Síň slávy

David Vokrouhlický
 • MFF 1984-1992, doktorské studium astronomie. Od roku 1992 Astronomický ústav MFF UK (postdoc Observatoire de la Cote d'Azur ve Francii), 2000 habilitován docentem, 2009 jmenován profesorem.
 • S Leošem Dvořákem stál u založení semináře (0. ročník).
 • Pavel Krtouš
 • MFF 1985–1991, doktorské studium na University of Alberta v Edmontnu v Kanadě. Od roku 1997 vědecký pracovník na Ústavu teoretické fyziky MFF UK, 2007 docent, 2017 profesor.
 • Šéf semináře v 1. – 3. ročníku. Autor seriálu na pokračování o transformacích souřadnic ve 2. ročníku. Vedoucí podzimního soustředění 1989 v Hrádku nad Nisou a jarního soustředění 1990 v Černovicích. Vedoucí semináře od 10. do 20. ročníku.
 • Přemysl Dědic
 • MFF 1985 teoretická fyzika, nyní programátor.
 • Tomáš Kopf
 • MFF 1985–1990, doktorské studium na University of Alberta v Edmontnu v Kanadě. Od roku 1999 Matematický ústav univerzity v Opavě (nyní docent).
 • Byl autorem seriálu na pokračování o elektromagnetismu ve 3. ročníku.
 • David Maxera
 • MFF 1988–1993 teoretická fyzika. 1993–1999 doktorské studium na Fyzikálním ústavu AV ČR. 2006-2009 softwarový inženýr u Sun Microsystems. Nyní vývojář u Deutsche Börse Services s.r.o.
 • Stěžejní organizátor soustředění v té době.
 • Jan Slovák
 • MFF 1988-1993, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní vědecký pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR.
 • Šéf semináře ve 4. – 5. ročníku. Autor seriálu o diferenciálním počtu ve 4. ročníku a o elektrických obvodech v 5. ročníku. Vedoucí podzimního soustředění 1990, jarního soustředění 1991 a jarního soustředění 1992 v Hrádku nad Nisou.
 • Marek Polášek
 • MFF 1988-1997, doktorské studium teoretické fyziky. 2000-2007 R&D manager Adastra. Od roku 2008 vedoucí vývojového oddělení u Ataccama.
 • Petr Hellinger
 • MFF 1988–1993 teoretická fyzika, doktorské studium v Paříži. Nyní Ústav fyziky atmosféry AV ČR.
 • Roman Tomášek
 • MFF 1989-1993 (ale přímo do 2. ročníku) teoretická fyzika, poté doktorské studium na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, nedokončil. Nyní programátor.
 • Tomáš Sýkora
 • MFF 1990-2001, doktorské studium teoretické fyziky. Od roku 2001 pracovník Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF.
 • Tomáš se mezi organizátory FKS pletl snad nejdéle ze všech :-).
 • Alena Bayerová (nyní Pravdová)
 • MFF 1990 – 1999, doktorské studium teoretické fyziky a astrofyziky. Nyní Matematický ústav AV ČR.
 • Byla spoluautorkou seriálu na pokračování o tranformacích souřadnic v 6. ročníku.
 • František Gemperle
 • MFF 1990–1999, doktorské studium teoretické fyziky napůl mezi MFF a univerzitou v Toulouse. Od roku 1999 odborný asistent na katedře matematiky FJFI.
 • Lenka Podzimková
 • MFF od 1984, učitelství fyziky, doktorské studium tamtéž. Nyní ředitelka střední školy v Ústí nad Orlicí.
 • Pracovala pro Dům dětí a mládeže, organizovala soustředění v Olešnici v zimě 5. ročníku, podílela se i na ostatních soustředěních té doby.
 • Petr Toman
 • MFF 1990–1998 (teoretická fyzika), doktorské studium fyziky molekulárních a biologických struktur. Od roku 1998 vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
 • Vojtěch Pravda
 • Šéf semináře v 6. – 7. ročníku. Vedl podzimní soustředění 1992 v Českém Šumburku a podzimní soustředění 1993 v Předboři. Byl spoluautorem seriálu na pokračování o tranformacích souřadnic v 6. ročníku.
 • Filip Münz
 • MFF 1992-2003. V letech 1998 – 2003 absolvoval doktorské studium astrofyziky na univerzitě v Paříži. 2003 – 2007 je pracovník Astronomického ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá astrofyzikou vysokých energií, experimentálními metodami v astronomii gama záření. Od roku 2007 pracuje v astronomické observatoři INAF Bologna.
 • Šéf semináře v 7.–8. ročníku. Tvůrce první databáze AESOP. Vedl soustředění na jaře roku 1994 v Poddubí u Ondřejova a na podzim téhož roku na Olšance. Autorem seriálů o relativitě a numerické matematice 7. a 8. ročníku. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993-1997.
 • Petr Macháček
 • Studií na MFF od roku 1992 zanechal. Vystudoval informatiku na MU v Brně. Nyní systémový administrátor.
 • Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 – 1995.
 • Petr Žemla
 • MFF od roku 1992, studium přerušil, nyní MFF dokončuje. Pracuje v informačních technologiích a službách. Od roku 2006 test manažer v České spořitelně.
 • Vedl soustředění na jaře roku 1995 v Příchovicích. Zasadil se o zavedení pravidelných experimentálních úloh od 7. ročníku. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1993 – 1995.
 • Richard Málek (Dick)
 • MFF od roku 1992 (teoretická fyzika), tragicky zahynul 14. 2. 1994.
 • Jemu vděčíme za uspořádání archivu prvních šesti ročníků FKS.
 • Mirek Beláň (Halef)
 • MFF 1992–2005, doktorské studium teoretické fyziky. Od roku 2001 je IT analytikem. Nyní působí jako konzultant (vedoucí týmu) v Adastra s.r.o. kde se specializuje v bankovním a finančním plánování či modelování ekonomických procesů s využitím vědeckých ekonomických metod.
 • Hlavní organizátor semináře v 9.–10. ročníku. Zakladatel hromadné korespondence. Vedl soustředění na podzim roku 1995 v Prachaticích a na jaře následujícího roku v Radějově. Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1995-1997.
 • Tomáš Kočka
 • Studia MFF od roku 1992 zanechal. Vystudoval Katedru informačního a znalostního inženýrství VŠE v Praze, doktorské studium tamtéž. Aalborg univerzita v Dánsku. 2004-2006 ředitel oddělení v konzultační a softwarové společnosti Adastra. Nyní vedoucí oddělení boje proti podvodům u Home Credit International.
 • Podílel se na vedení kroužku fyziky v letech 1995 – 1997.
 • Alexandr Kupčo
 • MFF 1992–2003, doktorské studium subajderné fyziky. Nyní zaměstnanec FZÚ AV ČR (Sekce fyziky elementárních částic).
 • Napsal seriál na pokračování o astronomii v 10. ročníku.
 • Jaroslav Hamrle
 • MFF 1993 – 2003, doktorské studium kvantové optiky kombinované mezi MFF a univerzitou v Paříži; poté spinová elektronika v Tokiu. Nyní vědecká pozice na Technické univerzitě v Kaiserslauternu.
 • Marcel Fuciman
 • MFF 1993-2006, doktorské studium fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí. Nyní vědecký pracovník na Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity.
 • Michal Hvězda
 • MFF 1994–1999 (geofyzika), nyní programátor.
 • Autor seriálu na pokračování v 9. ročníku o molekulové fyzice.
 • Miroslav Panoš
 • MFF 1994–2005 (učitelství), doktorské studium obecných otázek fyziky. Nyní učitel na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech.
 • Stanislav Daniš
 • MFF 1990–2002, doktorské studium fyziky kondenzovaných látek. Nyní odborný asistent na katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK.
 • Tomáš Ledvinka
 • Vladimír Slavík
 • MFF 1992-1998 (fyzika povrchů a plazmatu). Doktorské studium na Heyerovského ústavu AV ČR, poté vědecký pracovník tamtéž, nyní programátor.
 • Andrea Budovičová
 • MFF 1994–2007, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV. Nyní pracuje v České spořitelně.
 • Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
 • Daniel Janeba
 • David Stanovský
 • Studium MFF 1995–2005, doktorské studium algebry. Nyní odborný asistent na katedře algebry MFF UK.
 • Organizoval také matematický korespondenční seminář.
 • Jan Hradil
 • MFF 1994 – 1999 (optika a optoelektronika). V letech 2001 – 2005 doktorské studium na univerzitě v Dublinu. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Siemens VDO/Continetal jako vedoucí oddělení vývoje senzorů na detekci hladiny oleje.
 • Šéf v 10. – 11. ročníku, vedl soustředění na podzim 1996 v Dolní Moravě, na jaře následujícího roku v Ouči a na podzim ve Stříbrné a na jaře následujícího roku v Samopších. Tvůrce prvních webových stránek FYKOSu. Autor seriálu o optice ve 12. ročníku. Dlouhá léta překládal zadání do angličtiny.
 • Jan Mocek
 • MFF 1993–1998 (meteorologie), nyní programátor.
 • Jana Kašparová
 • MFF 1994 – 2004, doktorské studium na Astronomickém ústavu AV v Ondřejově. Nyní vědecký pracovník AU AV.
 • Spoluautorka seriálu o astrofyzice v 10. ročníku.
 • Jindřich Kolorenč
 • MFF 1995–2004, doktorské studium teoretické fyziky na FZÚ AV ČR. Nyní vědecká pozice na státní univerzitě v Severní Karolině, USA.
 • Karel Houfek
 • Studium MFF 1994–2003, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní odborný asistent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
 • Hlavní TeXař v 10. – 11. ročníku.
 • Lubomír Zrnečko
 • MFF od 1994, studia zanechal. Je redaktorem časopisu Premiere a programátor. Od roku 2008 QA Architekt u Hewlett-Packard.
 • Vedl kroužek fyziky v letech 1997 – 99.
 • Marta Bednářová
 • MFF od 1995 (matematické modelování).
 • Martin Krsek
 • MFF 1995–2005 (matematické modelování). Nyní zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
 • Michal Fabinger
 • MFF 1995–2000 (teoretická fyzika). Doktorské studium na na Stanfordské univerzitě. Nyní vědecká pozice na Harvardu (zabývá se teorií superstrun).
 • Autor seriálu 11. ročníku o kvantové fyzice.
 • Radek Lopušník
 • MFF 1992 – 1997 (pevné látky). Doktorské studium na univerzitě v Kaiserslautern. Nyní vědecká pozice na Coloradské univerzitě v USA.
 • Díky němu vznikl Den s experimentální fyzikou.
 • Stanislav Hencl
 • Pracovník Katedry matematické analýzy MFF UK, roku 2016 jmenován profesorem.
 • Alena Blažková
 • Daniel Kráľ
 • Studium MFF 1996–2004, doktorské studium informatiky. Nyní vědecký pracovník Institutu teoretické informatiky MFF UK. Podílí se též na organizování Matematické olympiády kategorie P.
 • Organizuje také seminář z programování KSP.
 • Jana Gřondilová (Hamrlová)
 • MFF 1995 – 2001 (optika a optoelektronika). Nyní mateřská dovolená.
 • Autorka obrázků v zadáních a řešeních úloh. Vedla kroužek fyziky v letech 1999–2001.
 • Jiří Franta
 • MFF 1996–2005, doktorské studium optiky a optoelektroniky (dva roky na stáži v institutu Maxe Plancka v Halle). Od roku 2005 pracuje jako konzultant u McKinsey.
 • Hlavní organizátor v 12. – 13. ročníku. Vedl soustředění od podzimu 1998 (Lomy u Kunžaku) do jara 2000 (Valdek).
 • Matouš Jirák
 • MFF 1996–2002 (informatika). Nyní průvodcuje na Karlštejně.
 • Autor FYKOSího maskota, pterodaktyla.
 • Milan Vančura
 • Pavel Bubák
 • MFF 1996–2002 (matematické modelování). V letech 2004–2008 doktorské studium ve Warwicku (UK). V roce 2008 pracoval krátce u Lehman Brothers, od konce roku 2008 pracuje v UK v tradingu RWE.
 • V 11. ročníku pomáhal s vedením kroužku fyziky.
 • Přemysl Kolorenč
 • MFF 1996–2006, doktorské studium teoretické fyziky. Nyní docent na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.
 • Od 21. ročníku je vedoucím semináře.
 • Veronika Šťulíková
 • MFF 1996-2001 (učitelství).
 • Dalibor Šmíd
 • Studium na MFF 1995-2005, doktorské studium geometrie a topologie. Nyní odborný asistent na Matematickém ústavu MFF UK.
 • Jiří Libra
 • MFF 1997–2008, doktorské studium fyziky povrchů. Nyní vědecký pracovník na katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK.
 • Karel Výborný
 • MFF 1996 – 2001 (teoretická fyzika). Doktorské studium na Univerzitě v Hamburgu. Zabývá se fyzikou pevných látek na FZÚ AV ČR.
 • Radek Erban
 • MFF 1994–2000 (matematika). Nyní vědecká pozice na matematickém ústavu Oxfordské univerzity.
 • Rudolf Sýkora
 • MFF od 1997, nyní doktorské studium teoretické fyziky.
 • Tibor Zavadil
 • MFF 1996–2002 (matematika). Od roku 2004 doktorské studium Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Tomáš Drbohlav
 • MFF 1995–2001 (fyzika plazmatu).
 • Václav Porod
 • MFF 1997–2002 (biofyzika), doktorské studium na lékařské fakultě. Poté pracoval v Institutu klinické a experimentální medicíny. Nyní zaměstnanec firmy Aura dodávající rentgeny a magnetické rezonance.
 • Jakub Černý
 • MFF 1998–2008, doktorské studium diskrétních modelů a algoritmů. Od roku 2008 produktový manažer u Seznam.cz, a.s.
 • Jan Prokleška
 • Studium MFF 1998–2008, doktorské studium pevných látek (zahraniční stáž v Grenoble ve Francii). Nyní odborný asistent na katedře kondenzovaných látek MFF UK.
 • Hlavní organizátor v 14. – 15. ročníku. Vedl podzimní soustředění 2000 v Janově v Jizerských horách a jarní soustředění 2001 v Chlumětíně.
 • Jiří Kvita
 • MFF od 1998, nyní doktorské studium subjaderné fyziky.
 • Karel Kolář
 • MFF od 1998 (teoretická fyzika), nyní doktorské studium subjaderné fyziky na FZÚ AV ČR.
 • Autor seriálu o relativitě v 15. ročníku.
 • Ladislav Michnovič
 • MFF od 1998, nyní studuje astrofyziku. Od roku 2008 zaměstnán u Acision jako odborník na integraci telekomunikačních produktů na Linuxové a Solaris systémy.
 • Libor Dener
 • MFF od 1998 (informatika), od roku 2005 také programátor u Jyxo, s.r.o.
 • Libor Sedláček
 • MFF od 1998, nyní doktorské studium fyziky povrchů.
 • Michal Bittner
 • MFF 1998–2007, doktorské studium fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí. Zároveň zaměstnán ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech.
 • Miroslav Brož
 • Studium MFF 1994-2006, doktorské studium astronomie. Nyní odborný asistent na Astronomickém ústavu UK.
 • Spoluautor seriálu o optice ve 12. ročníku.
 • Miroslav Kladiva
 • MFF od 1998 (teoretická fyzika), nyní doktorské studium subjaderné fyziky.
 • Ondřej Pejchal
 • MFF od 1998, nyní doktorské studium jaderné a subjaderné fyziky.
 • Webmaster v ročnících 13. – 16.
 • Petr Janeček
 • MFF od 1996, doktorské studium fyziky povrchů.
 • Hlavní TeXař ve 12. – 13. ročníku.
 • Slavomír Nemšák
 • MFF 1998-2008, doktorské studium fyziky povrchů. Nyní postdoc v Japonském Národním institutu pro materiálový výzkum.
 • Tomáš Ostatnický
 • MFF 1996 – 2006, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky. Nyní odborný asistent na katedře chemické fyziky a optiky MFF UK.
 • Autor seriálu o polovodičích ve 13. ročníku.
 • Daniel Sprinzl
 • MFF od 1998, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
 • Karel Honzl
 • MFF 1999–2006 (teoretická fyzika). Nyní databázový specialista v Unicornu.
 • TeXař ve 14. – 15. ročníku.
 • Lenka Zdeborová
 • MFF 1999–2008, doktorské studium statistické fyziky v Paříži ve Francii. Od roku 2008 postdoc v Los Alamos National Laboratory, Nové Mexiko, USA.
 • Spoluautorka seriálu na pokračování ve 14. ročníku o mechanice. Vedoucí obou soustředění v 15. ročníku. Sepsala podrobnou historii semináře.
 • Miroslav Musil
 • Pavol Habuda
 • MFF 1999–2009. Nyní zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.
 • Robert Vácha
 • MFF 1999–2005 (biofyzika a chemická fyzika); nyní doktorské studium na Ústavu organické chemie a biochemie pod vedením Pavla Jungwirtha.
 • Jakub Holovský
 • MFF od 2000 (fyzika kondenzovaných látek), doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
 • Jan Houfek
 • MFF 2000–2005 (fyzika povrchů a ionizovaných prostředí). Nyní risk management analytik v České národní bance.
 • Jan Houštěk
 • MFF 2000–2007, magisterské studium nedokončil. Nyní se zabývá IT; je členem ÚV FO (organizuje celostátní soustředění).
 • Šéf v 16. – 17. ročníku. Spoluautor seriálu na pokračování o mechanice ve 14. ročníku a o elektromagnetismu v 17. ročníku. Kompletně přepsal TeXovská makra do podoby, která se stále používá.
 • Karel Kouřil
 • MFF od 2000, doktorské studium pevných látek.
 • Martin Zdráhal
 • MFF od 1999-2008 (teoretická fyzika), doktorské studium subjaderné fyziky. Nyní postdoc Universität Wien.
 • Milan Berta
 • MFF od 2000, doktorské studium kvantové optiky a optoelektroniky.
 • Miroslav Pištěk
 • MFF 2000–2008 (diskrétní matematika a optimalizace).
 • Pavel Augustinský
 • MFF od 2000, nyní doktorské studium teoretické fyziky na oddělení teorie pevných látek FZÚ AV.
 • Autor seriálu na pokračování o matematickém aparátu fyziky v 16. ročníku.
 • Peter Čendula
 • MFF od 2001, doktorské studium fyziky nanostruktur na Institutu kovových materiálů v Drážďanech.
 • Tomáš Matoušek
 • MFF 2000–2005, doktorské studium teoretické informatiky. Nyní softwarový inženýr u Microsoftu.
 • Autor nynější původní databáze řešitelů DAKOS.
 • Vladimír Fuka
 • MFF od 2001, doktorské studium meteorologie.
 • Adéla Jelínková
 • MFF 2002-2007.
 • Eva Skopalová
 • MFF UK 2002-2007 (optika a optoelektronika).
 • Jan Pacák
 • MFF od 2002.
 • Michael Komm
 • MFF od 2002, doktorské studium fyziky plazmatu do 2011, pracuje v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.
 • Autor legend a fotograf na několika soustředěních. Autor seriálu o fyzice plazmatu a termojaderné fúzi ve 26. ročníku.
 • Miroslav Šulc
 • MFF od 2002, doktorské studium teoretické fyziky.
 • Jan Prachař
 • MFF 2003–2008 (fyzika kondenzovaných soustav). Nyní softwarový vývojář ve společnosti Testomato.
 • Hlavní organizátor od 18. do 20. ročníku. Spoluautor seriálu na pokračování o teoretické mechanice v 18. ročníku. Autor legendy soustředění na podzim v 19. ročníku. Podílel se na organizaci prvního Týdne s aplikovanou fyzikou ve 20. ročníku a byl hlavním organizátorem prvního Fyziklání taktéž ve 20. ročníku. Vytvořil minulou verzi webové stránky FYKOSu, webmaster od 21. ročníku a docela dlouho. TeXař od 18. do 20. ročníku. Spoluautor publikace "FYKOS 1997–2007". Podílel se na vzniku databáze zadání a řešení úloh.
 • Jaroslav Trnka
 • MFF od 2003, doktorské studium subjaderné fyziky. Zároveň doktorské studium na Princeton University v USA.
 • Spoluautor seriálu na pokračování v 17. ročníku o elektromagnetismua v 18. ročníku o teoretické mechanice, autor seriálu ve 20. ročníku o kvantové fyzice. Organizátor a autor legendy soustředění na podzim v 18. ročníku.
 • Jiří Lipovský
 • MFF od 2003 - 2011 doktorské studium teoretické fyziky, nyní vědecký pracovník na Ústavu jaderné fyziky AV ČR.
 • Pomáhal při vzniku databáze úloh, vytvořil elektronickou verzi zadání úloh prvního až šestého ročníku.
 • Karel Tůma
 • MFF od 2003, doktorské studium matematického modelování.
 • Webmaster v 17.–20. ročníku. Pomáhal při tvorbě databáze úloh. Rozjížděl webové přihlašování na Den s experimentální fyzikou. Autor legendy podzimního soustředění ve 20. ročníku.
 • Michal Bareš
 • MFF od 2003, studuje obecnou fyziku.
 • Pavel Brom
 • Student 4. ročníku Ph. D. studia na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
 • Založil Sekci experimentování FYKOSu, kterou vedl až do 25. ročníku. V průběhu té doby se podílel na přípravě DSEFů a TSAFů. Autor velkého počtu experimentálních úloh. Autor legendy jarního soustředění ve 20. ročníku.
 • Vít Šípal
 • Od 2003 bakalářské studium na FEL ČVUT, poté inženýrské studium na RWTH Aachen, od r. 2009 postgraduální studium na Oxfordu.
 • Jana Hrudíková
 • MFF od 2004, studuje biofyziku a chemickou fyziku.
 • Jana Ringelová-Matějová
 • MFF od 2004, studuje fyziku povrchů a ionizovaných prostředí.
 • Martin Rybář
 • MFF od 2004, studuje jadernou a subjadernou fyziku.
 • Matouš Ringel
 • MFF od 2004, doktorské studium na oddělení teorie pevných látek FZÚ AV ČR.
 • Autor seriálu o statistické fyzice v 19. ročníku. Na soustředěních připravoval Náboj.
 • Milan Pečeňa
 • MFF 2004-2007.
 • Peter Zalom
 • Student 1. ročníku NMgr. studia meteorologie a klimatologie MFF.
 • Petra Suková
 • MFF od 2004, studuje teoretickou fyziku.
 • Vojtěch Krejčiřík
 • MFF od 2004, studuje teoretickou fyziku.
 • Daniel Božík
 • MFF od 2005, studuje teoretickou fyziku.
 • Ján Lalinský
 • Student 2. ročníku NMgr. studia biofyziky a chemické fyziky MFF.
 • Na několika soustředěních připravoval Náboj.
 • Peter Greškovič
 • Student 4. ročníku fyziky MFF.
 • Petr Sýkora
 • V roce 2010 zanechal studia fyziky na MFF. V současnosti webový vývojář.
 • Řidič a zdravotník na několika soustředěních. Spoluautor legendy na jarním soustředění 20. ročníku a podzimním soustředění 21. ročníku.
 • Petr Vaško
 • MFF od 2005, studuje teoretickou fyziku.
 • Roman Fiala
 • MFF od 2005, studuje fyziku povrchů a ionizovaných prostředí.
 • Zdeněk Kučka
 • V roce 2010 zanechal studia fyziky na MFF.
 • Spoluorganizoval Dny s experimentální fyzikou a Týdny s aplikovanou fyzikou. Organizátor a spoluautor legendy soustředění na podzim ve 22. ročníku.
 • Aleš Podolník
 • Pracuje jako postdoc na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR.
 • Hlavní organizátor od 21. do 24. ročníku. Hlavní organizátor Fyziklání v letech 2008 až 2010. Vedoucí a autor legendy soustředění na jaře ve 21. ročníku a na jaře v 26. ročníku, vedoucí podzimního soustředění v 27. ročníku a člen přípravného týmu na mnoha dalších. Napsal původní webový upload řešení a založil organizátorskou wiki. Načal Výfuk.
 • Jan Bednář
 • Student 3. ročníku NMgr. FEL-ČVUT - Multimediální technika.
 • Organizátor a spoluautor legendy soustředění na podzim ve 22. ročníku.
 • Juraj Šibík
 • MFF od 2005.
 • Lukáš Stříteský
 • Zanechal studia na MFF.
 • Spoluautor seriálu ve 21. ročníku o počítačové fyzice.
 • Marek Pechal
 • Studuje teoretickou fyziku na univerzite v Zürichu.
 • Autor seriálu ve 21. ročníku o počítačové fyzice.
 • Marek Scholz
 • Studuje 3. ročník Ph.D. makromolekulární fyziky na MFF UK.
 • Na nesčetně soustředěních dělal zdravotníka a řidiče. Byl v přípravném týmu na jarní soustředění 2010.
 • Miroslav Hrubý
 • MFF od 2006.
 • Petra Malá
 • FJFI ČVUT od 2007.
 • Roman Derco
 • MFF od 2006.
 • Tomáš Bednárik
 • MFF od 2006.
 • Tomáš Jirotka
 • Vystudoval Mgr. obor matematických metod informační bezpečnosti na MFF. V současnosti pracuje v GoodData Company.
 • TeXař od 21. do 24. ročníku. Autor maker pro Fyziklání. Autor legendy na jarním soustředění v 22. ročníku. V přípravném týmu na jarní soustředění 23. ročníku a podzimní soustředění 24. ročníku.
 • Vojtěch Molda
 • MFF od 2006.
 • Autor grafické podoby současného webu.
 • Daniel Šimsa
 • Studuje 3. ročník NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF.
 • Jakub Benda
 • Studuje 1. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF.
 • Spolu s Pavlem Motlochem napsal seriál o historických milnících fyziky ve 22. ročníku.
 • Jan Jelínek
 • Studuje 2. ročník NMgr. teoretické informatiky na MFF.
 • Kryštof Touška
 • Vystudoval matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na MFF (2007-2012). V současnosti pracuje u A.T. Kearney.
 • Řidič a fotograf na několika soustředěních.
 • Lukáš Malina
 • Studuje 2. ročník NMgr. jaderné a subjaderné fyziky na MFF.
 • Martin Formánek
 • Studuje 1. ročník Ph. D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF.
 • Pavel Motloch
 • Vystudoval NMgr. teoretickou fyziku na MFF.
 • Spolu s Jakubem Bendou napsal seriál o historických milnících fyziky ve 22. ročníku.
 • Pavol Pšeno
 • Studoval fyziku na MFF. † 2010.
 • Tomáš Tintěra
 • Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF.
 • Adéla Skoková
 • Studuje 3. ročník NMgr. matematických metod informační bezpečnosti na MFF.
 • Dalimil Mazáč
 • Studuje 1. ročník Mgr. teoretické fyziky na Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Kanada.
 • Autor seriálu o optice ve 23. ročníku.
 • Jakub Michálek
 • Studuje 2. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF a práva na PF. Koníčky: Česká pirátská strana, pirátské noviny, mechanika hlasivek a rezonančních dutin, česká opera, ústavní komparatistika – ústava de lege ferenda, kopírovací monopol.
 • Podílel se významně na korekturách, výběru a přípravě úloh. Spoluautor seriálu o komplexních číslech v 24. ročníku. V roce 2014 byl zvolen za Českou pirátskou stranu do magistrátu hlavního města Prahy.
 • Jan Hermann
 • Studuje PhD. na Fritz-Haber-Institut der MPG, Berlín, Německo.
 • Připravil Náboj pro několik soustředění.
 • Jana Poledniková
 • Data analyst Benelux & Nordics v Criteo Amsterdam.
 • Vařila na jarním soustředění 23. ročníku. Autorka seriálu o astronomii a astrofyzice v 25. ročníku.
 • Lukáš Ledvina
 • Studuje 4. ročník Ph.D. teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Spoluautor seriálu o komplexních číslech v 24. ročníku, střih videí k videoseriálu. Od 23. ročníku recenzuje řešení, zadání (jak v sériích, tak ve Fyzikláních) a texty seriálu. Kreslil obrázky v metapostu. Dlouhodobě zapůjčil dewarku z KMF. Organizoval přednášky FYKOSu pro středoškoláky v 25. a 26. ročníku. Zorganizoval první ročník VAFu v 27. ročníku.
 • Marek Nečada
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK a příležitostně matematiku.
 • Příprava podzimního soustředění 23. ročníku.
 • Hana Šustková
 • Studuje 1. ročník NMgr. geofyziky na MFF UK.
 • Jan Humplík
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor Fyziklání v letech 2011 až 2013.
 • Karel Kolář
 • Vystudoval Bc. obecnou fyziku a Mgr./RNDr./Ph.D. učitelství fyziky. Pracuje jako redaktor v Nakladatelství Prometheus, spol. s r. o.
 • Hlavní organizátor od 24. do 26. ročníku. Zavedl funkci zástupce hlavního organizátora, kterou zastával v 27. a 28. ročníku. V roce 2014 sepsal diplomovou práci s tématem "Fyzikální korespondenční seminář MFF UK - reflexe a rozvoj". Jeho dizertační práce se také částečně týkala FYKOSu. Autor seriálu ve 33. ročníku. Vedoucí DSEFu 2010 a 2011. Vedoucí TSAFu do CERNu na podzim 2012 a 2015; po Německu (DESY a ASDEX-U) 2014; a v Praze 2017. Vedoucí jarního soustředění v 27. ročníku, člen přípravného týmu jarního soustředění v 23. ročníku a na mnoha dalších. Pokladník od 24. do 28. ročníku. Řidič od jarního soustředění 27. ročníku do 32. ročníku. Senior consultant od 29. do 36. ročníku. Vedoucí přípravy MFnáboje 2012 a 2013, který se později přejmenoval na Náboj Junior. Zařídil, že se FYKOS stal členem World Federation od Physics Competitions a prezentoval FYKOS na mnoha národních i mezinárodních konferencích (WCPE, ICPE, GIREP, ICPS, Veletrh nápadů učitelů fyziky, ...).
 • Katarína Baxová
 • Studovala obecnou fyziku na MFF.
 • Martin Výška
 • Autor seriálu ve 23. ročníku.
 • Michal Koutný
 • Vystudoval obor Softwarové systémy na MFF UK a nyní pracuje v SUSE.
 • Git workflow, (Xe)LaTeX makra, Astrid, FoL, FKSDB, Dokuwiki pluginy.
 • Tereza Zábojníková
 • Studuje 1. ročník NMgr. učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou na MFF UK.
 • Autorka legendy soustředění v 23. ročníku (jaro), vedoucí přípravy čtyř soustředění od 23. až 25. ročníku. Zdravotnice na několika soustředěních.
 • Veronika Stankovianska
 • Anglické korektury.
 • Jáchym Sýkora
 • Studuje 3. ročník matematiky na University of Cambridge.
 • V přípravném týmu na podzimní soustředění 24. ročníku a podzimní soustředění 26. ročníku.
 • Lada Peksová
 • Studuje 2. ročník doktorského studia matematických struktur pod dvojím vedením na MFF UK v Praze a GAU v Goettingenu.
 • V přípravném týmu na podzimní soustředění 24. ročníku.
 • Petr Ryšavý
 • Studuje informatiku na ČVUT.
 • Tereza Jeřábková
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Tereza Steinhartová
 • Studuje 1. roč. Ph.D. biofyziky, chemické a makromolekulární fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí přípravy jarního soustředění 25. ročníku a podzimního soustředění 26. ročníku. Vedoucí DSEFu 2012 a 2013 a T(d)SAFu 2012. Spravovala sekci experimentů.
 • Zuzana Dočekalová
 • Studuje 3. ročník Bc. dopravního inženýrství na ČVUT.
 • Aleš Flandera
 • Studuje 3. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor FYKOSu od konce 26. ročníku do konce 28. ročníku. Zástupce hlavního organizátora v 26. ročníku a od 29. do 30 ročníku. Podílel se na vzniku Fyziklání Online a byl jeho hlavním organizátorem v letech 2012 až 2015. Spoluvedl jej s Oldřichem Holcnerem v roce 2016.
 • Dominika Nožičková
 • Vystudovala obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně. Vystudovala Ph.D. oboru Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie na CEITEC VUT.
 • Vedoucí výběru úloh do sérií od 25. do 27. ročníku. Zdravotnice na soustředěních od podzimního soustředění 26. ročníku do 28. ročníku.
 • Dávid Hvizdoš
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Jakub Kocák
 • Studuje 3. ročník NMgr. Fyzikální chemie na PřF UK, 4. ročník Bc. Obecné fyziky a 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Dlouhodobě se staral o jazykové korektury slovenštiny.
 • Jiří Nárožný
 • Studuje 3. ročník NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Vtipná osoba, kterou jste znali ze soustředění. Stál u zrodu Fyziklání online a různých typů přednášek.
 • Ján Pulmann
 • Absolvoval Mgr. Teoretické fyziky na MFF UK. Studuje 1. roč. Ph.D. matematiky na univerzitě v Ženevě.
 • V 27. a 28. ročníku se staral o příjem řešení. Autor seriálu 29. ročníku o termodynamice.
 • Pavel Irinkov
 • Studuje 3. ročník Bc. studia obor Obecná fyzika na MFF UK a 3. ročník Bc. studia na FSV UK.
 • Petr Sedláček
 • Studuje 2. ročník Bc. studia oboru Bankovnictví a pojišťovnictví na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Tomáš Pikálek
 • Studuje 2. ročník NMgr. oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie ve studijním programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
 • TeXař od 26. do 29. ročníku.
 • Zuzana Bogárová
 • Studuje 3. ročník Bc. biomedicínské fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.
 • Ivo Vinklárek
 • Studuje 2. roč. NMgr. biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
 • Grafická úprava letáků. Vedl podzimní soustředění v 28. ročníku.
 • Jakub Vošmera
 • Studuje 1. roč. Ph.D. Subjaderné fyziky na MFF UK.
 • Odborné korektury v 26. – 28. ročníku.
 • Jan Kubálek
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné informatiky na MFF UK.
 • Pomoc s návrhem FKSDB.
 • Kristína Nešporová
 • Studuje 5. ročník Mgr. Farmacie na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity.
 • Zdravotnice na jarním soustředění 29. ročníku. Jazykové korektury.
 • Martina Janská
 • Studuje 2. ročník Bc. experimentální jaderné částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • Nicola Burianová
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Patrik Švančara
 • Studuje 2. ročník Ph.D. fyziky kondenzovaných soustav na MFF UK.
 • Vedl v 26. ročníku Výfuk. Zařídil odloučení Výfuku od FYKOSu.
 • Radomír Gajdošoci
 • Studuje 2. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí přednášek z fyziky v 27. ročníku.
 • Tomáš Bárta
 • Studuje 1. roč. NMgr. oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice na MFF UK.
 • Hlavní organizátor Fyziklání v letech 2014 až 2016.
 • Zdeněk Jakub
 • Studuje 2. ročník NMgr. programu Aplikované vědy v inženýrství na FSI VUT v Brně.
 • Erik Hendrych
 • Studuje 2. ročník NMgr. optiky a optoelektroniky na MFF UK.
 • Vedoucí DSEFu 2014 až 2019.
 • Jakub Doležal
 • Studuje na University of Edinburgh.
 • Překládal zadání v 27. a 28. ročníku.
 • Jakub Šafin
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK. Pracuje v Innovatrics, s.r.o.
 • Lubomír Grund
 • Studuje 4. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Vedl jarní soustředění ve 28. ročníku, jarní a podzimní soustředění ve 29. ročníku.
 • Lukáš Fusek
 • Studuje 2. ročník NMgr. fyziky povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK.
 • Lukáš Timko
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky na MFF UK. Pracuje v NESS Czech, s.r.o.
 • Udělal ročenku 25. ročníku. Podílel se na ročence 28. ročníku. Spoluautor seriálu o numerických metodách a počítačových simulacích v 31. ročníku.
 • Michal Nožička
 • Studuje 1. ročník NMgr. oboru Finanční a pojistná matematika na MFF UK.
 • Vedoucí podzimního soustředění 30. ročníku. Vedoucí výběru úloh 29. a 30. ročníku. Autor seriálu 30. ročníku o statistice a pravděpodobnosti.
 • Michal Červeňák
 • Pracuje na Oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v.v.i.
 • Má zásluhy na FYKOSím webu. Navrhl a spolurealizoval herní systém Fyziklani. Vedoucí podzimního soustředění ve 31. ročníku v Zelené Lhotě a ve 32. ročníku v Karlovicích. Autor seriálu ve 35. ročníku o laserové inerciální fúzi.
 • Miroslav Hanzelka
 • Studuje 1. roč. Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK. Pracuje na Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR.
 • Hlavní organizátor a pokladník od konce 28. ročníku do poloviny 30. ročníku. Od 27. ročníku do 31. ročníku prováděl odborné korektury. Spoluautor seriálu o numerických metodách a počítačových simulacích v 31. ročníku.
 • Miroslav Rapčák
 • Studuje 1. ročník Mgr. teoretické fyziky programu PSI v Kanadě.
 • Autor seriálu o strunách v 27. ročníku.
 • Monika Ambrožová
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Peter Ondáč
 • Studuje 1. ročník Ph.D. Fyziky plazmatu a ionizovaných prostředí na MFF UK.
 • Veronika Brumovská
 • Studuje PhD. na TU Wien.
 • Zdravotnice na jarním soustředění 28. ročníku, podzimním 29. ročníku a podzimním 30. ročníku. Vedoucí jarního soustředění ve 30. ročníku.
 • Vojtěch Witzany
 • Vystudoval NMgr. teoretické fyziky na MFF UK.
 • S Mirkem Rapčákem napsal seriál o teorii strun v 27. ročníku. Autor seriálu o teorii chaosu v 28. ročníku.
 • Václav Bára
 • Studuje 1. ročník Ph.D. teoretické fyziky na MFF UK.
 • Lýdia Janitorová
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Zorganizovala společně s Markem Martausem VAF 2015.
 • Marek Martaus
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Zorganizoval společně s Lydkou Janitorovou VAF 2015. V 29. ročníku se staral o příjem úloh.
 • Matouš Pechman
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Oldřich Holcner
 • Hlavní organizátor Fyziklání Online v roce 2016 společně s Alešem Flanderou.
 • Ondřej Zelenka
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Ota Čapek
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Radka Štefaníková
 • Studuje 2. ročník NMgr. fyziky kondenzovaných soustav na MFF UK.
 • Viktor Skoupý
 • Studuje 3. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Daniel Dupkala
 • Absolvent NMgr. Učitelství fyziky a matematiky a Bc. Aplikované fyziky na MFF UK. Pracuje na Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.
 • Hlavní organizátor FYKOSu v druhé polovině 30. ročníku, zástupce hlavního organizátora od 31. do 34. ročníku. Hlavní organizátor Fyziklání v letech 2017 až 2022 a zástupce v letech 2016 a 2023. Vedoucí Fyzikálního Náboje v ČR v letech 2016 až 2020, zástupce v letech 2021 až 2022. Vedl podzimní soustředění 2021 a významně se podílel na přípravě několika dalších soustředění. Věnoval se rozvoji grafické a marketigové tváře FYKOSu. Ogranizoval také TSAF 2017.
 • Dominik Beck
 • Vystudoval NMgr. učitelství matematiky a fyziky. V současnosti dokončuje NMgr. Teor. fyz. na MFF UK.
 • Organizoval FYKOSí přednášky v 31. - 32. ročníku.
 • Filip Ayazi
 • Vystudoval MSci fyziku na University of Cambridge.
 • Vedl jarní soustředění ve 31. ročníku. Řidič na soustředění v 29.-34. ročníku.
 • František Dostál
 • Studuje 2. roč. Bc. oboru Programování a softwarové systémy na MFF UK
 • Vedoucí přednášek v 29. a 30. ročníku.
 • Jakub Dolejší
 • Studuje 2. roč. NMgr. Jaderné a subjaderné fyziky na MFF UK.
 • Zástupce hlavního organizátora FYKOSu ve 30. ročníku. Hlavní organizátor Fyziklání Online v roce 2017 a společně s Matějem Mezerou v roce 2018.
 • Jakub Dvořák
 • Studuje 1. roč. Bc. na FJFI.
 • Jakub Sláma
 • Studuje 3. ročník Bc. kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT.
 • Jan Mikula
 • Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Kateřina Fatková
 • Studuje 2. roč. NMgr. Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
 • Markéta Machová
 • Studuje 2. NMgr. Teoretické informatiky na MFF UK.
 • TeXař v 29. - 33. ročníku. Vedla podzimní soustředění ve 33. ročníku.
 • Mikuláš Matoušek
 • Studuje 3. ročník Ph.D. Chemické fyziky na MFF UK.
 • Zdravotník, kreslil odborné ilustrace. Autor seriálu o kvantové chemii v 36. ročníku.
 • Petr Doležal
 • Studuje PhD v oboru Umělá Inteligence pro výzkum Environmentálních Rizik na University of Cambridge. Vystudoval MSci ve fyzice tamtéž.
 • Samuel Kočiščák
 • Studuje 3. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Byl správce příjmu řešení, vedoucí Fyzikálního Náboje v Praze roku 2015, předchozí ročníky se konaly pouze v Bratislavě.
 • Tomáš Kremel
 • Studuje 1. ročník NMgr. studia oboru Umělá inteligence na MFF UK.
 • Tomáš Moravec
 • Studuje 1. roč. Bc. obecné informatiky na MFF UK.
 • Vít König
 • Studuje 2. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Zuzana Mičková
 • Studuje 1. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Štěpán Kolář
 • Studuje 1. ročník Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Jakub Jambrich
 • Studuje 3. roč. Bc. obecné fyziky na MFF UK.
 • Autor seriálu o teoretické mechanice ve 32. ročníku.
 • Jozef Bucko
 • Studuje 3. roč. Obecné fyziky Bc. na MFF UK.
 • Marek Otýpka
 • Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Milan Suk
 • Pavel Blažek
 • Pavel Kůs
 • Studuje 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Peter Kubaščík
 • Tomáš Hrbek
 • Studuje 2. roč. NMgr Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí na MFF UK.
 • Šimon Knoška
 • Studuje 1. ročník NMgr. teoretickej fyziky na MFF UK.
 • Alžběta Andrýsková
 • Studuje 2. ročník navazujícího Mgr. Aplikované fyziky na UPOL.
 • Daniel Slezák
 • Vystudoval Bc. Obecné fyziky a dva roky studoval Teoretickou fyziku na MFF UK.
 • Vedoucí přednášek pro SŠ v 31. a 32. ročníku.
 • Daniela Dupkalová
 • Absolventka NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Hlavní organizátorka FYKOSu od 31. do 35. ročníku, zástupkyně hlavního organizátora v 35. ročníku. Aktivně se účastnila organizace několika Fyziklání a FYKOSích soustředění, podzimní soustředění vedla v roce 2020 a spoluvedla v roce 2019 s Markétou Calábkovou.
 • Filip Krátký
 • Filip Pastierovič
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Jan Střeleček
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Jaromír Mielec
 • Jozef Lipták
 • Studuje 2. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK a Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.
 • Jáchym Bártík
 • Studuje 1. ročník Ph.D. studia Softwarových systémů na MFF UK.
 • Ve 31. a 32. ročníku se staral o výběr úloh semináře, vedl jarní soustředění ve 32. ročníku, byl vedoucím korespondenční části ve 33. ročníku
 • Matěj Mezera
 • Studuje 2. ročník Mgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor Fyziklání Online společně s Jakubem Dolejším v roce 2018 a sám v letech 2019 a 2020. Vedl jarní soustředění ve 32. ročníku.
 • Matěj Rzehulka
 • Studuje 2. ročník NMgr. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT. Pracuje na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i.
 • Pavol Šimko
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí VAFu v roce 2018.
 • Václav Mikeska
 • Studuje 2. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Štěpán Stenchlák
 • Studuje 2. ročník Ph.D. Softwarových systémů na MFF UK.
 • Vedl jarní soustředění ve 32. ročníku.
 • Diana Burianová
 • Ekaterina Yaroslavtseva
 • Filip Geib
 • Studuje 2. ročník Bc. Kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT.
 • Jiří Vala
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Katarína Častulíková
 • Anglické překlady.
 • Kristián Šalata
 • Student 1. roč. Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Matúš Kopunec
 • Sára Belejová
 • Tereza Labudová
 • Studentka 2. ročníku oboru Obecná fyzika.
 • Tomáš Červeň
 • Studuje 2. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Zasadil se o zavedení stáží na MFF UK pro nejlepší řešitele experimentálních úloh ve 36. ročníku. Dlouhodobě se věnoval rozvoji grafické tváře FYKOSu.
 • Vít Beran
 • Šimon Pajger
 • Studuje 1. ročník Ph.D. Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor Fyzikálního Náboje v letech 2021 a 2022. Vedl jarní soustředění ve 36. ročníku.
 • Ivan Hudák
 • Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Jindřich Dušek
 • Momentálně studuje 3. ročník bakalářského studia Fyziky na MFF UK.
 • Jindřich Jelínek
 • Studuje 1. ročník Ph.D. napůl na Ženevské univerzitě a napůl na ÚTEF v Praze.
 • Jiří Blaha
 • Studuje 2. ročník bc. programu Fyzika.
 • Kateřina Charvátová
 • Studuje 2. ročník NMgr. Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátorka Fyziklání Online v letech 2021 až 2023.
 • Kateřina Rosická
 • Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Marcel Vasiľák
 • Studuje 2. ročník bc. Energetika, Žilinská univerzita v Žiline.
 • Vedoucí propagace ve 33. až 35. ročníku.
 • Marek Jankola
 • Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Marie Grunová
 • Studuje 1. ročník Bc. oboru Chemie na Masarykově univerzitě.
 • Martin Vaněk
 • Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor FYKOSu od 35. ročníku. Vedoucí jarního soustředění 2022. Vedoucí korespondenční části a zástupce hlavního organizátora FYKOSu ve 34. ročníku. Vedoucí DSEFu 2020. Správce příjmu a obálkování ve 33. ročníku.
 • Matěj Coufal
 • Studuje 3. ročník Bc. IES FSV UK.
 • Zabýval se českými jazykovými korekturami.
 • Róbert Jurčo
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné fyziky na MFF UK.
 • Simona Švecová
 • Štěpán Marek
 • Studuje 2. ročník doktorského studia na KFKL MFF UK.
 • Autor seriálu o kmitání a vlnění ve 34. ročníku.
 • Adam Sochorec
 • Fotograf, věnoval se propagaci.
 • Eva Vochozková
 • Jan Benda
 • Studuje 3. ročník Bc. Matematického modelování na MFF UK.
 • Vedoucí korespondenční části ve 35. ročníku.
 • Jan Novotný
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jaroslav Herman
 • Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
 • Hlavní korektor ve 34. až 36. ročníku.
 • Jiří Zelenka
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Správce příjmu a obálkování ve 34. a 35. ročníku.
 • Kateřina Orságová
 • Studuje 3. ročník Bc. Jaderného inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Pavla Rudolfová
 • Studuje 2. ročník Bc. studia Letecká doprava na FD ČVUT.
 • Radka Křížová
 • Studuje 4. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Radovan Lascsák
 • Studuje 1. ročník NMgr. Astronomie a astrofyziky na MFF UK.
 • Robert Jurenka
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Veronika Hendrychová
 • Studuje 1. ročník NMgr. Matematická informatika na FJFI ČVUT.
 • Vedoucí podzimního soustředění ve 36. ročníku. Významně se podílela na vedení a IT FYKOSu od 34. do 36. ročníku.
 • Viktor Materna
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • Pokladník ve 35.-37. ročníku. Autor legendy na jarním soustředění ve 35. ročníku a vedoucí podzimního soustředění ve 37. ročníku.
 • Adam Mendl
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Adéla Kolembusová
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Správkyně příjmu a obálkování ve 36. ročníku.
 • Anežka Bakočová
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Daniel Broško
 • Studuje 2. ročník NMgr. Ekonomie a finance na IES UK.
 • Ve 35. a 36. ročníku FYKOSu vedl překlady pro FYKOS, Fyziklání i Fyziklání Online.
 • Daniel Fousek
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí DSEFu 2021 a spoluvedoucí DSEFu 2022.
 • Ema Wayan Danielová
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jakub Dřevo
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí propagace od konce 35. ročníku. Vedoucí jarního soustředění ve 37. ročníku.
 • Jakub Kliment
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí Fyzikálního Náboje v ČR v roce 2023.
 • Jitka Vysloužilová
 • Studuje 2. ročník Bc. Biofyziky na PřF JČU.
 • Josef Trojan
 • Studuje 3. ročník Bc. Matematické fyziky na FJFI ČVUT.
 • Správce sekce experimentů od 35. ročníku.
 • Lubor Čech
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • Lydie Rosenkrancová
 • Lívia Čerešňová
 • Marek Milička
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Patrik Kašpárek
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí doprovodného programu k Fyziklání 2022. Vedoucí DSEFu 2022.
 • Robert Gemrot
 • Studuje 3. ročník bakalářského studia na MUNI FI.
 • Tomáš Grycz
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Tomáš Tuleja
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Viačeslavas Šinkonis
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vojtěch David
 • Studuje 3. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
 • Hlavní organizátor Fyziklání 2023 a 2024. Zástupce hlavního organizátora FYKOSu ve 36. a 37. ročníku.
 • Adam Húšťava
 • Studuje 1. ročník Bc. informatiky na EPFL.
 • Adam Krška
 • Studuje 2. ročník Bc. Informačních technologií FIT VUT.
 • Albert Havliček
 • Studuje 2. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • Aneta Piklová
 • Studuje 2. ročník Bc. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • Aneta Pjatkanová
 • Studuje 2. ročník Bc. oboru Matematická fyzika na FJFI ČVUT.
 • Branislav Viliam Hakala
 • Pracuje jako výzkumník na Forschungszentrum Jülich GmbH.
 • Denisa Zdvořilá
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné fyziky na MUNI.
 • Dávid Brodňanský
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky - nanotechnologie na MUNI.
 • Elena Chochoľaková
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Zástupkyně hlavního organizátora ve 36. ročníku. Spoluvedoucí jarního soustředění ve 36. ročníku. Správkyně příjmu a obálkování ve 37. ročníku.
 • Eliška Malá
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK a 1. ročník Bc. Informačních technologií FIT VUT.
 • Eva Šťastná
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Filip Brutovský
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jakub Mikeš
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK. Pracuje pro APITEA Technologies, s.r.o.
 • Jakub Smolík
 • Studuje 2. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • Jan Bajer
 • Studuje 1. ročník Bc. Silniční a městské automobilové dopravy na TF ČZU.
 • Jan Mackovčák
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jan Marjanko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jan Pijáček
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jiří Kohl
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Josef Knápek
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderné a částicové fyziky na FJFI ČVUT.
 • Juraj Jánošík
 • Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Karel Podzimek
 • Studuje 1. ročník Bc. učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • Marek Čepec
 • Studuje 1. ročník Bc. Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Marie Lausová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Matúš Klimko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Matěj Charousek
 • Studuje 1. ročník Bc. informatiky na FIT ČVUT.
 • Michal Zummer
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Natália Verkinová
 • Studuje 3. ročník NMgr. Geofyziky na MFF UK.
 • Nicolas Gavorník
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí korespondenční části ve 36. ročníku.
 • Pavla Mlejnková
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Petr Kahan
 • Studuje 2. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
 • Vedoucí doprovodného programu Fyziklání 2024.
 • Radomír Mielec
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vojtěch Stránský
 • Studuje 1. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
 • Vojtěch Votruba
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Adam Roštejnský
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyzikálního inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Adéla Choděrová
 • Studuje 1. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • Daniela Karpíšková
 • Studuje 1. ročník Bc. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK.
 • David Bálek
 • Studuje 1. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
 • David Škrob
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jaromír Potůček
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Jonáš Dej
 • University of Cambridge
 • Juraj Pavolko
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Katarína Horská
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyzikálního inženýrství na FJFI ČVUT.
 • Vedoucí korespondenční části ve 37. ročníku.
 • Lukáš Létal
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Vedoucí DSEFu 2023.
 • Marek Plachý
 • Maxmilián Ladislav Skuda
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK
 • Monika Drexlerová
 • studuje 4.ročník na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm
 • Nikola Kadlečková
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Patrik Stercz
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Petr Sacher
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Soňa Husáková
 • Studuje 2. ročník Bc. Fyziky se zaměřením na vzdělávání na MUNI.
 • Tereza Hochmanová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Tereza Voltrová
 • Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
 • Tri Minh Vu
 • Studuje 1.ročník Bc. Chemie na VŠCHT
 • Vladimíra Brabcová
 • Studuje 1. ročník Bc. na FIT ČVUT.
 • Legenda

  Bc. – bakalářské studium
  NMgr. – navazující magisterské studium
  Ph.D. – doktorské studium
  MFF UK – Matematicko–fyzikální fakulta UK
  ÚTF – Ústav teoretické fyziky MFF UK
  ÚČJF – Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

  Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

  Pořadatelé a partneři

  Pořadatel

  Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

  Generální partner

  Hlavní partner

  Partner

  Mediální partner


  Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz