fykos výfuk

FYKOS doporučuje

Get Adobe Flash player

Níže najdete odkazy na další spřátelené soutěže a vzdělávací aktivity pro středoškoláky, které by vás mohly zajímat.

Olympiády a soutěže

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda (FO)

Fyzikální soutěž s dlouhou historií od roku 1959. Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na středních školách, přičemž kategorie A vrcholí třetím - celostátním - kolem. Ostatní kategorie mají jenom školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol i okresní kola. Nejvyšší ZŠ kategorie E vrcholí krajským kolem. Na stránkách Fyzikální olympiády můžete v archivu najít velké množství zajímavých studijních textů.
Web: fyzikalniolympiada.cz

Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda (AO)

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Nejmladší věková kategorie (H) je určena pro žáky 6. ročníků základních škol, nejstarší věková kagorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol. Astronomická olympiáda probíhá ve třech kolech - školním, korespondenčním a celorepublikovém finále.
Web: olympiada.astro.cz

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků (TMF)

Fyzikální soutěž, na kterou se připravují středoškoláci (v týmu maximálně pěti lidí) v průběhu školního roku zpracováním 17 komplexních vědeckých fyzikálních problémů. Klíčovou roli v soutěži mají prezentace problémů na regionálním a následně celostátním a mezinárodním kole, které probíhají v anglickém jazyce.
Web ČR: www.jcmf.cz/?q=cz/node/35
Web neoficiální ČR: iypt.cz
Web SR: www.tmfsr.sk
Web mezinárodní: iypt.org

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO)

Starší sestra fyzikální olympiády určená také pro žáky středních a základních škol a rozdělená do obdobných kategorií.
Web: math.muni.cz/~rvmo

Korespondenční semináře - SŠ

Fyzikálny Korešpondenčný Seminár

Fyzikálny Korešpondenčný Seminár (FKS)

Obdoba FYKOSu na Slovensku. Část pro středoškoláky se jmenuje přímo FKS, pro základoškoláky mají UFO a pro opravdu náročné řešitele, kteří chtějí komplikované příklady, mají kategorii FX.
Web FKS: www.fks.sk
Web UFO: ufo.fks.sk/uvod/uvod.php
Web FX: fks.sk/fx/fx.php

M&M

Časopis M&M

Cílem M&M je rozvíjet tvůrčí myšlení, hledět na matematické a fyzikální problémy ne jako na „přísnou“ vědu, ale jako na zajímavou hru. Spíš než o hledání jediného správného výsledeku jde o dobrodružství během bádání. Mezioborovost dovoluje zkoumat souvislosti mezi matematikou, fyzikou a informatikou.
Web: mam.mff.cuni.cz

Matematický korespondenční seminář

Matematický korespondenční seminář (PraSe)

Matematický korespondenční seminář MFF UK pro středoškoláky. Přezdívá se mu PraSe (Pražský seminář).
Web: mks.mff.cuni.cz

Korespondenční seminář z programování

Korespondenční seminář z programování (KSP)

Korespondenční seminář pro středoškoláky, který se věnuje zejména teoretickému programování a hledání optimálních řešení programovacích problémů.
Web: ksp.mff.cuni.cz

Matematický korespondenční seminář

Matematický korespondenční seminář (BRKOS)

Matematický korespondenční seminář Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Známý pod zkratkou BRKOS (brněnský seminář).
Web: brkos.math.muni.cz

Korespondenční geologický seminář - Kamenožrout

Korespondenční geologický seminář – Kamenožrout (KGSK)

KAMENOŽROUT vás zasvětí do tajů věd o Zemi, rozvine vaše dovednosti i znalosti, přiblíží vám prostředí studia na vysoké škole a provede vás širokým spektrem geologických oborů a disciplín. KAMENOŽROUT chce ukázat svým řešitelům nové možnosti v oblasti geologie – protože jak sám rád říká, je to krásná věda, která si zasluhuje pozornost.
Web: kamenozrout.cuni.cz

Korespondenční semináře - ZŠ

Pikomat MFF UK

Pikomat MMF UK je matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Web: pikomat.mff.cuni.cz

Koperníkův korespondenční seminář

Koperníkův korespondenční seminář (KoKoS)

KOperníkův KOrespondenční Seminář — KoKoS je matematický korespondenční seminář pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Je pořádán převážně studenty Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.
Web: kokos.gmk.cz

Talnet

Talnet

Široká nabídka online kurzů, exkurzí a dalších aktivit v oblasti přírodních věd pro středoškoláky. Fyzikálními kurzy jsou například Astro a modelování, Vybrané kapitoly z teorií relativity, Materiály a krystaly. Speciálním kurzem je Na fyziku v týmu (NFT), ve kterém studenti pracují na vědeckých problémech Turnaje mladých fyziků a potom se účastní samotné soutěže.
Web Talnetu: talnet.cz
Web NFT: talnet.cz/nft

©FYKOS – webmaster@fykos.cz