Naši organizátoři

Zajímá-li vás, kdo se o FYKOS zasloužil v minulosti, přečtěte si seznam všech organizátorů.

Přemysl Kolorenč
 • Odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
 • Vedoucí semináře
 • Martin Vaněk
 • Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor FYKOSu
 • martin.vanek@fykos.cz
  Vojtěch David
 • Studuje 3. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor Fyziklání, zástupce hlavního organizátora FYKOSu
 • vojtech.david@fykos.cz
  David Škrob
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • david.skrob@fykos.cz
  Elena Chochoľaková
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Správkyně příjmu a obálkování, konzultantka
 • elena.chocholakova@fykos.cz
  Jakub Dřevo
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí propagace
 • jakub.drevo@fykos.cz
  Juraj Pavolko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • juraj.pavolko@fykos.cz
  Katarína Horská
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyzikálního inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Vedoucí korespondenční části
 • katarina.horska@fykos.cz
  Kateřina Rosická
 • Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Senior konzultantka, členka vedení FYKOSu
 • kacka@fykos.cz
  Michal Červeňák
 • Pracuje na Oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v.v.i.
 • Správce FKSDB, správce webu, IT herného systému Fyziklání
 • miso@fykos.cz
  Petr Sacher
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • petr.sacher@fykos.cz
  Veronika Hendrychová
 • Studuje 1. ročník NMgr. Matematická informatika na FJFI ČVUT.
 • IT, členka vedení FYKOSu
 • veronika.hendrychova@fykos.cz
  Dávid Brodňanský
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky - nanotechnologie na MUNI.
 • Vedoucí překladů
 • david.brodnansky@fykos.cz
  Jakub Kliment
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí Fyzikálního Náboje v ČR
 • jakub.kliment@fykos.cz
  Josef Trojan
 • Studuje 3. ročník Bc. Matematické fyziky na FJFI ČVUT.
 • TeXař, správce sekce experimentů
 • josef.trojan@fykos.cz
  Lukáš Létal
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí DSEFu
 • lukas.letal@fykos.cz
  Petr Kahan
 • Studuje 2. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
 • Vedoucí doprovodného programu Fyziklání
 • petr.kahan@fykos.cz
  Adam Krška
 • Studuje 2. ročník Bc. Informačních technologií FIT VUT.
 • IT, TeXař
 • adam.krska@fykos.cz
  Adam Mendl
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • adam.mendl@fykos.cz
  Adam Roštejnský
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyzikálního inženýrství na FJFI ČVUT.
 • adam.rostejnsky@fykos.cz
  Adéla Choděrová
 • Studuje 1. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • adela.choderova@fykos.cz
  Adéla Kolembusová
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • adela.kolembusova@fykos.cz
  Albert Havliček
 • Studuje 2. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • albert.havlicek@fykos.cz
  Aneta Piklová
 • Studuje 2. ročník Bc. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • aneta.piklova@fykos.cz
  Anežka Bakočová
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • anezka.bakocova@fykos.cz
  Branislav Viliam Hakala
 • Pracuje jako výzkumník na Forschungszentrum Jülich GmbH.
 • Poradce pro mezinárodní vztahy
 • viliam.hakala@fykos.cz
  Daniel Dupkala
 • Absolvent NMgr. Učitelství fyziky a matematiky a Bc. Aplikované fyziky na MFF UK. Pracuje na Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.
 • Vedoucí grafiky FYKOSu
 • daniel.dupkala@fykos.cz
  Daniel Fousek
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • daniel.fousek@fykos.cz
  Daniela Dupkalová
 • Absolventka NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Senior konzultantka
 • daniela@fykos.cz
  Daniela Karpíšková
 • Studuje 1. ročník Bc. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • daniela.karpiskova@fykos.cz
  David Bálek
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • david.balek@fykos.cz
  Denisa Zdvořilá
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MUNI.
 • denisa.zdvorila@fykos.cz
  Eliška Malá
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK a 1. ročník Bc. Informačních technologií FIT VUT.
 • eliska.mala@fykos.cz
  Ivan Hudák
 • Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • hudakivan@fykos.cz
  Jakub Smolík
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • jakub.smolik@fykos.cz
  Jakub Šafin
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK. Pracuje v Innovatrics, s.r.o.
 • Odborný korektor
 • xellos@fykos.cz
  Jan Bajer
 • Studuje 1. ročník Bc. Silniční a městské automobilové dopravy na TF ČZU.
 • jan.bajer@fykos.cz
  Jan Marjanko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jan.marjanko@fykos.cz
  Jan Pijáček
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jan.pijacek@fykos.cz
  Jaromír Potůček
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jaromir.potucek@fykos.cz
  Jaroslav Herman
 • Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Odborný korektor
 • jardah@fykos.cz
  Jindřich Jelínek
 • Studuje 1. ročník Ph.D. napůl na Ženevské univerzitě a napůl na ÚTEF v Praze.
 • jjelinek@fykos.cz
  Jitka Vysloužilová
 • Studuje 2. ročník Bc. Biofyziky na PřF JČU.
 • jitka.vyslouzilova@fykos.cz
  Jiří Kohl
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Odborný korektor
 • jiri.kohl@fykos.cz
  Jiří Zelenka
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • jirkaz@fykos.cz
  Jonáš Dej
 • University of Cambridge
 • jonas.dej@fykos.cz
  Jozef Lipták
 • Studuje 2. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK a Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.
 • Odborný korektor
 • liptak.j@fykos.cz
  Juraj Jánošík
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • juraj.janosik@fykos.cz
  Kateřina Charvátová
 • Studuje 2. ročník NMgr. Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátorka Fyziklání Online
 • katerina.charvatova@fykos.cz
  Marek Jankola
 • Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • marekj@fykos.cz
  Marek Milička
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • marek.milicka@fykos.cz
  Marek Plachý
  Marie Lausová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • marie.lausova@fykos.cz
  Matúš Klimko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • matus.klimko@fykos.cz
  Natália Verkinová
 • Studuje 3. ročník NMgr. Geofyziky na MFF UK.
 • natalia.verkinova@fykos.cz
  Nicolas Gavorník
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • nicolas.gavornik@fykos.cz
  Nikola Kadlečková
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • nikola.kadleckova@fykos.cz
  Patrik Kašpárek
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • patrik.kasparek@fykos.cz
  Radka Křížová
 • Studuje 4. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • radka.krizova@fykos.cz
  Radomír Mielec
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • radomir.mielec@fykos.cz
  Radovan Lascsák
 • Studuje 1. ročník NMgr. Astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • radovan.lascsak@fykos.cz
  Simona Švecová
  Soňa Husáková
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky se zaměřením na vzdělávání na MUNI.
 • sona.husakova@fykos.cz
  Tereza Hochmanová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • tereza.hochmanova@fykos.cz
  Tereza Voltrová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • tereza.voltrova@fykos.cz
  Tomáš Tuleja
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • tomas.tuleja@fykos.cz
  Tomáš Červeň
 • Studuje 2. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Grafik
 • tomas.cerven@fykos.cz
  Viačeslavas Šinkonis
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • viaceslavas.sinkonis@fykos.cz
  Viktor Materna
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • viktorm@fykos.cz
  Vladimíra Brabcová
 • Studuje 1. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • vladimira.brabcova@fykos.cz
  Vojtěch Votruba
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • vojtech.votruba@fykos.cz
  Šimon Pajger
 • Studuje 1. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Odborný korektor
 • legolas@fykos.cz
  Štěpán Stenchlák
 • Studuje 2. ročník Ph.D. Softwarových systémů na MFF UK.
 • IT senior konzultant, programátor, TeXař
 • stenchlak@fykos.cz
  Maxmilián Ladislav Skuda
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK
 • maxmilian.skuda@fykos.cz
  Monika Drexlerová
 • studuje 4.ročník na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm
 • monika.drexlerova@fykos.cz
  Patrik Stercz
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • patrik.stercz@fykos.cz
  Tri Minh Vu
 • Studuje 1.ročník Bc. Chemie na VŠCHT
 • minh.vu.tri@fykos.cz

  Legenda

  Bc. – bakalářské studium
  NMgr. – navazující magisterské studium
  Ph.D. – doktorské studium
  MFF UK – Matematicko–fyzikální fakulta UK
  ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK
  ÚČJF – Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

  Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

  Pořadatelé a partneři

  Pořadatel

  Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

  Generální partner

  Hlavní partner

  Partner

  Mediální partner


  Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz