Akce FYKOSu

Soustředění

Organizátoři FYKOSu pořádají dvakrát do roka, na jaře a na podzim, tradiční soustředění. Tato týdenní akce je určena pro zhruba 30 nejlepších řešitelů a probíhá v nějakém krásném koutu naší vlasti. Účastníci soustředění prožijí týden plný zajímavých přednášek nejen z fyziky, matematiky a informatiky. A aby intelektuální zátěž v režii studentů a organizátorů nebyla příliš vysoká, odpočinou si všichni při hrách, sportu a soutěžích. Odborná náplň soustředění není čistě teoretická, účastníci si „osahají“ i opravdové fyzikální experimenty.

Další informace

Letní stáže

Ve spolupráci s MFF UK se v létě konají stáže pro nejlepší řešitele experimentálních úloh. Ti si díky tomu na vlastní kůži vyzkouší práci na vědeckých pracovištích. Pod vedením zkušených vědců zpracují daný experiment a jako výstup sepíší článek o svém výzkumu.

Další informace

Fyziklání

Fyziklání je tradiční soutěž konaná v Praze. Je určena pro maximálně 5 členné týmy středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich cílem bude v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů. Za každou správně vyřešenou úlohu získávají body a další mírně náročnější příklady.

Stránky Fyziklání

Fyziklání Online

Obdoba Fyziklání v online formě. Kromě kategorií pro různé úrovně střední školy má také speciální kategorii Open, ve které se může účastnit úplně každý, takže můžete porovnat své síly například s vlastními učiteli fyziky. K řešení je dovoleno používat internet a všechny příklady lze řešit z pohodlí domova, vlastní školy nebo jakéhokoliv místa s připojením k internetu.

Stránky Fyziklání Online

TSAF

TSAF, čili Týden s aplikovanou fyzikou, je akce pořádaná organizátory FYKOSu pro jeho účastníky a klade si za cíl seznámit je s některými pracovišti, která jednak fyziku zkoumají, ale často se i více věnují jejím konkrétním aplikacím, což bývají např. firmy pracující s technikou. Často se akce koná v zahraničí, přičemž hlavním lákadlem bývá exkurze do CERNu.

Další informace

DSEF

Den s experimentální fyzikou (zkratkou DSEF) je tradiční akce FYKOSu, během které se můžete porozhlédnout po fyzikálních pracovištích na MFF UK. Máte jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak se dnes dělá experimentální fyzika. Nejčastěji bývají exkurze k jadernému reaktoru, na pracoviště elektronové mikroskopie, katedru nízkých teplot, pracoviště nukleární magnetické rezonance, ale objevují se i mnohé další.

Další informace

Fyzikální Náboj

FYKOS již od roku 2015 ve spolupráci se slovenským FKS pravidelně organizuje Fyzikální Náboj v České republice. V současnosti se soutěž koná v ČR na dvou místech, a to v Praze a Ostravě. Jedná se o podobnou soutěž jako Fyziklání. 5 členné týmy středoškoláků po dobu dvou hodin řeší co nejvíce fyzikálních úloh. Kromě Prahy a Ostravy se Náboj také koná v Bratislavě, Budapešti, Gdańsku, Košicích, Rzeszówě a v Моskvě.

Stránky Fyzikálního Náboje

Online Víkend

FYKOSí Online Víkend je třídenní online akce pořádaná pro řešitele,
kteří se kvůli pandemické situaci nemohli zúčastnit soustředění.

Další informace

VAF

Víkend s aplikovanou fyzikou je víkendová FYKOSí akce, která probíhá obvykle víkend po Fyziklání. Během akce většinou probíhají exkurze na vědecká pracoviště, do technických muzeí nebo jiných zajímavých míst v Praze a okolí. Nechybí ani přednášky či večer s deskovými hrami.

Další informace

Přednášky pro středoškoláky (do 2018/19)

Jako další akci pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky. Přednášky probíhají v učebně MFF UK V Holešovičkách, a zároveň je online streamujeme na Youtube, takže mohou přednášku sledovat a klást dotazy i nepražští zájemci.

V současnosti bohužel přednášky neprobíhají.

Další informace

Rozšiřující seminář (do 2016/17)

Jedná se o pravidelnou výuku jednou týdně přímo v prostorách MFF UK.

V současnosti bohužel rozšiřující seminář neprobíhá.

Další informace
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz