FYKOS

Organizátoři

Skupinová fotka

Skupinová fotka organizátorů

Seznam organizátorů

Přemysl Kolorenč
vedoucí semináře
MFF 1996–2006, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
Miroslav Hanzelka Miroslav Hanzelka (mirek.fykos.cz)
hlavní organizátor, odborné korektury
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Aleš Flandera Aleš Flandera (flandera.ales.fykos.cz) Facebook icon
zástupce hlavního organizátora
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Václav Jimmy Bára Václav Jimmy Bára (found.fykos.cz) Facebook icon
vedoucí přednášek z fyziky
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Daniel Dupkala Daniel Dupkala (daniel.dupkala.fykos.cz)
vedoucí FYKOSího Fyziklání
Studuje 1. ročník obecné fyziky na MFF UK.
Erik Hendrych Erik Hendrych (erik.fykos.cz) Facebook icon
vedoucí DSEFu, vedoucí experimentální sekce, správce sociálních sítí
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Oldřich Holcner Oldřich Holcner (holcner.fykos.cz)
vedoucí Fyziklání online, pomoc u přednášek
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Karel Kolář Karel Kolář (karel.fykos.cz) www Facebook icon Linked-in icon
senior consultant, vedoucí přípravy a pokladník TSAFu
Studuje 2. ročník Ph.D. oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky na MFF UK.
Marek Martaus Marek Martaus (martaus.fykos.cz)
správce příjmu řešení, vedoucí VAFu, spoluorganizátor TSAFu
Studuje 2. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Michal Nožička Michal Nožička (nozicka.fykos.cz) Facebook icon
správce výběru úloh, řidič, správce přihlášek
Studuje 3. ročník Bc. obecné matematiky na MFF UK.
Ján Pulmann Ján Pulmann (janci.fykos.cz) Facebook icon
autor seriálu 29. ročníku
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Markéta Calábková (calabkovam.fykos.cz)
TeXař v zaučování
Studuje 1. ročník Bc. matematických metod informační bezpečnosti na MFF UK
Michal Červeňák Michal Červeňák (miso.fykos.cz) Facebook icon
správce FKSDB, správce webu
Studuje Fyzikálni techniku na FJFI ČVUT.
Jakub Dolejší Jakub Dolejší (krasnykuba.fykos.cz)
odborné korektury
Studuje 2. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK
Petr Doležal (petr.d.fykos.cz) Facebook icon
překlad zadání do AJ
Studuje 2. ročník přírodních věd na Trinity College, University of Cambridge
František Dostál
pomoc u přednášek
Studuje 1. roč. Bc. informatiky na MFF UK
Lýdia Janitorová Lýdia Janitorová (janitorova.fykos.cz) Facebook icon
vedoucí VAFu, spoluorganizátor TSAFu
Studuje 2. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jakub Kocák Jakub Kocák (jakub.fykos.cz)
jazykové korektury
Studuje 2. ročník NMgr. na PřF UK a 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Lukáš Ledvina Lukáš Ledvina (lukasl.fykos.cz) Facebook icon
děvěčka pro všechno
Studuje 2. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
Mikuláš Matoušek Mikuláš Matoušek (mikulas.fykos.cz)
kreslí obrázky
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Kristína Nešporová Kristína Nešporová (kiki.fykos.cz) Facebook icon
jazykové korektury
Studuje 4. ročník Mgr. Farmacie na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity.
Jakub Šafin Jakub Šafin (xellos.fykos.cz)
odborné korektury
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Lukáš Timko Lukáš Timko (lukast.fykos.cz)
IT Fyziklání online, správce FKSDB
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Filip Ayazi (filip.fykos.cz) Facebook icon
Študuje 1. ročník Natural Sciences na University of Cambridge.
Tomáš Bárta Tomáš Bárta (tomas.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 4. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Dominik Beck (dominikbeck.fykos.cz) Facebook icon
Veronika Dočkalová Veronika Dočkalová (verca.fykos.cz)
Studuje 1. ročník nMgr. biofyziky na PřF MU.
Jakub Doležal (j4kubd0lezal.fykos.cz) Facebook icon
Studuje na University of Edinburgh.
Jakub Dvořák (faktorial.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Lukáš Fusek Lukáš Fusek (lukas.fykos.cz)
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Lubomír Grund Lubomír Grund (grund.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jakub Jambrich
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Dominika Kalasová Dominika Kalasová (dominika.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 2. ročník NMgr. oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
Samuel Kočiščák (samo.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Štěpán Kolář (stepan.fykos.cz)
Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK
Vít König (vitek.fykos.cz)
Studuje 2. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Michal Koutný Michal Koutný (michal.fykos.cz)
IT senior
Vystudoval obor Softwarové systémy na MFF UK a nyní pracuje v SUSE.
Tomáš Kremel Tomáš Kremel (tomask.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 2. ročník Bc. softwarových systémů na MFF UK.
Zuzana Mičková Zuzana Mičková (zuzka.micko.fykos.cz)
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jan Mikula (jan.mikula.fykos.cz)
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Tomáš Moravec Tomáš Moravec (tomasm.fykos.cz)
Studuje 1. roč. Bc. obecné informatiky na MFF UK.
Jiří Nárožný Jiří Nárožný (nahry.fykos.cz)
na hry, pomoc u přednášek
Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
Tomáš Pikálek Tomáš Pikálek (pikos.fykos.cz) www
Studuje 2. ročník NMgr. oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
Viktor Skoupý (skoupy.fykos.cz)
pomoc u přednášek
Studuje 2. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Jakub Sláma (slama.fykos.cz)
Studuje 2. ročník Bc. kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT.
Kateřina Smítalová (katka.fykos.cz)
Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Milan Suk
Radka Štefaníková Radka Štefaníková (radka.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
Ivo Vinklárek Ivo Vinklárek (ivo.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 1. roč. NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
Kuba Vošmera Kuba Vošmera (kuba.fykos.cz) Facebook icon
Studuje 4. ročník matematiky na University of Cambridge.

NMgr. = navazující magisterské studium

Bývalí organizátoři

Zajímá-li vás, kdo se o FYKOS zasloužil v minulosti, přečtěte si seznam všech organizátorů.

Přidej se k nám

FYKOS shání nové organizátory. Pokud chceš poznat nové kamarády, vymýšlet a opravovat úlohy, organizovat akce pro řešitele nebo tě prostě jen zajímá, jak se vlastně takový FYKOS dělá, neváhej a ozvi se nám na náš email fykos.fykos.cz, nebo komukoliv z organizátorů. Také se můžeš přijít podívat na nějakou organizační schůzku, která obvykle bývá jednou týdně od 19.00 na ÚTF (10. patro budovy MFF v Tróji, místnost A1030, tel. 2526).
Některé činnosti, které organizátoři FYKOSu dělají jsou vypsané na této speciální stránce.

©FYKOS – webmaster@fykos.cz