Den s experimentální fyzikou 2013

Letošní DSEF se konal 14. 2. 2013.

Hlavní sraz účastníků byl v 8:00 hodin před učebnou F1 v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Karlově (mapka).

Tento rok měla každá skupina dopoledne i odpoledne individuální program exkurzí dle rozvrhu níže.

Témata a rozvrh exkurzí

Sk./Čas 8:00 8:30 8:50 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:30 cca 14:00 cca 17:00
Alpha Reg Ú Rm PV Rtg Ell Opt Přesun PVK konec
Bravo Reg Ú Si Rm PV Rtg Ell Přesun PVK konec
Charlie Reg Ú Ell Si Rm PV Rtg Přesun Tokamak/PALS konec
Delta Reg Ú Rtg Fl Si Rm PV Přesun Tokamak/PALS konec
Echo Reg Ú Hdr SEM Fl Si AFK Přesun Tokamak/PALS konec
Xray Reg Ú AFK Hdr SEM Fl AE Přesun PALS/Tokamak konec
Yankee Reg Ú AE AFK Hdr SEM Fl Přesun PALS/Tokamak konec
Zulu Reg Ú Opt AE AFK Hdr SEM Přesun PALS/Tokamak konec
 • Reg – Prezence účastníků na akci
 • Ú – Přivítání na DSEFu – Úvodní slovo, organizace dne
 • – Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. – Úvodní přednáška – O komunikaci – učebna F1
 • AE – RNDr. Kristián Mathis, Ph.D. – Studium akustické emise při plastické deformaci
 • AFK – RNDr. Peter Minárik – Studium struktury a fázových přeměn metodami mikroskopie atomárních sil a diferenční skenovací kalorimetrie
 • Ell – RNDr. Martin Veis, Ph.D. – Magnetooptika
 • Fl – doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc. – Fluorescence
 • Hdr – doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. – Hydrogenace na Katedře fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • Opt – doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. – Optické laboratoře
 • PV – RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. – Charakterizace potravin
 • Rm – Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. – Ramanovská spektroskopie
 • Rtg – doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. – Rentgenové laboratoře KFKL
 • Si – RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – Tažení krystalů
 • SEM – Doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. – Studium mikrostruktury metodami transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie
 • PALS – Prague Asterix Laser System
 • PVK – Prohlídka pražského vodárenství a úpravny vody Podolí
 • Tokamak – Jaderná fúze na AV ČR
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz