Rozšiřující seminář (do 2016/17)

Vítejte na stránkách rozšiřujícího semináře FYKOSu! V současnosti bohužel rozšiřující seminář neprobíhá.

Co je to rozšiřující seminář?

Rozšiřující seminář (dále jen RS) je projekt FYKOSu. Jedná se o pravidelnou výuku jednou týdně ve středy od 17.00 v seminární místnosti T7 na MFF UK v Trojském komplexu. Z centra se k nám nejlépe dostanete přes metro C - zastávka Nádraží Holešovice - a poté autobusem č. 201 - zastávka Kuchyňka.

Seminář je rozšiřující hned v několika smyslech. Prvně rozšiřujeme korespondenční seminář o možnost navštěvovat jednou týdně kurz vybraných partií středoškolské fyziky. Jedná se o kurz, v němž nebudeme vysvětlovat taje vysokoškolské matematiky, ale pokusíme se připravit středoškoláka na to, aby je mohl začít objevovat sám, kupříkladu dalším studiem na naší fakultě.

Podruhé se v naší výuce budeme rozšiřovat látku střední školy, budeme pracovat se složitějšími matematickými objekty, jenž budou během semináře vysvětlovány, zpravidla vysokoškolskými.

Seminář je na rozdíl od většiny podobných kurzů zdarma

Pro koho je semináře určen?

Seminář pořádáme pro studenty maturitních a předmaturitních ročníků gymnázií. Zúčastnit se samozřejmě mohou i mladší či starší kolegové, kteří mají o fyziku zájem.

Hlavním cílem semináře je ukázat studentům, že fyzika není jen o memorování vzorečků a jejich následné aplikaci, především jde o to ukázat, že fyzika není jen pouhou matematikou, přestože žádnou kvantitativní a většinu kvalitativních odpovědí bez ní získat nemůžeme. Seminář má tedy sloužit jako příprava studentů na studium fyziky na vysoké škole.

Předchozí znalosti fyziky nejsou potřeba, bylo by však vhodné, aby posluchač měl přibližnou představu o středoškolské matematice. V případě nutnosti je možnost některé matematické kapitoly doplnit.

Co se probere a co ne?

Jelikož poběží oficiálně první ročník rozšiřujícího semináře, nechceme vám slibovat něco, co nezvládneme. Neprobereme proto veškerou látku. Určitě zvládnutelná témata lze najít v níže psané tabulce. Zbude-li dostatek času, pustíme se i do dalších témat dle zájmu.

Jedna lekce bude mít délku 90 - 120 minut dle náročnosti látky. Bude očekávaná příprava na jednotlivé lekce. V rámci semináře bude doporučeno sledovat i FYKOSí přednášky každý druhý čtvrtek od 18.00 v posluchárně T1.

# Téma přednášky Přednášející Lekce # Téma přednášky Přednášející Lekce
1 Mechanika hmotného bodu Václav Bára 9 Kontinuum Mirek
2 Práce a energie Jiří Nárožný 10 Akustika Mirek Hanzelka
3 Mechanika více bodů Jiří Nárožný 11 Tuhé těleso Jiří Nárožný
4 Speciální typy pohybů I Lukáš Ledvina 12 Elektrostatika Jiří Nárožný
5 Speciální typy pohybů II Mirek Hanzelka 13 Rezistence Mirek Hanzelka
6 Lagrangeova mechanika Karel Kolář 14 Elektrický proud ?
7 Statistika a entropie Václav Bára 15 Elektrické obvody Lukáš Ledvina
8 Termodynamika ? 16 EM vlny Václav Bára

Studijní materiály

Během semináře budeme průběžně aktualizovat seznam literatury, kterou pro vás vytváříme. Může se stát, že některé z kapitol budou chybět, většina by se zde však měla objevit po probrání daného celku na semináři.

Matematické texty ke kurzu

Fyzikální texty ke kurzu

Organizátoři semináře

Vedoucím semináře pro rok 2016/2017 byl tehdejší vedoucí přednášek pro středoškoláky

  • Fanda Dostál: S Fandou budete mít možnost setkat se osobně na úvodní schůzce semináře a poté na přednáškách pro středoškoláky. Kontaktoval jej můžete na adrese fanda@fykos.cz v případě jakýchkoliv otázek k semináři.

V semináři se střídalo pět přednášejících.

  • Václav Bára (found@fykos.cz): Jeho hlavním oborem zájmu jsou rozptylové experimenty ve speciální a obecné relativitě.
  • Mirek Hanzelka (mirek@fykos.cz): Hlavním zaměřením je šíření elektromagnetických vln v planetárních magnetosférách.
  • Karel Kolář (karel@fykos.cz): Hodně toho už zorganizoval. Občas zajde na šifrovačku. Má webové stránky, kde toho o něm najdete víc.
  • Lukáš Ledvina (lukasl@fykos.cz): Zabývá se gravitačním čočkováním
  • Jiří Nárožný (nahry@fykos.cz): Absolvoval teoretickou fyziku, zajímá se o matematické aspekty fyzikálních teorií, libuje si v geometrii.

Máte-li obecný dotaz, který není směřovaný konkrétně k nikomu z nás, pište nám na prednasky@fykos.cz.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz