Cena soustředění

Na jarní soustředění FYKOSu jsou zváni řešitelé dle pořadí v 1. až 3. sérii daného ročníku FYKOSu. Na podzimní soustředění (zpravidla na konci září) jsou zváni řešitelé 4. až 6. série právě uzavřeného ročníku FYKOSu. Za zmíněné série se vždy počítá úspěšnost řešitele, která se uplatní ve výpočtu ceny soustředění.

Cena soustředění se určí jako nejnižší částka z následujících možností níže.

Změna cen od podzimního soustředění 2022

Od druhé poloviny 35. ročníku došlo k navýšení cen za soustředění, které platí od 36. ročníku (tj. nového školního roku). Ceny níže jsou již aktualizované.

Standardní ceny
  • 900,- Kč pro první tři nejlepší z každé kategorie nebo pokud má alespoň $50\,\%$ bodů Studenta Pilného z kategorie 4. ročníků (stačí jedno z toho)
  • 1 200,- Kč pokud má alespoň $25\,\%$ bodů Studenta Pilného z kategorie 4. ročníků
  • 1 500,- Kč pokud řešil/a a nesplňuje nic výše1)
Speciální ceny pro podzimní soustředění

Platí pro účastníky podzimního soustředění, kteří nesplnili žádnou z předcházejících podmínek.

  • 1 800,- Kč pokud minulý rok řešil/a Výfuk a získal/a v něm alespoň $25\,\%$ bodů
  • 2 100,- Kč pokud minulý rok řešil/a Výfuk a nesplňuje nic výše
  • 2 400,- Kč pokud odeslal/a 1. sérii v předčasném deadlinu, získal/a alespoň 10 bodů a nesplňuje nic výše2)

V žádném případě nemáme v úmyslu diskriminovat zájemce z finančně slabších rodin. Bude-li předložen pádný důvod, lze se s námi dohodnout na slevě (nebo na úplném prominutí poplatku). Hlavní organizátor soustředění může rozhodnout o úpravě ceny.

Cena soustředění se může měnit v závislosti na různých okolnostech, ale budeme se snažit nedělat změny zbytečně často. Rozpis výše platí od podzimního soustředění 2022. O ceně soustředění by měli být účastníci informováni v e-mailové pozvánce na soustředění.

S jakýmikoliv dotazy k ceně soustředění se můžete obrátit na soustredeni@fykos.cz

1)
Platí pouze pro řádně pozvané řešitele FYKOSu z daného období.
2)
Tento bod se uplatní pouze pokud jsou bráni noví řešitelé právě začínajícího ročníku FYKOSu. Informace o tom, jestli je v platnosti tato akce v daném ročníku, naleznete na úvodní stránce webu v aktualitách.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz