Den s experimentální fyzikou - DSEF 2019

Registrovat se!

V pondělí 11.11. 2019 se uskuteční jubilení, již 25. ročník Dne s experimentální fyzikou (DSEF). Na všechny účastníky čeká nabitý program. DSEF se bude konat na MFF UK na Karlově, na adrese Ke Karlovu 3, Praha 2. Registrace bude probíhat ráno před posluchárnou M1 od 8:00 do 8:40. Program začíná přednáškou v 8:45.

Program exkurzí

Při přihlášení si prosím zvolte skupinu podle programu. Přihlášku lze editovat, takže se i později (ale před koncem přihlašování) můžete přehlásit do jiné skupiny. Program se může ještě mírně změnit.

Dopolední exkurze Odpolední exkurze
10:00-10:35 10:40-11:15 11:20-11:55 12:45-konec
Alfa Sei OTS MO THz+PALS (Na Slovance)
Bravo MO Opt OTS PALS+THz (Na Slovance)
Charlie Def AFK Opt COMPASS (Na Slovance)
Delta AFK OpS Def COMPASS (Na Slovance)
Echo Flu TFV Ram VN+Svetlo (Technická)
Foxtrot Opt UČK Flu VN+Svetlo (Technická)
Golf Ram Hdr Opt ÚJF Řež
Hotel Me S FK ÚJF Řež
India BSZB Rtg SEM+HRTEM PIK+Pol (Ke Karlovu)
Juliet MM SEM+AE Rtg Pol+PIK (Ke Karlovu)

Anotace exkurzí

Akustická emise (AE)

V běžném životě si můžeme poklepat na předmět a zjistit, zda je vyrobený ze dřeva či z plastu, dutý či plný apod. Na podobném principu pracuje metoda akustické emise, která však zkoumá komplexní šíření zvuku materiálem. Dokáže odhalit trhliny a sledovat jejich šíření v reálném čase, odhalit korozi, či sledovat proudění tekutin. Používá se například k inspekci trupů letadel a jiných dlouhodobě namáhaných konstrukcí.

Fázové přeměny pod mikroskopem (AFK)

Mikroskop atomových sil (AFM) obsahuje tenký hrot, který má na špičce pouze jeden nebo několik atomů. Silami mezi atomy v hrotu a ve vzorku se hrot ohýbá. Tyto nepatrné ohyby lze měřit například interferometricky za pomoci laseru a dosáhnout tak rozlišení na úrovní velikosti atomů.

Biofyzika živých buněk (BSZB)

Deformace, superplasticita (Def)

Superplasticita a moderní strukturní materiály.

Foucaultovo kyvadlo (FK)

Fluorescence (Flu)

Laboratoř časově rozlišené fluorescence - využití fluorescence v biofyzice.

Hydrogenerace (Hdr)

Transmisní elektronový mikroskop - pozorování atomů (HRTEM)

Transmisní elektronový mikroskop s atomovým rozlišením.

Meteorologická stanice Karlov (Me)

Počítačové modelování složitých molekul (MM)

Počítačové modelování medicínsky zajímavých molekul.

Magnetooptika (MO)

Optické laboratoře, ultrarychlá laserová spektroskopie (opt)

Optotermální spektroskopie, potraviny (OTS)

Exkurze do laboratoří optotermální spektroskopie (hlavni směry výzkumu: výzkum a vývoj senzorových systému pro potravinářský průmysl (zejména výroba piva a vina).

Prague Asterix Laser System (PALS)

Jodový laserový systém PALS a ppoločné pracovisko UFP AV CŘ a FZU AV ČR, zaoberajúce sa vyskomom plazmy.

Příprava intermetalických krystalů (PIK)

K čemu jsou vhodné intermetalické krystaly a jak se připravují.

Výroba polovodičových součástek (Pol)

Demonstrace řízené změny elektrického odporu vodivých polymerů.

Raman (Ram)

Laboratoř Ramanovy spektroskopie - s lasery do světa biomolekul.

Röntgenová difrakce (Rtg)

Pozorování krystalové struktury.

Spintronika (S)

Seismologická laboratoř (Sei)

Skenovací elektronový mikroskop (SEM)

Termická analýza - Fázové transformace (TFV)

Růst krystalů - ultračisté kovy (UČK)

Metodika růstu krystalů, technologie ultračistých kovů.

Přihlašování

Jak se přihlásit?

Uzávěrka přihlášek je v pátek 8. 11. 2019 ve 23:59 či v okamžiku zaplnění akce. Kapacita akce je maximálně 100 účastníků.

 • Stávající řešitelé (či registrované osoby) se hlásí pod e-mailem, pod kterým jsou u nás registrovaní - nebudete muset vyplňovat všechno znovu. Noví účastníci musí vyplnit i svoje základní údaje (adresa, škola).
 • Pokud by při vyplňování přihlášky nastal nějaký problém, neváhejte se co nejdřív ozvat na náš e-mail.
Podmínky přihlašování
 • Předpokládáme účast na celé akci. Pokud byste se chtěli zúčastnit jen části, můžete se přihlásit na e-mail dsef@fykos.cz jako náhradníci.
 • Účast na akci je zdarma.
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména e-mail. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, pokud by byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na kontaktní e-mail, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na kontaktní e-mail.

Účastníci

Skupina Bravo

 1. Marco Souza de Joode
 2. Eva Vochozková
 3. Lubor Čech
 4. Karolína Letochová
 5. Viktor Materna

Skupina Charlie

 1. Soňa Husáková
 2. Adam Krška
 3. Eliška Durstová
 4. Martin Vavřík
 5. Jaroslav Herman
 6. Marek Broul
 7. Jiří Zelenka
 8. Duc Quang Hung Le
 9. Tomáš Veselý
 10. Štěpán Tichý

Skupina Delta

 1. Matěj Holubička
 2. Tomáš Heinl
 3. Jakub Maršíček
 4. Petr Hnilica
 5. Filip Slanina
 6. Aleš Kirsch
 7. Jan Ptáček
 8. Nikolaos Giannoulas
 9. Dominik Fiala
 10. Hai Tran Bui

Skupina Hotel

 1. Jakub Mikeš
 2. Lukáš Létal

Skupina India

 1. Laura Hanousková
 2. Eliška Pirnosová
 3. Dominik Farhan
 4. Otto Rusina
 5. Kristýna Mazancová
 6. Tereza Tocháčková
 7. Tomáš Douda

Skupina Juliett

 1. Barbora Čemanová
 2. Jiří Kalvoda
 3. Kristýna Petrlíková
 4. Jan Benda
 5. Ondřej Petruška
 6. Pavla Rudolfová

Ubytování

Kde je ubytování a jaké?
 • Ubytování je v Hostelu Elf na Žižkově.
 • Ubytování si můžete rezervovat do 3.11. 2019 do 23:59.
 • Ubytováni budete pohromadě na velkých pokojích (6 až 9 lůžkové). Pokud mají zájem o ubytování nějací učitelé, budou ubytováni s ostatními účastníky. Ubytováváni budete podle toho, jak přijdete. Požadavky na to, kdo chce být ubytován s kým, nepřijímáme (když přijedete mezi prvními, tak si to můžete zkusit domluvit na recepci).
 • Hostel nepůjčuje ručníky, přivezte si vlastní.
Placení za ubytování
 • Účastníci DSEFu mají ubytování zdarma.
Příjezd na ubytování - neděle 10. 11.
 • Ubytovávat se můžete od 14:00 cca do 21:00. Recepce sice funguje nonstop, ale ostatní budou chtít spát a tak podobně.
 • Hostel bude mít nahlášený seznam osob - jména a občanské průkazy. Ubytovat se budete moci pouze pokud budete mít ubytování nahlášené předem.
 • Vezměte si každý 100 Kč na zálohu na kartu od pokoje. Zálohu vám pak vrátí při odjezdu, když vrátíte kartu.
Seznam ubytovaných

Praktické informace

 • Můžete si objednat bagety k obědu za 30 Kč/ks.
  • Objednávka počtu baget je závazná. Doplatek zaplatíte ráno na místě při registraci a ihned dostanete bagetu. Upozorňujeme, že v laboratořích se nejí. Bagety si, prosím, snězte před začátkem akce, v obědové pauze, nebo po skončení.
 • Dopravu na akci neproplácíme. Pro přejezd v průběhu programu poskytneme mimopražským účastníkům jízdenku.
 • Kapacita skupiny je 10 lidí. Zbývající kapacitu skupin zjistíte v přihlášce.
 • O uložení vaší přihlášky do databáze budete automaticky informováni na váš e-mail a vaše jméno se objeví na této stránce níže.
 • Seznamy na webu se aktualizují během jedné hodiny. To znamená, že skoro nikdy se nenaleznete ihned po přihlášení, ale když se tam nenajdete ani druhý den, tak je něco špatně a raději se nám ozvěte.
 • Skupinu volte především s ohledem na své zájmy, zvědavost a s ohledem na rovnoměrné obsazení skupin. (Exkurze však nejsou místem k povídání! K tomu využijte dobu před hlavním srazem nebo po skončení exkurzí, popř. o přestávkách či při přesunech.)
 • Skupinu můžete změnit i po přihlášení, dokud neuplyne termín na registraci. Povolené změny jsou pouze do skupin, které jsou nenaplněné. (Pokud by vám to nešlo, napište nám mail.)
 • Konečné rozdělení proběhne v průběhu úvodu akce a týká se zejména rovnoměrného zaplnění skupin. Změn však proběhne pouze minimální nutné množství, takže volbu svojí skupiny proveďte pečlivě. V den akce nebudeme brát ohledy na žádosti o změnu skupiny.

Kontakt

S jakýmikoliv dotazy či problémy se na nás neváhejte obrátit na kontaktní e-mail dsef@fykos.cz.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz