Naši organizátoři

FYKOS je otevřený novým organizátorům. Pokud chceš poznat nové kamarády, vymýšlet a opravovat úlohy, organizovat akce pro řešitele nebo tě prostě jen zajímá, jak se vlastně takový FYKOS dělá, neváhej a ozvi se nám na náš e-mail fykos@fykos.cz, Facebook, nebo komukoliv z organizátorů. Také se můžeš přijít podívat na nějakou organizační schůzku, která obvykle bývá jednou týdně od 19.00 na ÚTF (10. patro budovy Matfyzu v Troji, místnost A1030, tel. 2526). Některé činnosti, které organizátoři FYKOSu dělají, jsou vypsané na stránce s informacemi o organizátorských činnostech.

Zajímá-li vás, kdo se o FYKOS zasloužil v minulosti, přečtěte si seznam všech organizátorů.

Přemysl Kolorenč
 • Odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
 • vedoucí semináře
 • Martin Vaněk
 • Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • hlavní organizátor FYKOSu
 • martin.vanek@fykos.cz
  Elena Chochoľaková
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • zástupkyně hlavního organizátora FYKOSu
 • elena.chocholakova@fykos.cz
  Vojtěch David
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
 • hlavní organizátor Fyziklání, zástupce hlavního organizátora FYKOSu
 • vojtech.david@fykos.cz
  Veronika Hendrychová
 • Studuje 3. ročník Bc. oboru Matematická informatika na FJFI ČVUT.
 • IT, členka vedení FYKOSu
 • veronika.hendrychova@fykos.cz
  Daniel Dupkala
 • Absolvent NMgr. Učitelství fyziky a matematiky a Bc. aplikované fyziky na MFF UK. Pracuje na Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.
 • zástupce hlavního organizátora Fyziklání a vedoucí grafiky FYKOSu
 • daniel.dupkala@fykos.cz
  Jakub Dřevo
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • vedoucí propagace
 • jakub.drevo@fykos.cz
  Kateřina Charvátová
 • Studuje 1. ročník NMgr. oboru Biofyzika a chemická fyzika na MFF UK.
 • vedoucí Fyziklání Online
 • katerina.charvatova@fykos.cz
  Kateřina Rosická
 • Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • kacka@fykos.cz
  Michal Červeňák
 • Pracuje na Oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v.v.i.
 • správce FKSDB, správce webu, IT herného systému Fyziklání
 • miso@fykos.cz
  Nicolas Gavorník
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • vedoucí korespondenční části
 • nicolas.gavornik@fykos.cz
  Viktor Materna
 • Studuje 3. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • pokladník
 • viktorm@fykos.cz
  Branislav Viliam Hakala
 • Pracuje jako výzkumník na Forschungszentrum Jülich GmbH.
 • poradce pro mezinárodní vztahy
 • viliam.hakala@fykos.cz
  Jaroslav Herman
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • hlavní korektor
 • jardah@fykos.cz
  Josef Trojan
 • Studuje 2. ročník Bc. Experimentální jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • TeXař, správce experimentů
 • josef.trojan@fykos.cz
  Patrik Kašpárek
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • vedoucí DSEFu 2022
 • patrik.kasparek@fykos.cz
  Šimon Pajger
 • Studuje 2. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • vedoucí Fyzikálního Náboje pro Česko, odborný korektor
 • legolas@fykos.cz
  Adéla Kolembusová
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • správkyně příjmu a obálkování
 • adela.kolembusova@fykos.cz
  Daniel Broško
 • Studuje 2. ročník NMgr. Ekonomie a finance na IES UK.
 • vedoucí překladů do AJ, jazykové korektury
 • daniel.brosko@fykos.cz
  Daniel Fousek
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • spoluvedoucí DSEFu 2022
 • daniel.fousek@fykos.cz
  Daniela Dupkalová
 • Absolventka NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • senior konzultantka
 • daniela@fykos.cz
  Denisa Zdvořilá
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MUNI.
 • denisa.zdvorila@fykos.cz
  Dávid Brodňanský
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky - nanotechnologie na MUNI.
 • david.brodnansky@fykos.cz
  Eliška Malá
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
 • eliska.mala@fykos.cz
  Jan Bajer
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT.
 • jan.bajer@fykos.cz
  Jan Benda
 • Studuje 3. ročník Bc. Matematického modelování na MFF UK.
 • honzab@fykos.cz
  Jindřich Jelínek
 • Studuje 4. ročník Natural Sciences, University of Cambridge.
 • jjelinek@fykos.cz
  Jiří Zelenka
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jirkaz@fykos.cz
  Josef Knápek
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • josef.knapek@fykos.cz
  Jozef Lipták
 • Studuje 1. ročník doktorského studia oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika na MFF UK a Astronomickom ústave AV ČR v Ondřejove.
 • odborné korektury
 • liptak.j@fykos.cz
  Jáchym Bártík
 • Studuje 1. ročník Ph.D. studia Softwarových systémů na MFF UK.
 • tuaki@fykos.cz
  Karel Kolář
 • Vystudoval Bc. obecnou fyziku a Mgr./RNDr./Ph.D. učitelství fyziky. Pracuje jako redaktor v Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o.
 • senior consultant
 • karel@fykos.cz
  Radka Křížová
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • radka.krizova@fykos.cz
  Tomáš Červeň
 • Studuje 2. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • grafik
 • tomas.cerven@fykos.cz
  Štěpán Stenchlák
 • Studuje 1. ročník Ph.D. studia Softwarových systémů na MFF UK.
 • IT senior konzultant, programátor, TeXař
 • stenchlak@fykos.cz
  Adam Húšťava
 • Studuje 1. ročník Bc. informatiky na EPFL.
 • adam.hustava@fykos.cz
  Adam Krška
 • Studuje 1. ročník Bc. informačních technologií FIT VUT.
 • IT, TeXař
 • adam.krska@fykos.cz
  Adam Mendl
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • adam.mendl@fykos.cz
  Albert Havliček
 • Studuje 1. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • albert.havlicek@fykos.cz
  Aneta Piklová
 • Studuje 1. ročník Bc. učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • aneta.piklova@fykos.cz
  Aneta Pjatkanová
 • Studuje 2. ročník Bc. oboru Matematická fyzika na FJFI ČVUT.
 • aneta.pjatkanova@fykos.cz
  Anežka Bakočová
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • anezka.bakocova@fykos.cz
  Ema Wayan Danielová
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • ema.wayan.danielova@fykos.cz
  Eva Šťastná
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • eva.stastna@fykos.cz
  Filip Brutovský
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • filip.brutovsky@fykos.cz
  Ivan Hudák
 • Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • hudakivan@fykos.cz
  Jakub Kliment
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jakub.kliment@fykos.cz
  Jakub Mikeš
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK. Pracuje pro APITEA Technologies, s.r.o.
 • jakub.mikes@fykos.cz
  Jakub Smolík
 • Studuje 1. ročník Bc. Informatiky na MFF UK.
 • jakub.smolik@fykos.cz
  Jakub Šafin
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK. Pracuje v Innovatrics, s.r.o.
 • odborné korektury
 • xellos@fykos.cz
  Jan Mackovčák
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jan.mackovcak@fykos.cz
  Jan Marjanko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jan.marjanko@fykos.cz
  Jan Novotný
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jan.novotny@fykos.cz
  Jan Pijáček
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK
 • jan.pijacek@fykos.cz
  Jitka Vysloužilová
 • Studuje 2. ročník Bc. Biofyzika na PřF JČU.
 • jitka.vyslouzilova@fykos.cz
  Jiří Kohl
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • odborný korektor
 • jiri.kohl@fykos.cz
  Juraj Jánošík
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • juraj.janosik@fykos.cz
  Karel Podzimek
 • Studuje 1. ročník Bc. učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • karel.podzimek@fykos.cz
  Marek Jankola
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • marekj@fykos.cz
  Marek Milička
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • marek.milicka@fykos.cz
  Marek Čepec
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT.
 • marek.cepec@fykos.cz
  Marie Lausová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • marie.lausova@fykos.cz
  Matúš Klimko
  Matěj Charousek
 • Studuje 1. ročník Bc. informatiky na FIT ČVUT.
 • matej.charousek@fykos.cz
  Michal Zummer
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • michal.zummer@fykos.cz
  Mikuláš Matoušek
 • Studuje 3. ročník Ph.D. Chemické fyziky na MFF UK.
 • autor seriálu
 • mikulas@fykos.cz
  Natália Verkinová
 • Studuje 3. ročník NMgr. Geofyziky na MFF UK.
 • natalia.verkinova@fykos.cz
  Pavla Mlejnková
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • pavla.mlejnkova@fykos.cz
  Petr Kahan
 • Studuje 1. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
 • petr.kahan@fykos.cz
  Radomír Mielec
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • radomir.mielec@fykos.cz
  Radovan Lascsák
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • radovan.lascsak@fykos.cz
  Robert Gemrot
 • Studuje 2. ročník bakalářského studia na MUNI FI.
 • robert.gemrot@fykos.cz
  Simona Švecová
  Tomáš Grycz
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • tomas.grycz@fykos.cz
  Tomáš Tuleja
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • tomas.tuleja@fykos.cz
  Viačeslavas Šinkonis
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • viaceslavas.sinkonis@fykos.cz
  Vojtěch Stránský
 • Studuje 1. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
 • vojtech.stransky@fykos.cz
  Vojtěch Votruba
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • vojtech.votruba@fykos.cz
  Matěj Rzehulka
 • Studuje 2. ročník NMgr. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT. Pracuje na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i.
 • TeXař, překlad do AJ
 • matej.rzehulka@fykos.cz

  NMgr. = navazující magisterské studium

  Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

  Pořadatelé a partneři

  Pořadatel

  Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

  Generální partner

  Partner

  Mediální partner


  Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz