Týden s aplikovanou fyzikou

TSAF, čili Týden s aplikovanou fyzikou, je akce pořádaná organizátory FYKOSu pro jeho účastníky a klade si za cíl seznámit je s některými pracovišti, která jednak fyziku zkoumají, ale často se i více věnují jejím konkrétním aplikacím, což bývají např. firmy pracující s technikou.

Historie TSAFu

Týden s aplikovanou fyzikou je akce, která se vyvinula z druhého zájezdu do CERNu, který byl v roce 2006. Organizátoři i účastníci chtěli, aby návštěvy zajímavých experimentálních pracovišť probíhaly každý rok, ale vyjíždět každý rok do CERNu by bylo drahé a také by účastníci více ročníků neměli šanci navštěvovat různá pracoviště. Proto vznikl TSAF, který se zaměřil jak na pracoviště, kde jsou prováděny fyzikální experimenty, tak na pracoviště, které pracují s různými fyzikální aplikacemi – a to i třeba firmy, jejichž produkce musí stát na solidním fyzikálním základu.

V letech 2010 a 2011 nastala pauza, ve které se TSAF nepodařilo z různých důvodů zorganizovat. Ve školním roce 2011/12 se TSAF vrátil v podobě o něco kratší akce Tři dny s aplikovanou fyzikou, která používala zkratku TDSAF. Ve školním roce 2012/13 jsme se pak opět podívali do CERNu.

Na TSAF jsou zvaní účastníci FYKOSu. Systém zvaní se liší rok od roku. Vždy mají ovšem výhodu lepší řešitelé - obvykle jsou pozvaní přednostně a současně mají výhodnější cenu akce.

Seznam konaných Týdnů s aplikovanou fyzikou

Týden s aplikovanou fyzikou 2017

Všechny dlouhodobé i nové řešitele FYKOSu zveme k účasti na TSAFu 2017. V průběhu týdne navštívíme spoustu zajímavých experimentálních pracovišť v Praze a v okolí, kde se budete moci potkat s vědci, kteří pracují na aktuálních fyzikálních tématech.

Stránka o akci


Týden s aplikovanou fyzikou 2015

TSAF se konal v termínu 9. až 16. 11. 2015. Hlavními cíli cesty byl CERN a ESRF. Další zajímavá místa, které jsme navštívili, bylo například Science Center Technorama a Deustches Museum. Akce se zúčastnilo 40 středoškolských účastníků a 6 organizátorů vysokoškoláků.

Stránka o akci


Týden s aplikovanou fyzikou 2014

Týden s aplikovanou fyzikou se konal v termínu 11. – 17. 11. 2014. Akce proběhla formou poznávacího zájezdu v jehož rámci jsme navštívili tři největší německá města (co do počtu obyvatel) – Berlín, Hamburk a Mnichov.

Hlavními cíli cesty byla zařízení v DESY v Hamburku a tokamak ASDEX-Upgrade v Garchingu v blízkosti Mnichova. Navštívili jsme také jedno z největších přírodovědných muzeí – Deutsches Museum. První den akce byl současně Dnem s experimentální fyzikou.

Akce se zúčastnilo 33 osob. Akci se podařilo zorganizovat díky mimořádně uvolněným financím z rozpočtu OVVP MFF UK, díky čemuž účastníci platili zhruba polovinu celkových nákladů na akci.

Stránka o akci


Týden s aplikovanou fyzikou 2012

V roce 2012 se podařilo opět uspořádat TSAF do CERNu s tím, že celý proběhl jako poznávací zájezd po různých zajímavých místech v Německu a Švýcarsku, ubytovávaní jsme byli ve Francii a naše cesta, samozřejmě, započala v Praze v České republice. Podrobný program najdete na stránce, která sloužila jako pozvánka a informační stránka akce. Pokyny před cestou pro účastníky se dají najít na této stránce.

Jednalo se pravděpodobně o největší akci FYKOSu co do počtu účastníků mimo Prahu a okolí, do té doby proběhla. Větší počty účastníků mívá pouze DSEF a Fyziklání. Akce se zúčastnilo 41 řešitelů semináře a 6 organizátorů.

Můžete si přečíst dva reporty z akce. Jeden kratší od organizátora Aleše Flandery a druhý delší a podrobnější od účastníka Tomáše Kremela.

Stránka o akci


Tři dny s aplikovanou fyzikou 2012

Po dvou letech pauzy jsme se vrátili k oblíbenému Týdnu s aplikovanou fyzikou, ale v kratší formě pod názvem Tri dny s aplikovanou fyzikou. Akce začínala v pátek 23. 3. a končila v pondělí 26. 3. 2012. Akce probíhala v Praze.

Akce se zúčastnilo 23 středoškoláků.

Stránka o akci


Týden s aplikovanou fyzikou 2009

Týden s aplikovanou fyzikou 2008

Týden s aplikovanou fyzikou 2007

Soustředění se zájezdem do CERNu

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz