Historie FYKOSu

Vznik našeho semináře

Ve školním roce 1986/87 se skupina studentů MFF UK soustředěná kolem Leoše Dvořáka (tehdy vědecký pracovník na katedře teoretické fyziky) a Davida Vokrouhlického (tehdy student katedry astronomie) rozhodla po vzoru matematického semináře začít na MFF UK organizovat fyzikální korespondenční seminář pro středoškoláky. V tomto roce ovšem proběhlo méně sérií než později a nebylo organizováno soustředění. Nicméně se již tehdy semináře účastnilo kolem stovky studentů. Tento rok byl později nazván nultým ročníkem FKS.

O aktivitách Leoše Dvořáka se o rok později dozvěděla skupina nadšených studentů ve složení Pavel Krtouš, Přemysl Dědic a Tomáš Kopf, kteří seminář převzali do svých rukou a dali mu z velké části dnešní podobu.

Zajímavost

U zrodu matematického korespondenčního semináře, který byl vzorem pro Davida Vokrouhlického při zakládání FKS, stál starší bratr Pavla Krtouše Zdeněk Krtouš.

1987 – 1990

Hlavním organizátorem je Pavel Krtouš. Vedoucím semináře je až do roku 1995 Leoš Dvořák. Aby nedošlo k mýlce, vysvětleme, že pojmem hlavní organizátor máme na mysli studenta MFF, který koordinuje ostatní organizátory a stará se o běh celého semináře. Vedoucí semináře je oproti tomu funkce spíše formální, může jím být jedině zaměstnanec fakulty, který zajišťuje zejména finance a oficiální komunikaci. V těchto dobách, kdy se FYKOSu ještě neříkalo FYKOS, byly finance získávány přes FV SSM (fakultní výbor Socialistického svazu mládeže). K tomu, jak se psala zadání i vzorová řešení, se vyjádřil Pavel Krtouš takto: „Když jsme u technických detailů, tak psací stroj, na kterém se seminář začal dělat, byla taková stará úžasná remingtonka se speciálně dodělávanými českými a matematickými znaky (tj. byla předělaná některá kladívka s původně německými znaky na znaky nové, a to s ohledem i na to, že na tom stroji brácha chtěl psát matematický seminář).“ Série se pak (hlavně v pozdějších ročnících) kopírovaly v reprografickém středisku v budově MFF na Malé Straně. V prvních ročnících často i pokoutně v podniku, kde tehdy pracoval Pavlův otec. Důvod byl ten, že povolení ke kopírování na MFF muselo projít přes dlouhotrvající administrativu. Pro databázi řešitelů se využíval program Přemka Dědice, psaný na ZX Spektru.

1990 – 1992

Během 3. ročníku šéfování semináři po Pavlu Krtoušovi přebral Jan Slovák. Po Sametové revoluci financování semináře přešlo pod Jednotu českých matematiků a fyziků. Tematickým úlohám se začalo říkat Seriál na pokračování. Vzhledem k tomu, že většina organizátorů byli studenti teoretické fyziky, začali k úřadování používat počítačovou učebnu katedry. Důsledkem toho v 5. ročníku program T602 začal nahrazovat nepohodlný psací stroj. Také databáze řešitelů se přepsala pro PC.

V červnu roku 1993 Honza, David, Petr a Marek obdrželi cenu ministra školství za organizaci FKS.

1992 – 1993

Již během 5. ročníku seminář organizoval i tým Vojtěcha Pravdy, tomu bylo šéfování předáno na podzim roku 1992. Během šestého ročníku semináře se zcela přešlo na vyrábění komentářů pomocí počítače. Od 6. ročníku bylo opravovatelům povoleno dávat za skvěle vyřešené úlohy více bodů než Studentu Pilnému.

1993 – 1995

Filip Münz, který semináři šéfoval v tomto období, on a jeho tým přinesli do semináře několik zásadních změn. Díky Filipovi byl 7. a následující dva ročníky psány v editoru Word. Od té doby máme elektronický archiv, za což budiž Filipovi věčná sláva. Databáze řešitelů byla převedena do Excelu, což vydrželo až do 15. ročníku. V osmém ročníku se také díky Filipovi, Petru ŽemloviPetru Macháčkovi začal pořádat každý týden kroužek fyziky pro středoškoláky z okolí Prahy. Tentýž rok se začaly vydávat ročenky se zadáním a řešením všech úloh. Za Filipova působení získal seminář (alespoň neoficiálně) místnost číslo 1121 na katedře teoretické fyziky. Tam se každou středu scházel tým organizátorů.

1995 – 1996

Toto období pod vedením Mirka Beláně (Halefa) bylo v mnoha ohledech převratné. V devátém ročníku se část nákladů semináře hradila z grantu Nadace Charty 77. V desátém ročníku financování semináře přešlo pod propagační oddělení MFF UK, což znamenalo lepší zázemí a méně obav, že toho kvůli penězům budeme muset nechat. S druhou sérií 9. ročníku byla uspořádána soutěž o logo semináře, zvítězil obrázek Svatavy Vyvialové. Maskotem FKS se stal návrh Matouše Jiráka – pterodaktyl, bez něhož už si dnes zadání sérií ani nedovedeme představit.

21. 2. 1996 uspořádal Radek Lopušník první Den s experimentální fyzikou, jehož tradice také vydržela dodnes. Ve dnech 31. 3. – 6. 4. 1996 proběhl díky iniciativě Halefa zájezd nejúspěšnějších řešitelů do CERNu. Do sérií se díky Halefovi vrátila pátá, problémová úloha. Na popud Petra Žemly se začala pravidelně zadávat experimentální úloha. Výsledková listina se začala dělit na čtyři kategorie podle ročníků na čtyřletém gymnáziu. V neposlední řadě se na počátku 9. ročníku stal novým vedoucím semináře <perosn id=„ “>Jan Obdržálek</person>, nyní člen Ústavu teoretické fyziky. Na začátku jedenáctého ročníku ho pak vystřídal Pavel Krtouš, který vedl FYKOS až do roku 2008.

V devátém ročníku Halef zavedl hromadnou korespondenci, motivací byl klesající počet řešitelů a z toho plynoucí nedostatek organizátorů. Zároveň proběhla osobní propagace na většině pražských gymnázií. V roce 1997 Filip naprogramoval Automatický Expediční Systém Oddělení Propagace (AESOP), databázi kontaktů na učitele, studenty a školy. Pomocí AESOPa propagační oddělení rozesílá hromadnou korespondenci dodnes.

V desátém ročníku dostala zadání a řešení úloh novou tvář, neboť Halef se odhodlal je začít tvořit v TeXu, což se také děje dodnes, a brožurky FKS po typografické stránce mohou díky TeXu konkurovat vědeckým časopisům. Kroužek fyziky vedl HalefFilipemTomášem Kočkou. Hlavním TeXařem se stal Karel Houfek.

1996 – 1998

V 10. ročníku po Halefovi šéfování přebral Honza Hradil. Honzovi do zásluh kromě toho, že byl výborný tahoun soustředění, připadá zejména to, že začal semináři říkat FYKOS a rozšířil povědomí o něm i mezi internetovou komunitu, jelikož to byl právě on, kdo v 10. ročníku po pokusech Filipa Münze i Pavla Krtouše udělal FYKOSí webové stránky, ze kterých se vyvinuly ty, na které se právě díváte. E-mailová adresa fykos@mff.cuni.cz se poprvé objevila v zadání 5. série 10. ročníku. V listopadu 1997 také vznikla emailová konference pro organizátory fykos-l@kolej.mff.cuni.cz, bez které si dnes také nedovedeme organizaci představit. Kroužek fyziky vedl Luboš Zrnečko s výpomocí Jindry Kolorenče.

1998 – 2000

V těchto letech semináři šéfoval Jirka Franta. Sám své šéfování nazval jako období stabilizace po bouřlivém rozvoji. Podnikl se pokus o propagaci semináře do anglicky mluvících zemí, ale moc se to nepovedlo, tak snad příště. Díky Jirkovi od léta 1999 parta organizátorů každý rok sjíždí jeden z českých toků (postupně Lužnice, Vltava, Otava, Lužnice, Ohře). Začaly se pořádat FYKOSí Vánoční besídky. TeXařem byl Petr Janeček. Kroužek fyziky vedla Jana Gřondilová a Pavel Bubák, kteří ho v roce 2001 předali pod katedru didaktiky fyziky.

2000 – 2002

Po Jirkovi převzal šéfování Honza Prokleška. Rozmach internetu na středních školách způsobil, že jsme v 15. ročníku umožnili řešitelům posílat svá řešení elektronicky. Také na podzim 2001 vznikla emailová konference pro řešitele <mailto:fykos-l@mff.cuni.cz>. TeXová makra nově přepsal Honza Houštěk, spolu s ním série TeXovali Karel HonzlHonza Prokleška. Webmasterem se stal Ondra Pejchal. Na Ústavu teoretické fyziky jsme dostali novou (menší) místnost č. 1106.

2002 – 2004

V tomto období FYKOSu šéfoval Honza Houštěk. Od 16. ročníku má FYKOS díky Tomáši Matouškovi novou SQL databázi řešitelů. Je společná s databází propagačního oddělení i ostatních korespondenčních seminářů, má webové rozhraní, takže se do ní můžeme dívat odkudkoliv a kdykoliv.

Tento ročník byl ale hlavně převratný v tom, že FYKOS začaly organizovat dvě nejdůležitější osoby &ndash; Jirka Lipovský a Kájínek Tůma :-) Z pozdějšího historického hlediska s tím ale už nesouhlasí Karel Kolář (II) - leda možná druhá a třetí nejvýznamnější…

2004 – 2007

Hlavním organizátorem v tomto období byl <perosn id=„ “>Honza Prachař</person>. Zadání do angličtiny překládal Honza Hradil. Webmasterem našich stránek byl Karel Tůma.

Počínajíce 18. ročníkem vychází ročenky FYKOSu v nakladatelství MatfyzPress. Společným úsilím Karla Tůmy, <perosn id=„ “>Jiřího Lipovského</person> a <perosn id=„ “>Honzy Prachaře</person> vznikla databáze úloh FYKOSu (od sedmého ročníku), která například umožňuje vyhledávání v textu zadání úloh. Na webových stránkách se také nově začala objevovat řešení jednotlivých úloh alespoň o týden dříve, než došla řešitelům poštou. Na jaře roku 2005 <perosn id=„ “>Honza Prachař</person> a Vojta Molda zcela předělali webové stránky do současné podoby.

V roce 2006 se podruhé v historii FYKOSu podařilo zrealizovat výjezdní soustředění s exkurzí do CERNu. Jeho organizátoři byli <perosn id=„ “>Honza Prachař</person> a Pavel Brom, hlavním koordinátorem byl však RNDr. Jiří Dolejší, finance zajistila <perosn id=„2283“>PhDr. Alena Havlíčková</person>. Ve 20. ročníku se povedlo zorganizovat dvě nové akce – Fyziklání (tříhodinová fyzikální soutěž pro pětičlenná družstva ze středních škol pořádaná na MFF UK) a Týden s aplikovanou fyzikou (navazuje na DSEF, navštěvují se vědecká a technická pracoviště po celém Česku) –, která mají perspektivu stát se tradičními FYKOSími akcemi.

2007 – 2010

Hlavním organizátorem byl Aleš Podolník. Vedoucím semináře byl Přemysl Kolorenč (od roku 2008). FYKOS byl stále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci, které vede Alena Havlíčková, a částečně Skupinou ČEZ. Každý rok byly dvě soustředění, Týden s aplikovanou fyzikou (do roku 2009), Den s experimentální fyzikou a Fyziklání. Experimentální sekci koordinoval Pavel Brom. Organizační tým FYKOSu se převážně rekrutuje z řad bývalých řešitelů. Letáky sázel v TeXu Tomáš Jirotka pomocí maker, která vytvořil Honza Houštěk. S korekturami pomáhali Marek Nečada, Jakub MichálekLukáš Ledvina. Zadání překládal do angličtiny Honza Hradil.

2010 – 2013

Hlavním organizátorem byl Karel Kolář. Vedoucím semináře byl Přemysl Kolorenč. Nově zavedenou funkci, zástupce hlavního organizátora, zastával od prosince 2012 Aleš Flandera. FYKOS byl stále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK, které vedla Alena Havlíčková, a částečně Skupinou ČEZ. FYKOS každý rok stále pořádal dvě soustředění, Den s experimentální fyzikou a Fyziklání. Současně se také v 25. ročníku vrátil Týden s aplikovanou fyzikou a byla založena nová tradice týmové online fyzikální soutěže Fyziklání online. Proběhlo také mnoho dalších vylepšení a inovací. Společně se vznikem části FYKOSu pro základní školy - Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) začaly být nově pořádány i akce pro základoškoláky. Vedoucím Výfuku byl Marek Nečada. Experimentální sekci koordinoval Pavel Brom, po kterém ji přebrala Tereza Steinhartová. Organizační tým FYKOSu se převážně rekrutuje z řad bývalých řešitelů, ale snažíme se nabírat i další studenty (příkladem je f(Aleš)). Letáky a brožurky sázel v TeXu Michal Koutný pomocí maker, která sám předělal, ale jejichž myšlenka vychází z dřívějších maker. TeXání po něm přebral Tomáš Pikálek. S korekturami pomáhali Marek Nečada (jazykové i odborné), Dominika Kalasová (jazykové), Lukáš Ledvina (odborné) a Jakub Vošmera (odborné).

Zadání do angličtiny překládal Honza Humplík.

2013 – 2015

Hlavním organizátorem byl Aleš Flandera, jeho zástupcem byl Karel Kolář. Vedoucím semináře je Přemysl Kolorenč. Stručně shrňme dnešní stav. FYKOS je stále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci, které vede Alena Havlíčková, a do roku 2014 částečně Skupinou ČEZ. FYKOS každý rok stále pořádá dvě soustředění, Den s experimentální fyzikou, FYKOSí Fyziklání a Fyziklání online. Vedoucí Výfuku byl Patrik Švančara až do okamžiku oddělení semináře. Výfuk se od FYKOSu oddělil k 1. lednu 2014. Experimentální sekci koordinuje Tereza Steinhartová, významně pomáhá Erik Hendrych. Organizační tým FYKOSu se převážně rekrutuje z řad bývalých řešitelů, ale snažíme se nabírat i další studenty (příkladem je aktuální hlavní organizátor). Letáky a brožurky sází v TeXu Tomáš Pikálek. S korekturami pomáhá Dominika Kalasová (jazykové), Lukáš Ledvina (odborné), Jakub Vošmera (odborné) a Miroslav Hanzelka (odborné i jazykové).

Zadání překládá do angličtiny Jakub Doležal.

2015 – 2017

Hlavním organizátorem byl Miroslav Hanzelka, jeho zástupcem je Aleš Flandera. Vedoucím semináře je Přemysl Kolorenč. FYKOS je nadále financován Oddělením pro vnější vztahy a propagaci, které vede PhDr. Alena Havlíčková, a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž některé kategorie soutěží jsou zařazeny do programu Excelence středních škol. FYKOS každý rok stále pořádá dvě soustředění, Den s experimentální fyzikou, FYKOSí Fyziklání, Fyziklání online a přednášky pro SŠ. Nově se do repertoáru přidala původem slovenská soutěž Fyzikální náboj a k přednáškám přibyl týdenní rozšiřující fyzikální seminář pro maturitní ročníky. Experimentální sekci vedl Erik Hendrych. Letáky a brožurky sází v TeXu Markéta Calábková. S korekturami pomáhají Kristína Nešporová a Šimon Knoška (jazykové CZ a SK), Miroslav Hanzelka (odborné), Jakub Dolejší (odborné) a Filip Ayazi (odborné).

Zadání překládal do angličtiny Petr Doležal.

2017

FYKOS momentálne nemá hlavného organizátora, nemá ani zástupcu hlavního organizátora. FIXME, FIXME, FIXME,…

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz