Cena soustředění

Výše částečné úhrady pobytových nákladů (alias cena) pro účastníka soustředění se počínaje jarním soustředěním 2017 (včetně) určuje následujícím způsobem.

 1. Sečteme body získané konkrétním řešitelem v sériích, ze kterých ho na soustředění zveme (označme ho jako B). Připomínka: Na jarní soustředění zveme za řešení prvních tří sérií školního roku, ve kterém se soustředění koná. Na podzimní soustředění zveme za poslední tři série z předchozího školního roku.
 2. Sečteme body (z těch samých sérií), které jsou uvedené u tzv. Studenta Pilného v kategorii 4. ročníků (označme ho M).
 3. Vydělíme B hodnotou M a dostáváme nějaké číslo X, které můžeme vyjádřit v procentech.
 4. Cena soustředění pro řešitele je pak určena následující tabulkou:
 • Pro X ≥ 90% má řešitel soustředění zdarma.
 • Pro 80% ≤ X < 90% platí 100,- Kč.
 • Pro 70% ≤ X < 80% platí 200,- Kč.
 • Pro 60% ≤ X < 70% platí 300,- Kč.
 • Pro 50% ≤ X < 60% platí 400,- Kč.
 • Pro 40% ≤ X < 50% platí 600,- Kč.
 • Pro 30% ≤ X < 40% platí 800,- Kč.
 • Pro 20% ≤ X < 30% platí 1000,- Kč.
 • Pro 10% ≤ X < 20% platí 1200,- Kč.
 • Pro 0% ≤ X < 10% platí 1500,- Kč.
 • Nepravděpodobná možnost: V případě, že účastník soustředění neřešil FYKOS v daném půlroce, ale dostal se na soustředění jako náhradník, jelikož pozvaní řešitelé odmítli účast, bude platit vyšší cenu než 1 500,- Kč, ale menší než 3 000,- Kč (mimochodem ani tato částka nepokryje všechny náklady na soustředění). Řešitelé korespondenčního semináře Výfuk, kteří nastupují do prvního ročníku SŠ a FYKOS ještě neřešili, mohou počítat s dolní hranicí.

Cena soustředění je určená pro daného jednotlivce. Body ani slevy ze soustředění nejde mezi řešiteli převádět.

Závěrem bychom chtěli poznamenat, že v žádném případě nemáme v úmyslu diskriminovat zájemce z finančně slabších rodin. Bude-li předložen pádný důvod, lze se s námi dohodnout na slevě (nebo na úplném prominutí poplatku).

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz