Pravidla pro řešitele FYKOSu

Úvod

Řešitelem FYKOSu se může stát každý středoškolák, případně základoškolák, se zájmem o fyziku, který je schopen komunikovat česky, slovensky nebo anglicky. Řešení můžete posílat elektronicky prostřednictvím webového formuláře. Řešení je také možno zaslat klasickou poštou na adresu uvedenou na naší stráce s kontakty, nicméně silně preferujeme elektronickou formu.

V případě technických problémů s uploadem řešení pište na adresu fykos-solutions@fykos.cz.

Základní pravidla

 • Řešení každé z úloh pište na zvláštní list papíru formátu A4 (či do zvláštního elektronického dokumentu v pdf), u horního okraje napište číslo úlohy a podepište se. Je-li řešení některé vaší úlohy na více listech, podepište se na každý list, očíslujte je a na každý napište, kolik má úloha celkem listů.
 • S první sérií (úplně první, kterou nám posíláte - připojit se můžete i v průběhu roku) nám na zvláštním papíře, pokud posíláte řešení poštou, pošlete se svým jménem adresu školy, třídu, rok, kdy budete maturovat, adresu místa, na kterou vám máme zadání posílat (nejlépe domů) a datum a místo narození. V případě elektronických řešení je potřeba tyto údaje vyplnit ve svém uživatelském účtu na v databázi.
 • Obecně platná a přetrvávající žádost o úhledné písmo (nečitelná řešení a nekvalitní fotografie řešení psaného rukou nemůžeme opravit a ani obodovat) a samostatnou práci. Na kolektivní řešitele se díváme skrz prsty!
 • Hodnotit budeme spíše postup vašeho řešení, ne až tolik číselné výsledky (v těch může udělat chybu každý). Pořadí řešitelů bude rozděleno do čtyř kategorií (1., 2., 3. a 4. ročník). Bodově zvýhodněni bonusovými body budou ti, kteří ve svých řešeních vymyslí něco originálního či fyzikálně hlubokého. Proto se nebojte psát více k danému problému; čím více nad něčím přemýšlíme, tím lépe.
 • U experimentální úlohy je důležitý především experiment a dostatečný rozbor toho, co vám vyšlo, případně proč to nevyšlo tak, jak mělo, a co by se tedy příště dalo zlepšit. Víc informací o tom, jak psát experimentálku, najdete zde.
 • Při řešení jakékoliv úlohy se nebojte sáhnout po nějaké chytré knize, která je v textu doporučena, případně kterou najdete doma v knihovně nebo ve škole, případně si související informace vyhledat na internetu. Nebojte se konzultovat své problémy s kýmkoliv. Konzultovat a opisovat je rozdíl! Naopak opisovat je zakázáno. Citovat můžete, ale musíte vždy uvést zdroj, který citujete.
 • Kdokoli se může zapojit i v průběhu roku. Sice ostatní budou mít náskok, ale i samotné řešení úloh a zpětná vazba od opravovatelů je pro každého dobrá a na soustředění se máte šanci dostat jako náhradníci.
 • Nemusíte poslat řešení všech úloh. I jenom jedna úloha má smysl. Nebojte se poslat třeba i jen náznak řešení či nějaký zajímavý postřeh k úloze. Fyzika je hra a zábava.
 • Odesláním příkladů do série souhlasíte se zveřejněním výsledků ve formě základních údajů (svého jména, příjmení, kategorie, školy a bodů) ve výsledkové listině na internetových stránkách, v brožurkách a ročenkách FYKOSu.
 • Řešení posílejte včas. Pozdní odeslání netolerujeme. Každá série má své datum odeslání. Pro ty, kteří využívají upload na našich stránkách, máme menší zvýhodnění, kterému říkáme termín uploadu (doručení), kdy se uzavírá i možnost nahrání aktuální série přes web. Všechna došlá řešení zpracováváme najednou a pár opozdilců nám přidělává práci. Nemluvě o tom, že se snažíme co nejrychleji na stránkách zveřejnit autorská řešení úloh a po jejich zveřejnění už nemá úlohy ani smysl posílat.

Posílání řešení poštou

 • Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že vaše obálka dojde až k nám, pošlete ji doporučeně. Je také nezbytně nutné, aby byla obálka správně ofrankována (pozor na hmotnost psaní!). Jelikož posílání doporučených dopisů je finančně náročné, doporučujeme vám požádat o proplacení poštovného školu nebo posílat řešení od více řešitelů v jedné obálce (ale v takovém případě si dávejte ještě větší pozor na podepisování).

Posílání řešení elektronicky

 • Jediným akceptovaným formátem pro vaše řešení je pdf, protože se dá tisknout a prohlížet na různých systémech a dopadne to vždy stejně.
 • V nouzi svá řešení můžete poslat jako naskenované stránky, i tak je však musíte před odesláním převést do pdf.
 • Pokud nemůžete splnit naše požadavky, napište nejprve dotaz na fykos-solutions@fykos.cz. Nějaké řešení jistě najdeme.

Upload řešení prostřednictvím webového formuláře

 • Adresa formuláře pro upload řešení je https://db.fykos.cz
 • Nejprve se zaregistrujte vyplněním všech požadovaných údajů. Poté se již můžete svým loginem přihlásit a odesílat úlohy pomocí webového formuláře.

Opravená řešení

Řešení opravíme a pošleme je zpátky, a to buď poštou, nebo prostřednictvím stejného webového formuláře, přes který se úlohy nahrávají.

Odměny za řešení

Největší odměnou úspěšným řešitelům jsou soustředění, která se konají dvakrát do roka a jsou na ně zvaní řešitelé podle pořadí (na jarní soustředění se zve podle pořadí v prvních třech sériích ročníku, na podzimní se zvou účastníci podle pořadí v čtvrté až šesté sérii předchozího ročníku). Tradičním dárkem pro účastníky soustředění jsou různé FYKOSí předměty, jako například trička, hrnky, ponožky či bloky.

Přinejmenším třicítka nejlepších řešitelů nebo nejlepší třetina řešitelů bude odměněna odbornou či populární knížkou, společenskou hrou, tričkem, mikinou nebo jinou hodnotnou cenou. Tuto také dostane alespoň pět prvních řešitelů z každé kategorie. Odměny posíláme po předchozím výběru poštou.

Navíc za každou úlohu, za kterou dostane řešitel bonusový bod (tj. dostane víc bodů než je maximum před aplikací bodového zvýhodnění), získá drobnou odměnu jako např. propisku, placku či blok (podle aktuálních zásob).

Bodové zvýhodnění

Od 25. ročníku (2011/12) jsou bodově zvýhodněni řešitelé v kategorii 1. a 2. ročníků a to tak, že jejich bodový zisk za úlohy 1 a 2 se násobí dvěma. Žádné jiné bodové zvýhodnění není.

Úspěšný řešitel

Úspěšným řešitelem semináře se stává každý řešitel, který v průběhu jednoho ročníku semináře získá alespoň 50% z celkového počtu bodů. Pro výpočet se používá součet bodů řešitele včetně bodového zvýhodnění nižších ročníků. Celkový počet bodů je počet bodů u Studenta Pilného v kat. 4. ročníků. Od školního roku 2012/13 pak může uchazeč o bakalářské studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na základě Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře. Podrobnosti hledejte na webových stránkách fakulty. Od 35. ročníku (šk. rok 2021/2022) můžeme osvědčení o úspěšném řešiteli vystavit i pro studenty 4. ročníku, pokud dostatečného počtu bodů dosáhnou už po 4. nebo 5. sérii (6. série končí až po uzávěrce přijímání osvědčení). I maturanti si tedy řešením FYKOSu mohou zajistit prominutí přijímacích zkoušek na MFF UK.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz