fykos výfuk

Kontaktní informace

Naše adresa pro papírovou korespondenci

FYKOS, ÚTF
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2,
180 00 Praha 8

Emaily pro jednotlivé aktivity

Primární kanál pro komunikaci

Otázky kolem příjmu řešení řešení: fykos-solutions.fykos.cz
Fyziklání: fyziklani.fykos.cz
Fyziklání online: online.fyziklani.cz
TSAF: tsaf.fykos.cz
DSEF: dsef.fykos.cz
Přednášky pro středoškoláky: prednasky.fykos.cz
Obecný email pro ostatní otázky: fykos.fykos.cz

Podrobnosti o posílání řešení elektronicky zde.

Telefon

Používejte jen když nutno

Tel: 221 912 526 (RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.)
Zázn: 283 072 496
©FYKOS – webmaster@fykos.cz