Cena soustředění

Od roku 2018 probíhá platba předem převodem na účet fakulty (38330021/0100). Podrobnosti dostanou účastníci soustředění e-mailem. Součástí pokynů je i individuální variabilní symbol, který musíte uvést, jinak nemůže být vaše platba identifikována!

Výše částečné úhrady pobytových nákladů (alias cena) pro účastníka soustředění se počínaje jarním soustředěním 2017 (včetně) určuje následujícím způsobem.

 1. Sečteme body získané konkrétním řešitelem v sériích, ze kterých ho na soustředění zveme (označme ho jako B). Připomínka: Na jarní soustředění zveme za řešení prvních tří sérií školního roku, ve kterém se soustředění koná. Na podzimní soustředění zveme za poslední tři série z předchozího školního roku.
 2. Sečteme body (z těch samých sérií), které jsou uvedené u tzv. Studenta Pilného v kategorii 4. ročníků (označme ho M).
 3. Vydělíme B hodnotou M a dostáváme nějaké číslo X, které můžeme vyjádřit v procentech.
 4. Cena soustředění pro řešitele je pak určena následující tabulkou:
 • Pro X ≥ 90% má řešitel soustředění zdarma.
 • Pro 80% ≤ X < 90% platí 100,- Kč.
 • Pro 70% ≤ X < 80% platí 200,- Kč.
 • Pro 60% ≤ X < 70% platí 300,- Kč.
 • Pro 50% ≤ X < 60% platí 400,- Kč.
 • Pro 40% ≤ X < 50% platí 600,- Kč.
 • Pro 30% ≤ X < 40% platí 800,- Kč.
 • Pro 20% ≤ X < 30% platí 1000,- Kč.
 • Pro 10% ≤ X < 20% platí 1200,- Kč.
 • Pro 0% ≤ X < 10% platí 1500,- Kč.
 • Nepravděpodobná možnost: V případě, že účastník soustředění neřešil FYKOS v daném půlroce, ale dostal se na soustředění jako náhradník, jelikož pozvaní řešitelé odmítli účast, bude platit vyšší cenu než 1 500,- Kč, ale menší než 3 000,- Kč (mimochodem ani tato částka nepokryje všechny náklady na soustředění). Řešitelé korespondenčního semináře Výfuk, kteří nastupují do prvního ročníku SŠ a FYKOS ještě neřešili, mohou počítat s dolní hranicí.

Cena soustředění je určená pro daného jednotlivce. Body ani slevy ze soustředění nejde mezi řešiteli převádět.

Závěrem bychom chtěli poznamenat, že v žádném případě nemáme v úmyslu diskriminovat zájemce z finančně slabších rodin. Bude-li předložen pádný důvod, lze se s námi dohodnout na slevě (nebo na úplném prominutí poplatku).

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz