MathJax.Hub.Config({

 tex2jax: {
   inlineMath: [ ["$","$"], ["\\(","\\)"] ],
   displayMath: [ ["$$","$$"], ["\\[","\\]"] ],
   processEscapes: true
 },
 
 loader: {load: ['[tex]/mhchem']},
 
 TeX: {
   Macros: {
     '(': '\\left(',
     ')': '\\right)',
     '_': ['_\\text{#1}', 1],
     'AA': '\\unicode{x212B}',
     'bod': ['\\mathsf{#1}', 1],
     'ce': ['\\text{#1}', 1],
     'C': '^\\circ\\mskip-2mu\\mathrm{C}',
     'd': '\\mathrm{d}',
     'dg': '^\\circ',
     'eu': '\\mathrm{e}',
     'lbl': ['\\tag{☺}\\label{#1}', 1],
     'micro': '\\mu',
     'phi': '\\varphi',
     'vect': ['\\mathbf{#1}', 1],
     'ohm': '\\Omega',
     'Ohm': '\\Omega',
     'jd':['\\mathrm{#1}',1],
     'der':['\\frac{\\d #1}{\\d #2}',2],
     'dder':['\\frac{\\d^2 #1}{\\d #2^2}',2],
     'pder':['\\frac{\\partial #1}{\\partial #2}',2],
     'ppder':['\\frac{\\partial^2 #1}{\\partial #2^2}',2],
     
     // funkce
     'f': ['#1\\!\\(#2\\)', 2], // funkce s funkčními argumenty
     'fz': ['\\(#1\\)\\!\\(#2\\)', 2], // závorka nad funkcemi s funkčními argumenty
     'fa': ['#1\\!\\(#2\\)\\!\\(#3\\)', 3], // funkce s dvěma skupinami argumentů
     'fp': ['#1\\!\\left[#2\\right]', 2], // funkcionál s parametrem
     'fpa': ['#1\\!\\left[#2\\right]\\!\\(#3\\)', 3] // funkcionál s parametrem a argumentem
   },
   equationNumbers: {
     autoNumber: "AMS"
   }
 }

});

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz