DSEF podzim 2016

Další Den s experimentální fyzikou proběhl v úterý 8. 11. 2016. Hlavní sraz účastníků byl v 8:00 hodin v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Ke Karlovu 5, Praha 2, v posluchárně F1.

Program exkurzí

skup. 8:00 8:30 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:15 13:15 15:00 až 15:30
Alfa Reg Ú Před LASER/MM MM/LASER LaAc ankety přesun CHMI konec 15:30
Bravo Reg Ú Před BSZB SIEx Res. AE ankety přesun CHMI konec 15:30
Charlie Reg Ú Před Res. AE LASER/MM MM/LASER ankety přesun CHMI konec 15:30
Delta Reg Ú Před AE BSZB SIEx ankety přesun CHMI konec 15:30
Echo Reg Ú Před SEM/HRTEM HRTEM/SEM LaAc ankety přesun VN konec 15:00
Foxtrot Reg Ú Před SIEx Res. SEM/HRTEM HRTEM/SEM ankety přesun VN konec 15:00
Golf Reg Ú Před LaAc AE BSZB ankety přesun VN konec 15:00
Hotel Reg Ú Před LaAc BSZB SIEx Res. ankety přesun VN konec 15:00
 • Reg - registrace
 • Úvod - úvodní slovo v F1
 • Před. - přednáška Astrobiologie
 • LASER - S lasery do světa biomolekul. - Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.; Doc. RNDr. Marek Procházka, Dr.; RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. (a další)
 • MM (modelování molekul) - Počítačové modelování medicínsky zajímavých molekul. - RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
 • - Do světa atomů s panem Röntgenem - RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
 • LaAc - Proč a jak probíhá příprava monokrystalů intermetalik na bázi lanthanoidů a aktinoidů - RNDr. Michal Vališka, Mgr. Petr Opletal
 • SiEx - Studium intermetalik v extrémních podmínkách - nízké teploty a vysoké tlaky - RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
 • SEM - Skenovací elektronový mikroskop s iontovým svazkem. - RNDr. Petr Harcuba
 • Res. - Měření malých odporů. (Resistometrie) - Mgr. Michal Hájek, Ph.D
 • AE - Akustická emise aneb jak materiály zpívají. - Mgr. Michal Knapek
 • HRTEM - Transmisní elektronový mikroskop s atomovým rozlišením. - Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
 • BSZB - Biofyzikální studium živých buněk - Mgr. Iva Jančíková
 • CHMI - Český hydrometeorologický ústav v Komořanech - Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha
 • VN - Laboratoř vysokých napětí na ČVUT - Technická 2, 166 27 Praha 6

Podmínky přihlašování

 • Je nutná účast na celé akci! Účastníky, kteří by se účastnili pouze části programu, nepřijímáme, protože máme domluvené exkurze na daný počet osob.
 • Účast na akci je zdarma.
 • V přihlášce si můžete přiobjednat ubytování noc před akcí (tedy z 7. na 8. 11.). Podrobnosti a podmínky k ubytování jsou na zvláštní stránce. Ubytování stojí 200 Kč/osobu.
 • Můžete si objednat bagety k obědu za 30 Kč/ks.
  • Objednávka počtu baget je závazná a doplatek zaplatíte ráno na místě při registraci a bagety dostanete již ráno. Takže si je můžete dát i ke svačině, ale v laboratořích se nejí.
 • Dopravu na akci neproplácíme
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména e-mail. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, pokud by byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na kontaktní e-mail, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na kontaktní e-mail.

Praktické informace

 • Hlaste se co nejdříve! Kapacita je omezená a zbývající kapacitu skupin zjistíte v přihlášce.
 • O uložení vaší přihlášky do databáze budete automaticky informováni na váš e-mail a vaše jméno se objeví na této stránce níže.
 • Chcete-li se domluvit na společnou dopravu na DSEF, můžete v přihlášce uvést rozumný vzkaz s informací, odkud pojedete. Nebo se můžete domlouvat v Diskusi.
 • Skupinu volte především s ohledem na své zájmy, zvědavost a s ohledem na rovnoměrné obsazení skupin. (Exkurze však nejsou místem k povídání! K tomu využijte dobu před hlavním srazem nebo po skončení exkurzí, popř. o přestávkách či přesunech.) Konečné rozdělení proběhne v průběhu úvodu akce a týká se zejména rovnoměrného zaplnění skupin. Změn však proběhne pouze minimální nutné množství, takže volbu svojí skupiny proveďte pečlivě. V den akce nebudeme brát ohledy na žádosti o změnu skupiny.
 • Skupinu můžete změnit i po přihlášení, dokud neuplyne termín na registraci. Povolené změny jsou pouze do skupin, které jsou nenaplněné. (Pokud by vám to nešlo, napište nám mail.)
 • Seznamy na webu se aktualizují během jedné hodiny. To znamená, že skoro nikdy se nenaleznete ihned po přihlášení, ale když se tam nenajdete ani druhý den, tak je něco špatně a raději se nám ozvěte.

Jak se přihlásit

Registrujte se tímto formulářem.

Uzávěrka přihlášek je 2. 11. v 23.59 hod či v okamžiku zaplnění akce.

Stávající řešitelé (či registrované osoby) se hlaste pod e-mailem, pod kterým jste u nás registrovaní - nebudete muset vyplňovat všechno znovu. Noví musí vyplnit i svoje základní údaje (adresa, škola).

Pokud by při vyplňování přihlášky nastal nějaký problém, neváhejte se co nejdřív ozvat na náš e-mail.

Seznam přihlášených

Skupina Alpha

 1. Alžběta Andrýsková
 2. Petr Doubravský: „Co? To nechápu.“
 3. Kateřina Rosická
 4. Vojtěch Drška
 5. Eva Vochozková
 6. Pavla Rudolfová
 7. Jana Linzmajerová
 8. Adéla Kuboňová

Skupina Bravo

 1. Jakub Tichánek
 2. František Couf
 3. Tomáš Heger: „Těším se na další Den s experimentální fyzikou!“
 4. Karolína Filipová
 5. Iva Bublíková
 6. Tereza Horská
 7. Matěj Pátek
 8. Markéta Žuravská

Skupina Charlie

 1. Jiří Löffelmann
 2. Václav Löffelmann
 3. Eva Wohlgemuthová
 4. Čeněk Malík
 5. David Němec
 6. Jakub Růžička
 7. Jan Kolovecký
 8. Natálie Peterková
 9. Veronika Vohníková

Skupina Delta

 1. Adéla Karolína Žáčková
 2. Martin Flídr
 3. Marie Grunová
 4. Matěj Rzehulka: „Ostrava 7. 11. odpoledne... 42“
 5. Ondřej Knopp
 6. Petr Dedek
 7. Ján Pavlech
 8. Kryštof Marek
 9. Jiří Zelenka

Skupina Echo

 1. Matěj Prokop
 2. Soňa Burešová
 3. Vít Krištof
 4. Daniel Pitoňák: „SUPER!! Už se těším! :)“
 5. Jan Bajer
 6. Andy Bednaříková
 7. Dominik Starý
 8. Petra Mikolasova

Skupina Foxtrot

 1. David Košťák: „Už se moc těším!“
 2. Jan Vondra
 3. Eva Horalíková-Polášková
 4. Martina Novotná: „Už se moc těším! :)“
 5. Antonín Baďura
 6. Ivan Hudák
 7. Karel Balej
 8. Kateřina Škorvánková

Skupina Golf

 1. Maksymilian Iurchenko
 2. Jakub Gregora
 3. David Otta
 4. František Zajíc
 5. Tereza Poláková: „:)“
 6. Jakub Jarina
 7. Matěj Doleček
 8. Josef Sabol

Skupina Hotel

 1. Jana Sládková
 2. Vojtech Filipi: „Doufám, že bude dobrá bageta!“
 3. Kateřina Karbusová
 4. Jakub Linzmajer
 5. Vít Neužil
 6. Pavel Ludačka
 7. Martin Bican

Organizátoři

 • Alpha: Viktor Skoupý
 • Bravo: Tomáš Hrbek
 • Charlie: Mikuláš Matoušek
 • Delta: Šimon Knoška
 • Echo: Meggy Calábková
 • Foxtrot: Anna Terynková
 • Golf: Katka Smítalová
 • Hotel: Samo Kočiščák

Kontakt

S jakýmikoliv dotazy či problémy se neváhejte na nás obrátit na kontaktní e-mail dsef@fykos.cz.

Sdílejte Facebookovou událost!

Pořadatelé, sponzoři a partneři

DSEF připravují organizátoři Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK (FYKOS).

Partnerem akce je ČEZ a.s.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz