebook icon
Autor seriálu ve 21. ročníku o počítačové fyzice.
Studuje teoretickou fyziku na univerzite v Zürichu.
Vojtěch Molda (20. – 21.)
Autor grafické podoby současného webu.
MFF od 2006
Lukáš Stříteský Lukáš Stříteský (20. – 21.) Facebook icon
Spoluautor seriálu ve 21. ročníku o počítačové fyzice.
Zanechal studia na MFF.
Tomáš Bednárik Tomáš Bednárik (20.)
MFF od 2006
Roman Derco (20.)
MFF od 2006
Miroslav Hrubý (20.)
MFF od 2006
Petra Malá (20.)
FJFI ČVUT od 2007
Juraj Šibík Juraj Šibík (20.)
MFF od 2005
Kryštof Touška Kryštof Touška (21. – 26.)
Řidič a fotograf na několika soustředěních.
Vystudoval matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na MFF (2007-2012). V současnosti pracuje u A.T. Kearney.
Martin Formánek Martin Formánek (21. – 24.)
Studuje 1. ročník Ph. D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF.
Jan Jelínek (21. – 24.)
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické informatiky na MFF.
Daniel Šimsa Daniel Šimsa (21. – 24.) Facebook icon
Studuje 3. ročník NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF.
Lukáš Malina Lukáš Malina (21. – 23.)
Studuje 2. ročník NMgr. jaderné a subjaderné fyziky na MFF.
Pavel Motloch Pavel Motloch (21. – 23.)
Spolu s Jakubem Bendou napsal seriál ve 22. ročníku.
Vystudoval NMgr. teoretickou fyziku na MFF.
Jakub Benda Jakub Benda (21. – 22.) Facebook icon
Spolu s Pavlem Motlochem napsal seriál ve 22. ročníku.
Studuje 1. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF.
Tomáš Tintěra Tomáš Tintěra (21. – 22.)
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF.
Pavol Pšeno Pavol Pšeno (21.)
Studoval fyziku na MFF. † 2010
Lukáš Ledvina Lukáš Ledvina (22. – nyní) Facebook icon
Spoluautor seriálu o komplexních číslech v 24. ročníku, střih videí k videoseriálu. Od 23. ročníku recenzuje řešení, zadání (jak v sériích, tak ve Fyzikláních) a texty seriálu. Kreslil obrázky v metapostu. Dlouhodobě zapůjčil dewarku z KMF. Organizoval přednášky FYKOSu pro středoškoláky v 25. a 26. ročníku. Zorganizoval první ročník VAFu v 27. ročníku.
Studuje 4. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
Jana Poledniková Jana Poledniková (22. – 27.) www Facebook icon
Vařila na jarním soustředění 23. ročníku. Autorka seriálu o astronomii a astrofyzice v 25. ročníku.
Data analyst Benelux & Nordics v Criteo Amsterdam.
Marek Nečada Marek Nečada (22. – 26.) www
Příprava podzimního soustředění 23. ročníku.
Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK a příležitostně matematiku.
Jan Hermann Jan Hermann (22. – 25.) www
Připravil náboj pro několik soustředění.
Studuje PhD. na Fritz-Haber-Institut der MPG, Berlín, Německo.
Dalimil Mazáč Dalimil Mazáč (22. – 24.)
Autor seriálu o optice ve 23. ročníku.
Studuje 1. ročník Mgr. teoretické fyziky na Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Kanada.
Jakub Michálek Jakub Michálek (22. – 24.) www Facebook icon
Podílel se významně na korekturách a výběr a přípravě úloh. Spoluautor seriálu o komplexních číslech v 24. ročníku. V roce 2014 byl zvolen za Českou pirátskou stranu do magistrátu hlavního města Prahy.
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF a práva na PF. Koníčky: Česká pirátská strana, pirátské noviny, mechanika hlasivek a rezonančních dutin, česká opera, ústavní komparatistika – ústava de lege ferenda, kopírovací monopol.
Adéla Skoková Adéla Skoková (22. – 23.)
Studuje 3. ročník NMgr. matematických metod informační bezpečnosti na MFF.
Karel Kolář Karel Kolář (23. – nyní) www Facebook icon Linked-in icon
V přípravném týmu na jarní soustředění v 23. ročníku, v dalších letech většinou také jeden z A-týmu soustředění či alespoň aktivnější člen B-týmu, hlavní organizátor jarního soustředění 2014. Vedoucí přípravy DSEFu 2010 a 2011. Vedoucí přípravy TSAFu do CERNu na podzim 2012 a podzim 2015 a TSAFu po Německu (DESY a ASDEX-U) na podzim 2014. Vedoucí přípravy MFnáboje 2012 a 2013, který pak přešel pod Výfuk a přejmenoval a se Náboj Junior. V roce 2014 sepsal diplomovou práci s tématem "Fyzikální korespondenční seminář MFF UK - reflexe a rozvoj". Prezentoval FYKOS na mnoha konferencích národních i mezinárodních. Hlavní organizátor od 24. ročníku do konce 26. ročníku. Zavedl funkci zástupce hlavního organizátora, na které byl od konce 26. ročníku do konce 28. ročníku. Od té doby něco senior consultant (do všeho kecá). Pokladník od 24. do 28. ročníku a na část 30. ročníku. Řidič od jarního soustředění 27. ročníku do 31. ročníku. Zafixoval, že FYKOS se píše FYKOS a ne Fykos nebo fYkos nebo fíkus
Studuje 4. ročník Ph.D. oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky na MFF UK.
Michal Koutný Michal Koutný (23. – 31.)
Git workflow, (Xe)LaTeX makra, Astrid, FoL, FKSDB, Dokuwiki pluginy.
Vystudoval obor Softwarové systémy na MFF UK a nyní pracuje v SUSE.
Jan Humplík Jan Humplík (23. – 26.) Facebook icon
Vedoucí přípravy na Fyziklání 2011, 2012 a 2013.
Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Hana Šustková Hana Šustková (23. – 26.) www Facebook icon
Studuje 1. ročník NMgr. geofyziky na MFF UK.
Tereza Zábojníková Tereza Zábojníková (23. – 25.) www
Autorka legendy soustředění v 23. ročníku (jaro), vedoucí přípravy čtyř soustředění od 23. až 25. ročníku. Zdravotnice na několika soustředěních.
Studuje 1. ročník NMgr. učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou na MFF UK.
Martin Výška Martin Výška (23. – 24.) Facebook icon
Autor seriálu ve 23. ročníku.
Katarína Baxová Katarína Baxová (23.)
Studovala obecnou fyziku na MFF.
Veronika Stankovianska (23.)
korektorka angličtiny
Tereza Steinhartová Tereza Steinhartová (24. – 29.) Facebook icon
Vedoucí přípravy jarního soustředění 25. ročníku a podzimního soustředění 26. ročníku. Hlavní organizátorka DSEFu 2012 a T(d)SAFu 2012. Spravovala experimentální sekci.
Studuje 1. roč. Ph.D. biofyziky, chemické a makromolekulární fyziky na MFF UK.
Jáchym Sýkora Jáchym Sýkora (24. – 27.)
V přípravném týmu na podzimní soustředění 24. ročníku a podzimní soustředění 26. ročníku.
Studuje 3. ročník matematiky na University of Cambridge.
Lada Peksová Lada Peksová (24. – 26.)
V přípravném týmu na podzimní soustředění 24. ročníku.
Studuje 2. ročník doktorského studia matematických struktur pod dvojím vedením na MFF UK v Praze a GAU v Goettingenu.
Petr Ryšavý Petr Ryšavý (24. – 26.)
Studuje informatiku na ČVUT.
Tereza Jeřábková Tereza Jeřábková (24. – 25.) Facebook icon
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Zuzana Dočekalová Zuzana Dočekalová (24.) Facebook icon
Studuje 3. ročník Bc. dopravního inženýrství na ČVUT
Aleš Flandera Aleš Flandera (25. – nyní) Facebook icon
Vedoucí 1. – 5. ročníku Fyziklání online. Hlavní organizátor od konce 26. ročníku do konce 28. ročníku. Zástupce hlavního organizátora v 26. ročníku a od 29. do 30 ročníku.
Studuje 1. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
Dominika Kalasová Dominika Kalasová (25. – 31.) Facebook icon
Vedoucí výběru úloh do sérií od 25. do 27. ročníku. Zdravotnice na soustředěních od podzimního soustředění 26. ročníku do 28. ročníku.
Vystudovala obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně. Studuje 1. roč. Ph.D. oboru Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie na CEITEC VUT.
Jakub Kocák Jakub Kocák (25. – 31.)
Dlouhodobě se staral o jazykové korektury slovenštiny.
Studuje 3. ročník NMgr. Fyzikální chemie na PřF UK, 4. ročník Bc. Obecné fyziky a 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
Jiří Nárožný Jiří Nárožný (25. – nyní)
Vtipná osoba, kterou jste znali ze soustředění. Stál u zrodu Fyziklání online a různých typů přednášek.
Studuje 3. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Ján Pulmann Ján Pulmann (25. – 31.) Facebook icon
V 27. a 28. ročníku se staral o příjem řešení. Autor seriálu 29. ročníku o termodynamice.
Absolvoval Mgr. Teoretické fyziky na MFF UK. Studuje 1. roč. Ph.D. matematiky na univerzitě v Ženevě.
Tomáš Pikálek Tomáš Pikálek (25. – 29.) www
TeXař od 26. do 29. ročníku.
Studuje 2. ročník NMgr. oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
Dávid Hvizdoš Dávid Hvizdoš (25. – 27.)
Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Zuzana Bogárová Zuzana Bogárová (25. – 26.) Facebook icon
Studuje 3. ročník Bc. biomedicínské fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.
Pavel Irinkov Pavel Irinkov (25. – 26.)
Studuje 3. ročník Bc. studia obor Obecná fyzika na MFF UK a 3. ročník Bc. studia na FSV UK.
Petr Sedláček Petr Sedláček (25.)
Studuje 2. ročník Bc. studia oboru Bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
Tomáš Bárta Tomáš Bárta (26. – 31.) Facebook icon
Byl hlavním organizátorem 8., 9. a 10. FYKOSího Fyziklání.
Studuje 1. roč. NMgr. oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice na MFF UK.
Kristína Nešporová Kristína Nešporová (26. – nyní) Facebook icon
Zdravotnice na jarním soustředění 29. ročníku. Jazykové korektury.
Studuje 5. ročník Mgr. Farmacie na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity.
Ivo Vinklárek Ivo Vinklárek (26. – nyní) Facebook icon
Grafická úprava letáků. Vedl podzimní soustředění v 28. ročníku.
Studuje 2. roč. NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
Jakub Vošmera Jakub Vošmera (26. – nyní) Facebook icon
Odborné korektury v 26. – 28. ročníku.
Studuje 1. roč. Ph.D. Subjaderné fyziky na MFF UK.
Zdeněk Jakub Zdeněk Jakub (26. – 28.) Facebook icon
Studuje 2. ročník NMgr. programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
Nicola Burianová Nicola Burianová (26. – 27.)
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Radomír Gajdošoci Radomír Gajdošoci (26. – 27.) Facebook icon
Vedoucí přednášek z fyziky v 27. ročníku.
Studuje 2. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jan Kubálek Jan Kubálek (26. – 27.)
Pomoc s návrhem FKSDB.
Studuje 1. ročník Bc. obecné informatiky na MFF UK.
Patrik Švančara Patrik Švančara (26. – 27.) Facebook icon
Vedl v 26. ročníku Výfuk. Zařídil odloučení Výfuku od FYKOSu.
Studuje 1. ročník Ph.D. fyziky kondenzovaných soustav na MFF UK.
Martina Janská Martina Janská (26.)
Studuje 2. ročník Bc. experimentální jaderné částicové fyziky na FJFI ČVUT.
Michal Červeňák Michal Červeňák (27. – nyní) Facebook icon
Má zásluhy na FYKOSím webu. Hlavní organizátor podzimního soustředení 2017 v Zelené Lhotě.
Studuje Fyzikálni techniku na FJFI ČVUT.
Veronika Dočkalová Veronika Dočkalová (27. – nyní)
Zdravotnice na jarním soustředění 28. ročníku, podzimním 29. ročníku a podzimním 30. ročníku.
Studuje 2. ročník NMgr. biofyziky na PřF MU.
Lubomír Grund Lubomír Grund (27. – nyní) Facebook icon
Vedl jarní soustředění ve 28. ročníku a podzimní soustředění ve 29. ročníku.
Studuje 4. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Miroslav Hanzelka Miroslav Hanzelka (27. – nyní)
Hlavní organizátor a pokladník od konce 28. ročníku do poloviny 30. ročníku. Od 27. ročníku provádí odborné korektury.
Studuje 2. roč. NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
Erik Hendrych Erik Hendrych (27. – nyní) Facebook icon
Organizoval DSEFy od 28. ročníku.
Studuje 4. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jakub Šafin Jakub Šafin (27. – nyní)
Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK a nyní anon.
Lukáš Timko Lukáš Timko (27. – nyní)
Udělal ročenku 25. ročníku. Podílel se na ročence 28. ročníku.
Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Václav Jimmy Bára Václav Jimmy Bára (27. – 30.) Facebook icon
Studuje 1. ročník Ph.D. teoretické fyziky na MFF UK.
Michal Nožička Michal Nožička (27. – 30.) Facebook icon
Vedoucí podzimního soustředění 30. ročníku. Vedoucí výběru úloh 29. a 30. ročníku. Autor seriálu 30. ročníku o statistice a pravděpodobnosti.
Studuje 1. ročník NMgr. oboru Finanční a pojistná matematika na MFF UK.
Jakub Doležal (27. – 28.) Facebook icon
Překládal zadání v 27. a 28. ročníku.
Studuje na University of Edinburgh.
Vojtěch Witzany (27. – 28.)
S Mirkem Rapčákem napsal seriál o teorii strun v 27. ročníku. Autor seriálu o teorii chaosu v 28. ročníku.
Vystudoval NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Monika Ambrožová (27.)
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Lukáš Fusek Lukáš Fusek (27.)
Studuje 2. ročník NMgr. fyziky povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK.
Peter Ondáč Peter Ondáč (27.)
Studuje 1. ročník Ph.D. Fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí na MFF UK.
Miroslav Rapčák Miroslav Rapčák (27.)
Autor seriálu o strunách v 27. ročníku.
Studuje 1. ročník Mgr. teoretické fyziky programu PSI v Kanadě.
Oldřich Holcner Oldřich Holcner (28. – 30.)
Viktor Skoupý (28. – 30.)
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Lýdia Janitorová Lýdia Janitorová (28. – 29.) Facebook icon
Zorganizovala společně s Markem Martausem VAF 2015.
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Marek Martaus Marek Martaus (28. – 29.)
Zorganizoval společně s Lydkou Janitorovou VAF 2015. V 29. ročníku se staral o příjem úloh.
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Ota Čapek (28.)
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Matouš Pechman (28.)
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Radka Štefaníková Radka Štefaníková (28.) Facebook icon
Studuje 1. ročník NMgr. fyziky kondenzovaných soustav na MFF UK.
Ondřej Zelenka (28.) Facebook icon
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Filip Ayazi (29. – nyní) Facebook icon
Řidič na soustředění v 29. a 30. ročníku.
Studuje 3. ročník Natural Sciences na University of Cambridge.
Dominik Beck (29. – nyní) Facebook icon
Markéta Calábková (29. – nyní)
Studuje 3. ročník Bc. Matematických metod informační bezpečnosti na MFF UK
Jakub Dolejší Jakub Dolejší (29. – nyní)
Studuje 3. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK
Petr Doležal (29. – nyní) Facebook icon
Studuje 3. ročník přírodních věd na Trinity College, University of Cambridge.
František Dostál (29. – nyní)
Vedoucí přednášek v 29. a 30. ročníku.
Studuje 2. roč. Bc. oboru Programování a softwarové systémy na MFF UK
Daniel Dupkala Daniel Dupkala (29. – nyní)
Hlavní organizátor FYKOSu od poloviny 30. ročníku. Zástupce hlavního organizátora od 31. ročníku. Zástupce vedoucího organizátora 10. FYKOSího Fyziklání. Od 11. ročníku vedoucí organizátor FYKOSího Fyziklání. Hlavní organizátor Fyzikálního Náboje 2016 a 2017.
Studuje 2. ročník Bc. Aplikované fyziky na MFF UK.
Jakub Dvořák (29. – nyní) Facebook icon
Studuje 1. roč. Bc. na FJFI.
Samuel Kočiščák (29. – nyní) Facebook icon
Studuje 3. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Tomáš Kremel Tomáš Kremel (29. – nyní) Facebook icon
Studuje 3. ročník Bc. softwarových systémů na MFF UK.
Mikuláš Matoušek Mikuláš Matoušek (29. – nyní)
Studuje 3. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Jakub Sláma (29. – 31.)
Studuje 3. ročník Bc. kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT.
Kateřina Smítalová (29. – nyní)
Studuje 3. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Štěpán Kolář (29.)
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK
Vít König (29.)
Studuje 2. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Zuzana Mičková Zuzana Mičková (29.)
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jan Mikula (29.)
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Tomáš Moravec Tomáš Moravec (29.)
Studuje 1. roč. Bc. obecné informatiky na MFF UK.
Pavel Blažek (30. – nyní)
Jozef Bucko (30. – nyní)
Studuje 3. roč. Obecné fyziky Bc. na MFF UK
Tomáš Hrbek (30. – nyní) Facebook icon
Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Jakub Jambrich (30. – nyní)
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Šimon Knoška (30. – nyní)
Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Peter Kubaščík (30. – nyní)
Pavel Kůs (30. – nyní)
Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Juraj Májek (30.)
Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Marek Otýpka Marek Otýpka (30.)
Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK
Milan Suk (30.)
Alžběta Andrýsková (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jáchym Bártík (31. – nyní) Facebook icon
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Vít Beran (31. – nyní)
Michal Buráň (31. – nyní) Facebook icon
Filip Krátký (31. – nyní)
Jozef Lipták (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Matěj Mezera (31. – nyní) Facebook icon
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Jaromír Mielec (31. – nyní)
Václav Mikeska (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Filip Pastierovič (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Daniela Pittnerová (31. – nyní) Facebook icon
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Matěj Rzehulka (31. – nyní)
Daniel Slezák (31. – nyní)
Studuje 3. ročník obecné fyziky na MFF UK.
Štěpán Stenchlák (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. Softwarového a datového inženýrství na MFF UK.
Jan Střeleček (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
Pavol Šimko (31. – nyní)
Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.

Legenda

NMgr. – navazující magisterské studium
MFF – Matematicko–fyzikální fakulta UK
TF – teoretická fyzika
PGS – postgraduální studium
ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK
AU MFF – Astronomický ústav MFF UK

©FYKOS – webmaster@fykos.cz