SoapFault::SoapFault() expects parameter 3 to be string, object given

DSEF podzim 20142014

Den s experimentální fyzikou se přesunul na podzim, aby nebyl termínově tak blízko Jednomu dni s fyzikou, který je pořádán obvykle v únoru. DSEF proto proběhl tento kalendářní rok podruhé, a to 11. 11. 2014 v budovách MFF UK na Karlově a následně v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, resp. v laboratoři vysokých napětí ČVUT. Akce se zúčastnilo 48 středoškoláků. Podrobné informace, které byly k tomuto ročníku, např. program, naleznete na [[http://fykos.cz/archiv/rocnik28/dsef-podzim|speciální stránce]] (informace k příjezdu byly [[rocnik28:dsef:prijezd|zde]]). [[https://www.facebook.com/events/934953049912775|Akce na Facebooku]]

Účastníci

Chybí data.

Organizátoři

DSEF podzim 2014

Tento Den s experimentální fyzikou se konal výjimečně na podzim, protože předcházel Týdnu s aplikovanou fyzikou do Německa. Níže naleznete informace k akci, jak byly před akcí.

Aktuálně

Pokyny k příjezdu naleznete na speciální stránce.

Letošní DSEF se koná 11. 11. 2014. Hlavní sraz účastníků bude v 8:00 hodin v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (Ke Karlovu 5, Praha 2 místo bude upřesněno - před posluchárnou F1). Konec akce kolem 16:30 - skupiny, které pojedou do Řeže, budou končit na zastávce (ne stanici!) Praha Holešovice, zbylé skupiny na Karlově.

Účastníci DSEFu si mohou při přihlašování objednat bagety, aby během DSEFu nesháněli oběd (na což stejně nebude čas). Cena jedné bagety je 30 Kč. Objednávka je závazná, objednejte si s rozvahou právě tolik baget, kolik budete potřebovat.

Letos bude mít každá skupina dopoledne i odpoledne individuální program exkurzí. Přihlašujte se proto podle toho, které exkurze by vás mohly nejvíce zajímat, ale přitom co možná nejrovnoměrněji, aby byl ve všech skupinách zhruba stejný počet osob.

08:00 8:30 08:45 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40
Alfa Reg Ú Př. PBV/LM GV/Det SEM/AE Přesun Vysoké Napětí Konec
Bravo Reg Ú Př. S I SII Res/AFM PBV/LM Přesun Vysoké Napětí Konec
Charlie Reg Ú Př. SII S I PBV/LM SEM/AE Přesun Vysoké Napětí Konec
Delta Reg Ú Př. GV/Det SIEx PIK MPBV/Flu Přesun Vysoké Napětí Konec
Echo Reg Ú Př. PIK Res/AFM SIEx Přejezd Řež Konec v Praze
Foxtrot Reg Ú Př. Res/AFM MPBV/Flu Přejezd Řež Konec v Praze
Golf Reg Ú Př. SEM/AE PBV/LM Přejezd Řež Konec v Praze
Hotel Reg Ú Př. SEM/AE GV/Det Přejezd Řež Konec v Praze
 • Reg – Prezence účastníků na akci
  • Ú – Přivítání na DSEFu – Úvodní slovo, organizace dne
  • – Přednáška – Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. – Pevnost materiálů zblízka
  • Exkurze
   • SEM – Skenovací elektronový mikroskop s iontovým svazkem
   • Res – Měření malých odporů (Resistometrie)
   • AE – Akustická emise aneb jak materiály zpívají
   • AFM – Studium povrchů s atomárním rozlišením
   • PIK – K čemu jsou vhodné intermetalické krystaly a jak se připravují
   • SIEx – Studium intermetalik v extrémních podmínkách – nízké teploty a vysoké tlaky
   • – Do světa atomu s panem Röntgenem
   • PBV – Příprava a charakteristika biologických vzorků pro fyzikální zkoumání
   • LM – Laserová mikrospektroskopie pro biofyziku
   • Flu – Měření fluorescence
   • MPBV – Metody přípravy biologických vzorků
   • P I – Fyzikální praktikum 2 úlohy: Kundtova trubice + Tlumené a nucené kmity
   • S I, S II – Spintronika
   • GV - Doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.- Měření galvanomagnetických vlastností polovodičů
   • Det - Mgr. Jan Kunc, PhD - Studium detektorů energetického záření metodou transientních proudů

Pozvánka

Milí přátelé,
jako každý rok i letos vás srdečně zveme na tradiční celodenní akci s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), kterou pořádáme přednostně pro řešitele FYKOSu, samozřejmě bez ohledu na výsledky v naší soutěži, a případně pro jejich přátele a pedagogický doprovod. DSEF představuje jedinečnou příležitost prohlédnout si nejrůznější zařízení, se kterými fyzikové pracují, seznámit se s aktuální problematikou a nejnovějšími poznatky v experimentální fyzice a také poznat vaše budoucí učitele na Matematicko–fyzikální fakultě. Letošní DSEF se uskuteční v úterý 11. 11. 2014.

K přihlášení, prosíme, používejte výhradně webový formulář a před jeho vyplněním se dobře seznamte s pokyny níže!

Všem přihlášeným zašleme emailem v týdnu před akcí podrobné informace. Omluvenku do školy, která zároveň poslouží jako potvrzení vaší účasti, budeme dávat u registrace. Sledujte průběžně web a k řešení jakýchkoliv situací používejte e-mail dsef@fykos.cz!

S přihláškami neotálejte, vyjednaná kapacita DSEFu, resp. jednotlivých skupin a laboratoří je omezená a nemůžeme ji navyšovat! V případě, že budete rozděleni nerovnoměrně, tak si organizátoři ponechávají právo přemístit přihlášené do jiných skupin.

Cesta na místo hlavního srazu

Nejdříve se musíte dopravit do Prahy. Z Hlavního nádraží je pro vás nejvýhodnější spojení metrem C na stanici I. P. Pavlova (směr Háje, na druhé zastávce vystoupit). Ze stanice metra I. P. Pavlova vyjděte od eskalátorů po schodech doleva. Po překonání magistrály jděte od semaforu podél sloupů až na konec sloupořadí, kde zahněte doprava (ulice Na Bojišti). Na křižovatce jděte doleva (ulice Ke Karlovu) a dál podél zdi rovně až k budovám MFF UK (např. kolem Dětské nemocnice Karlov). Posluchárnu F1 naleznete ve druhém mezipatře budovy na adrese Ke Karlovu 5 (mapa ukazuje na sousední budovu Ke Karlovu 3, která je hned vedle).
Z Florence je cesta podobná, nastoupíte do metra C, směr Háje, vystoupíte na stanici I. P. Pavlova (třetí zastávka) a pak výše uvedeným postupem.

Pokyny a informace k přihlášce

 • Hlaste se co nejdříve!
 • Je nutná účast na celé akci! Účastníky, kteří by se účastnili pouze části programu, nepřijímáme, protože máme domluvené exkurze na daný počet osob.
 • O uložení vaší přihlášky do databáze budete automaticky informováni na váš e-mail a vaše jméno se objeví na této stránce níže.
 • Skupinu volte především s ohledem na své zájmy, zvědavost a s ohledem na rovnoměrné obsazení skupin. (Exkurze však nejsou místem k povídání! K tomu využijte dobu před hlavním srazem nebo po skončení exkurzí, popř. o přestávkách či přesunech.) Konečné rozdělení proběhne v průběhu úvodu akce a týká se zejména rovnoměrného zaplnění skupin. Změn však proběhne pouze minimální nutné množství, takže volbu svojí skupiny proveďte pečlivě. Nebudeme brát ohledy na žádosti o změnu skupiny.
 • Účast na akci je zdarma.
 • Chcete-li se domluvit na společnou dopravu na DSEF, můžete zanechat rozumný vzkaz s informací, odkud pojedete.
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména email. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, pokud by byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud se bude chtít přihlásit neřešitel doporučujeme, aby nejprve napsal email na dsef@fykos.cz a ideálně aby ho doporučil nějaký účastník či organizátor FYKOSu. Není to ale nutné. Přihlásit se můžete rovnou, ale riskujete, že upřednostníme jiného účastníka.
 • Organizátoři FYKOSu si vyhrazují právo rušit přihlášky zejména v případě svévolného přihlášení neřešitele bez předchozí domluvy.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na dsef@fykos.cz, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na dsef@fykos.cz.

Další informace

 • Hned po DSEFu se koná Týden s experimentální fyzikou.
 • Pro účastníky, kteří budou mít zájem, můžeme zařídit ubytování noc před DSEFem (v hostelu). Cena ubytování pro jednoho účastníka je 200,- Kč, zbytek je dotován. K ubytování se přihlásíte v přihlášce.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz