Obsah

Pravidla pro řešitele FYKOSu

Úvod

Řešitelem FYKOSu se může stát každý středoškolák, případně základoškolák, se zájmem o fyziku, který je schopen komunikovat česky, slovensky nebo anglicky. Řešení můžete posílat klasickou poštou na adresu

FYKOS
Matematicko-fyzikální fakulta UK − ÚTF
V Holešovičkách 2,
180 00 Praha 8,

nebo ideálně prostřednictvím webového formuláře. V případě technických problémů s uploadem řešení pište na adresu fykos-solutions@fykos.cz.

Základní pravidla

Posílání řešení poštou

Posílání řešení elektronicky

Upload řešení prostřednictvím webového formuláře

Odměny za řešení

Největší odměnou úspěšným řešitelům jsou soustředění, která se konají dvakrát do roka a jsou na ně zvaní řešitelé podle pořadí (na jarní soustředění se zve podle pořadí v prvních třech sériích ročníku, na podzimní se zvou účastníci podle pořadí v čtvrté až šesté sérii předchozího ročníku). Tradičním dárkem pro účastníky obou soustředění jsou trička.

Přinejmenším třicítka nejlepších řešitelů nebo nejlepší třetina řešitelů bude odměněna odbornou či populární knížkou, společenskou hrou, tričkem, mikinou nebo jinou hodnotnou cenou. Tuto také dostane alespoň pět prvních řešitelů z každé kategorie. Odměny posíláme po předchozím výběru poštou.

Navíc za každou úlohu, za kterou dostane řešitel bonusový bod (tj. dostane víc bodů než je maximum před aplikací bodového zvýhodnění), získá drobnou odměnu jako např. propisku, placku či blok (podle aktuálních zásob).

Bodové zvýhodnění

Od 25. ročníku (2011/12) jsou bodově zvýhodněni řešitelé v kategorii 1. a 2. ročníků a to tak, že jejich bodový zisk za úlohy 1 a 2 se násobí dvěma. Žádné jiné bodové zvýhodnění není.

Úspěšný řešitel

Úspěšným řešitelem semináře se stává každý řešitel, který v průběhu jednoho ročníku semináře získá alespoň 50% z celkového počtu bodů. Pro výpočet se používá součet bodů řešitele včetně bodového zvýhodnění nižších ročníků. Celkový počet bodů je počet bodů u Studenta Pilného v kat. 4. ročníků. Od školního roku 2012/13 pak může uchazeč o bakalářské studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na základě Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře. Podrobnosti hledejte na webových stránkách fakulty.