Sekce experimentů


V souvislosti s rozvojem experimentální fyziky v rámci FYKOSu byla v září 2007 založena Sekce experimentů (zkráceně SEx). Jejím úkolem je organizace tradičních akcí semináře (Den s experimentální fyzikou a Týden s aplikovanou fyzikou) a zajištění cyklické obměny navštěvovaných pracovišť, dále správa FYKOSího experimentálního vybavení pro potřebu experimentálního odpoledne na soustředěních či dalších propagačních akcích fakulty a příprava nových pokusů a měření. V neposlední řadě má sekce na starosti informační a softwarovou podporu k řešení experimentální úlohy (za největší počet bodů) a aktualizaci těchto webových stránek sekce. Veškeré záležitosti týkající se experimentální fyziky ve FYKOSu můžete řešit s hlavním organizátorem, nejlépe však přímo se správcem sekce.Experimentální úlohy


Experimenty na soustředěních

Od podzimu roku 2006 na každém soustředění probíhá experimentální odpoledne/den, na kterém účastníci pracují na různých experimentálních úlohách, které zpravidla obsahují jednodušší či složitější teoretickou část, podle okolností odvození (vyhledání) nějaké závislosti a návrh metody měření, následně provedení experimentu a jeho precizní zpracování včetně vyhodnocení chyby měření, diskusi a prezentaci (obhajobu) výsledků na minikonferenci.

Důležitou součástí je přitom grafické zpracování měření. Účastníci dostanou jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci ve vědeckých programech a osvojit si metody grafického zpracování (zejména fitování a princip nejmenších čtverců k nalezení parametru s fyzikálním významem, kalibrace měřidla, interpretace grafů), a to vše s možností okamžité konzultace s organizátory. Všechny zkušenosti mohou uplatnit při budoucích vlastních vypracováních experimentálních úloh ve FYKOSu, při školních laboratorních pracích a jiných příležitostech a samozřejmě ve vysokoškolském praktiku. Nadstavbou je vytvoření skriptu pro program gnuplot (náš návod v češtině najdete zde), což lze využít k automatizaci měření a zpracování. Při minikonferenci účastníci získají představu, jak vypadá prezentace vlastní práce a výsledků před odborníky, čímž se připraví na obhajobu své seminární, bakalářské, diplomové práce apod.


Chcete sponzorovat experimentální sekci FYKOSu?

Vedle finanční podpory (či slevy) uvítáme funkční notebooky (k zpracování měření a přípravě prezentace), základní elektronické součástky a měřidla a jiné užitečné pomůcky. Neoficiálně lze kontaktovat přímo hlavního organizátora či správce sekce, oficiálně rovněž a navíc OPMK MFF UK. Předání může zajistit rovněž (a jednodušeji) občanské sdružení Spolek Matfyzák.

Sekci spravuje Josef Trojan

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz