Den s experimentální fyzikou – DSEF 2021

V pondělí 8. 11. 2021 se uskutečnil 27. ročník Dne s experimentální fyzikou (DSEF). Na rozdíl od loňského roku, letos opět proběhl v prezenční formě, takže účastníky čekaly exkurze a přednášky, kromě toho byla možnost se ubytovat v hostelu Elf a dát si k obědu bagetu.

Harmonogram dne

Začátek DSEFu

 • DSEF začne v pondělí registrací účastníků, která proběhne mezi 8:00 a 8:30 na Matematicko-fyzikální fakultě ve vestibulu budovy F na adrese Ke Karlovu 5. Následovat pak bude oficiální zahájení a ranní přednáška.
 • Příjezd pro ubytované v hostelu je v neděli od 13:00 do večera. Pondělní snídaně je plánovaná na 7:00.

Ranní přednáška

Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. – Urychlovače a lasery

Přednáška, kde se dozvíte mnohé o současném českém výzkumu. Doktor Krůs je vedoucím Oddělení laserového plazmatu na UFP AV ČR, těžiště jeho vědecké činnosti se pohybuje kolem silných laserů jako je PALS, ale i rentgenových laserů a laserových urychlovačů částic.

Exkurze

Při přihlášení jste si zvolili jednu dopolední a odpolední skupinu; níže se můžete podívat, jaké exkurze vás čekají. Skupinu bylo možné v přihlášce změnit do konce registrace, tj. 5. listopadu.

Pozor: Exkurze Deformační mechanismy kovů (Kovy) byla zrušena. Skupinám Delta a Kappa tak byly místo ní přiděleny jiné exkurze (změny jsou v tabulce vyznačeny vykřičníkem).

Dopolední exkurze
10:15 – 10:40 10:50 – 11:15 11:25 – 11:50
Alfa Biof H2 SEM
Beta SEM Biof Ram
Gama Tažení SEM Biof
Delta Ram ! Kryst Tažení
Epsilon Res TEM H2
Kappa ! Kryst ! Res TEM
Ióta H2 Tažení Sup
Rtg Sup Kryst
Sup Ram Rtg
Odpolední exkurze
13:30 – 14:15 14:30 – cca 16:00
Theta IO
Lambda Hvězdárna
PALS THz
Sigma THz PALS
Omega PC modelování
Ypsilon NMR
Zéta FZU

Přihlašování

Na co se přihlásit?

DSEF má dopolední a odpolední část, v každé z nich jsou účastníci rozdělení do několika skupin, jejichž program se liší (viz výše). Svoji skupinu si zvolíte už v přihlášce a pokud bude volná kapacita, je možné ji později změnit podle vašich preferencí.

Jak se přihlásit?
 • Odkaz na přihlášení je zde.
 • Uzávěrka přihlášek je v pátek 5. 11. 2021 ve 23:59 či v okamžiku zaplnění akce. Kapacita akce je 65 účastníků.
 • Stávající řešitelé (či registrované osoby) se hlásí pod e-mailem, pod kterým jsou u nás registrovaní – nebudete muset vyplňovat všechno znovu. Noví účastníci musí vyplnit i svoje základní údaje (adresa, škola).
 • Pokud by při vyplňování přihlášky nastal nějaký problém, neváhejte se co nejdřív ozvat na náš e-mail.
Podmínky přihlašování
 • Předpokládáme účast na celé akci. Pokud byste se chtěli zúčastnit jen části, můžete se přihlásit na e-mail dsef@fykos.cz jako náhradníci.
 • Účast na akci je zdarma.
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména e-mail. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, aby byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na kontaktní e-mail, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na kontaktní e-mail.
Protiepidemická opatření
 • Pro účast na akci je nezbytné mít s sebou při příjezdu jeden z následujících dokumentů:
  • certifikát o ukončeném očkování na Covid 19
  • nejdéle 72 hodin starý PCR test
  • nejdéle 24 hodin starý antigenový test (pozor, v neděli (den před akcí) mohou být některá testovací centra zavřená).
 • Potvrzení o prodělané nemoci ani samotesty neuznáváme.

Ubytování

Kde je ubytování a jaké?
 • Ubytování je v Hostelu Elf na Žižkově.
 • Ubytování si můžete rezervovat od spuštění registrace do 31.10. 2021 do 23:59.
 • Ubytováni budete pohromadě na velkých pokojích (6 až 9 lůžkové). Pokud mají zájem o ubytování nějací učitelé, budou ubytováni s ostatními účastníky. Ubytováváni budete podle toho, jak přijdete. Požadavky na to, kdo chce být ubytován s kým, nepřijímáme (když přijedete mezi prvními, tak si to můžete zkusit domluvit na recepci).
 • Hostel nepůjčuje ručníky, přivezte si vlastní.
Placení za ubytování
 • Účastníci DSEFu mají ubytování zdarma.

Anotace exkurzí

Biofyzika živých buněk (Biof)

Pozorování fyzikálních procesů v buňkách – například transportních jevů přes cytoplazmatickou membránu, fluorescenční zkoumání kvasinek a interakce buněk v elektrickém poli.

Hydrogenace (H2)

Zkoumání změn vlastností některých sloučenin s krystalovou strukturou v důsledku reakce s vodíkem. Mnoho látek, které denně používáme, takovou hydrogenací prošlo.

SEM

Elektronový mikroskop využívající odrazu pohyblivého paprsku elektronů od vzorku. Výsledný obraz je sestavován na základě úrovně signálu v detektoru, který se mění dle charakteru povrchu. Vzorek může být větší než v případě TEM, ale musí být vodivý, aby nedocházelo k hromadění náboje.

Ramanova spektroskopie (Ram)

Významná spektroskopická metoda založená na Ramanově jevu, objeveném indickým fyzikem C.V. Ramanem roku 1928. Složení látky lze zjistit z rozdílu energií vibračních hladin molekuly, projevujícím se změnou vlnové délky fotonu při interakci s molekulou.

Resistometrie (Res)

Velmi citlivá fyzikální metoda založená na měření malých odporů. Využívá se například pro sledování pochodů probíhajících při korozi slitin.

High-res TEM

Transmisní elektronový mikroskop (TEM) pracuje se svazkem elektronů, který proniká skrz pozorovaný vzorek. Narozdíl od SEM umožňuje pozorovat vnitřní strukturu materiálů, vzorek však musí být dostatečně tenký, aby jím svazek elektronů pronikl. High Resolution TEM umožňuje pozorování jednotlivých atomů.

Röntgenová difrakce (Rtg)

Pomocí difrakce röntgenových paprsků lze nedestruktivně zkoumat strukturu krystalických materiálů a určovat prvkové složení látek, což se využívá při analýze různých laboratorních vzorků.

Deformační mechanismy kovů (Kovy)

[ZRUŠENO] Změna tvaru mřížky kovu záleží na mnoha faktorech, k nimž patří složení, teplota, rychlost zatěžování a další. Pozorované deformace lze rozdělit na elastické a plastické, u obou rozeznáváme různé mechanismy vzniku, například dvojčatěním nebo kluzem.

Tažení a růst monokrystalů (Tažení)

Podíváme se, jak probíhá výroba velmi čistých monokrystalů slitin metodou tažení, kdy je rotující zárodek ponořen a následně pomalu vytahován z taveniny. Při procesu je potřeba velmi přesně kontrolovat teplotu a koncentrace jednotlivých složek, aby nedocházelo ke tvorbě defektů.

Monokrystaly (Kryst)

Povídání o polovodičových součástkách, ukázka laboratoře pro výrobu součástek z CdTe, které se používají například pro termovizi.

Deformace, superplasticita (Sup)

Superplasticita je jev, ke kterému dochází u speciálních slitin za vysokých teplot (pod teplotou tání). Tyto materiály lze ohýbat, i když by za normálních okolností měly již dávno prasknout.

Nukleární magnetická rezonance a pěstování plodin (NMR)

Rezonanční spektroskopická metoda, která nachází využití v chemii a fyzice. Každé atomové jádro je složeno z částic s nenulovým spinem a vykazují tedy magnetický moment, takže interagují s vnějším magnetickým polem. Jak souvisí tato metoda s pěstováním plodin a jestli se uživíme i na Marsu se dozvíte právě zde.

THz spektroskopie

THz spektroskopie je relativně mladá spektroskopická metoda, zaměřující se na oblast elektromagnetického spektra ležící na rozhraní mikrovlnného a infračerveného záření. Využívá se například ke zkoumání fotonických krystalů nebo meta materiálů.

PALS

Vysoce výkonný jodový laserový systém Prague Asterix Laser System, jeden z největších v Evropě. Dosahuje špičkového výkonu v pulsu až 3 TW. Svazek je zaostřen do malého bodu v reakční komoře, kde dokáže vytvořit plazma o teplotě milionů stupňů Celsia.

Prohlídka vybraných laboratoří Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU)

Víte, jak se připravují magnetické polovodiče, nejúčinnější solární články nebo optické materiály, co to jsou scintilátory a k čemu to vlastně všechno je? Jak co nejlépe využít odpadní teplo z aut nebo jak fungují superrychlé maglevy? V památkově chráněné historické budově se seznámíte s tou nejmodernější vědou v několika laboratořích.

Počítačové modelování

Počítačové modelování se v posledních desetiletích stalo důležitou metodou nejen v oblasti fyziky. Umožňuje zkoumat systémy bez nutnosti jejich fyzické realizace, což může být velmi výhodné. Můžeme však také modelovat třeba postavy v oblíbeném večerním animáku. Jak nádherné věci dokáže simulace vyprodukovat, proč Disney potřebuje špičkové fyziky a mnoho dalšího prozradí skutečná špička v oboru.

Ionosférická observatoř (IO)

Těsně za hranicí hlavního města se nachází moderní digitální observatoř, která zkoumá vrstvy ionośféry, což je vrstva atmosféry důležitá pro odraz rádiových vln a má kritický význam pro moderní civilizaci. Ionosféra je silně proměnlivá a citlivá oblast a její poruchy vyvolávají obyčejná vzdušná proudění, změny teplot ve dne a v noci, geomagnetické události i současná klimatická změna.

Hvězdárna Ďáblice

Ve skalách na severu Prahy najdeme hvězdárnu se dvěma kopulemi, které umožňují denní i noční pozorování. Kromě toho má také projekční sál. Pro pozorování Slunce je hvězdárna vybavena dalekohledem pro detekci spektrálních čar ve vyzářeném světle.

Přihlášení účastníci

DSEF Dopoledne

Skupina Alfa

 • Denisa Zdvořilá
 • Adam Tvrz
 • Tereza Filipská
 • Michal Branda
 • Marek Ševčík
 • Jakub Savula
 • Veronika Martinková
 • Ivo Nedvěd

Skupina Beta

 • Tomáš Heger
 • Lukáš Fidler
 • Jakub Mikeš
 • Jakub EL Mouhib
 • Lukáš Létal
 • Arnošt Lenoch
 • Aneta Piklová
 • Jan Cuhra

Skupina Gama

 • Lukáš Lejdar
 • Vojtěch Marek
 • Patrik Juřica
 • Klára Plchová
 • Anna Vodáková
 • Simona Pešková
 • Natália Romanovová

Skupina Delta

 • Jiří Kohl
 • Adam Krška
 • Hynek Jakeš
 • Ivan Žemlička
 • Eliška Malá
 • Jiří Polách
 • Barbora Klusáková

Skupina Epsilon

 • David Juda
 • Josefina Říhová
 • Jakub Mareček
 • Michaela Kořínková
 • Matěj Kopeček
 • Tereza Lesná
 • Teodor Duraković
 • Adéla Choděrová

Skupina Kappa

 • Josef Ferda
 • Antonín Masopust
 • Hai Phong Nguyen
 • David Chudožilov
 • Veronika Bartáková
 • Vladimíra Jiříčková

Skupina Ióta

 • Michaela Šídová
 • Tomáš Kocián
 • Matyas Výhonský
 • Lada Hendrychová
 • Martin Chrostek
 • Lukáš Javora

Skupina Fí

 • Ondřej Piroutek
 • Jia Xiang Ji
 • Klára Šimsová
 • Jana Veronika Kuchyňková
 • Aneta Straková
 • Jakub Beneš
 • Adéla Bretšnajdrová

Skupina Mí

 • Lukáš Rella
 • Jakub Bartušek
 • Dávid Brodňanský
 • Matej Korž
 • Anna Ruszová
 • Maxmilian Ladislav Skuda
 • Matyáš Kadrnožka
 • Tereza Malá

DSEF Odpoledne

Skupina Theta

 • Jiří Kohl
 • Adam Krška
 • Hynek Jakeš
 • Ivan Žemlička
 • Eliška Malá
 • Maxmilian Ladislav Skuda
 • Anna Vodáková
 • Jana Veronika Kuchyňková
 • Aneta Straková

Skupina Lambda

 • Tomáš Heger
 • Lukáš Fidler
 • Jakub EL Mouhib
 • Lukáš Lejdar
 • Vojtěch Marek
 • Patrik Juřica
 • Klára Plchová
 • Jan Cuhra
 • Simona Pešková

Skupina Pí

 • Denisa Zdvořilá
 • Aneta Piklová
 • Vladimíra Jiříčková
 • David Juda
 • Michal Branda
 • Marek Ševčík
 • Jakub Savula
 • Ivo Nedvěd

Skupina Sigma

 • Lukáš Rella
 • Jakub Bartušek
 • Veronika Bartáková
 • Matyáš Kadrnožka
 • Josefina Říhová
 • Jakub Mareček
 • Michaela Kořínková
 • Matěj Kopeček
 • Tereza Lesná

Skupina Omega

 • Jakub Mikeš
 • Lukáš Létal
 • Arnošt Lenoch
 • Josef Ferda
 • Tomáš Kocián
 • Adam Tvrz
 • Antonín Masopust
 • Hai Phong Nguyen
 • David Chudožilov
 • Lada Hendrychová
 • Dávid Brodňanský
 • Matej Korž
 • Klára Šimsová
 • Martin Chrostek
 • Veronika Martinková
 • Adéla Bretšnajdrová

Skupina Ypsilon

 • Ondřej Piroutek
 • Michaela Šídová
 • Jia Xiang Ji
 • Anna Ruszová
 • Tereza Filipská
 • Jiří Polách
 • Jakub Beneš
 • Natália Romanovová

Skupina Zéta

 • Matyas Výhonský
 • Barbora Klusáková
 • Lukáš Javora
 • Tereza Malá
 • Teodor Duraković
 • Adéla Choděrová
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz