Cena soustředění

Na jarní soustředění FYKOSu jsou zváni řešitelé dle pořadí v 1. až 3. sérii daného ročníku FYKOSu. Na podzimní soustředění (zpravidla na konci září) jsou zváni řešitelé 4. až 6. série právě uzavřeného ročníku FYKOSu. Za zmíněné série se vždy počítá úspěšnost řešitele, která se uplatní ve výpočtu ceny soustředění.

Cena soustředění se určí jako nejnižší částka z následujících možností níže.

Standardní ceny
  • 600,- Kč pro první tři nejlepší z každé kategorie nebo pokud má alespoň $50\,\%$ bodů Studenta Pilného z kategorie 4. ročníků (stačí jedno z toho)
  • 900,- Kč pokud má alespoň $25\,\%$ bodů Studenta Pilného z kategorie 4. ročníků
  • 1 200,- Kč pokud řešil/a a nesplňuje nic výše1)
Speciální ceny pro podzimní soustředění

Platí pro účastníky podzimního soustředění, kteří nesplnili žádnou z předcházejících podmínek.

  • 1 500,- Kč pokud minulý rok řešil/a Výfuk a získal/a v něm alespoň $25\,\%$ bodů
  • 1 800,- Kč pokud minulý rok řešil/a Výfuk a nesplňuje nic výše
  • 2 100,- Kč pokud odeslal/a 1. sérii v předčasném deadlinu, získal/a alespoň 10 bodů a nesplňuje nic výše2)

Výjimka pro podzimní soustředění 2021

Vzhledem k pandemické situaci a zrušení jarního soustředění byli mimořádně pozváni na soustředění i někteří řešitelé, kteří se účastnili pouze v první polovině ročníku. Proto bude cena pro podzimní soustředění pro všechny řešitele FYKOSu určená jako výhodnější z dvou částek:

  • První způsob je vypočítaný standardně z druhého pololetí 34. ročníku.
  • Druhý způsob je uvažuje body za celý 34. ročník FYKOSu a procentní body bere z celkového bodového zisku za celý rok.

V žádném případě nemáme v úmyslu diskriminovat zájemce z finančně slabších rodin. Bude-li předložen pádný důvod, lze se s námi dohodnout na slevě (nebo na úplném prominutí poplatku). Hlavní organizátor soustředění může rozhodnout o úpravě ceny.

Cena soustředění se může měnit v závislosti na různých okolnostech, ale budeme se snažit nedělat změny zbytečně často. Rozpis výše platí od podzimního soustředění 2019. O ceně soustředění by měli být účastníci informováni v e-mailové pozvánce na soustředění.

S jakýmikoliv dotazy k ceně soustředění se můžete obrátit na soustredeni@fykos.cz

1)
Platí pouze pro řádně pozvané řešitele FYKOSu z daného období.
2)
Tento bod se uplatní pouze pokud jsou bráni noví řešitelé právě začínajícího ročníku FYKOSu. Informace o tom, jestli je v platnosti tato akce v daném ročníku, naleznete na úvodní stránce webu v aktualitách.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz