Nezapomenutelná soustředění

FYKOSí soustředění patří k nejzábavnějším akcím v této galaxii. Pořádána jsou dvakrát ročně jako odměna pro nejlepší řešitele v nějakém malebném kouty naší vlasti.


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz