Akce FYKOSu

FYKOSí Fyziklání

FYKOSí Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Další informace

Fyziklání Online

Fyzikální… Mezinárodní… Internetová… Tříhodinová… Soutěž pořádaná Fyzikálním korespondenčním seminářem MFF UK.

Další informace

Soustředění

Organizátoři FYKOSu pořádají dvakrát do roka, na jaře a na podzim, tradiční soustředění. Tato týdenní akce je určena pro zhruba 30 nejlepších řešitelů (část vybereme z každé kategorie podle pořadí, část podle celkového bodového zisku) a probíhá v nějakém krásném koutu naší vlasti. Sami se níže můžete podívat, kam jsme v minulosti zavítali. Účastníci soustředění prožijí několik dní plných zajímavých přednášek z fyziky a matematiky. A aby intelektuální zátěž v režii studentů a pracovníků MFF UK nebyla příliš vysoká, odpočinou si všichni (řešitelé i organizátoři) při hrách, sportu a soutěžích. Odborná náplň soustředění není čistě teoretická, účastníci si „osahají“ i opravdové fyzikální experimenty.

Další informace

TSAF

TSAF, čili Týden s aplikovanou fyzikou, je akce pořádaná organizátory FYKOSu pro jeho účastníky a klade si za cíl seznámit je s některými pracovišti, která jednak fyziku zkoumají, ale často se i více věnují jejím konkrétním aplikacím, což bývají např. firmy pracující s technikou.

Další informace

DSEF

Den s experimentální fyzikou (zkratkou DSEF) je tradiční akce FYKOSu, během které se můžete porozhlédnout po fyzikálních pracovištích na MFF UK. Máte jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak se dnes dělá experimentální fyzika. Nejčastěji bývají exkurze k jadernému reaktoru, na pracoviště elektronové mikroskopie, katedru nízkých teplot, pracoviště nukleární magnetické rezonance, ale objevují se i mnohé další. Exkurze se budou v jednotlivých ročnících střídat a dle zájmu a možností opakovat.

Další informace

Přednášky pro středoškoláky

Jako další akci pořádáme pořádáme v zimním i letním semestru cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO. Přednášky probíhají v učebně MMF UK V Holešovičkách, a zároveň je online streamujeme na Youtube, takže mohou přednášku sledovat i nepražští zájemci.

Další informace

VAF

Víkend s aplikovanou fyzikou je vikendová FYKOSí akce, která probíhá obvykle víkend po FYKOSím Fyziklání. Během akce většinou probíhají exkurze na vědecká pracoviště, do technických muzeí nebo jiných zajímavých míst v Praze a okolí.

Další informace

Rozšiřující seminář 2016/17

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz