FYKOS doporučuje

Níže najdete odkazy na různé další aktivity, které by vás mohly zaujmout či byste je mohli doporučit svým kamarádům, sourozencům či dali o nich vědět svým učitelům.

Matfyz

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy FYKOS financuje a umožňuje vám tak se účastnit na našich akcích. Pokud se zajímáte o studium či jenom o další akce v oblasti F, M či Inf, měli byste zabrousit i na stránky Matfyzu.

opmk.mff.cuni.cz – Tyto stránky obsahují přehled akcí Matfyzu, kontakty na ně a také nějaké zajímavé informace pro stávající studenty.
matfyz.cz – Jde o portál, kde naleznete články s různými zajímavostmi z fyziky, matematiky a informatiky.
mff.cuni.cz – Oficiální stránky MFF UK.
studuj-matfyz.cz – Stránky věnované speciálně zájemcům o studium na Matfyzu.

Olympiády a soutěže

Fyzikální olympiáda (FO)

Fyzikální soutěž s dlouhou historií od roku 1959. Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na středních školách, přičemž kategorie A vrcholí třetím - celostátním - kolem, z jehož vítězů je následně vybrána reprezentace České republiky pro Mezinárodní fyzikální olympiádu (IPhO). Ostatní kategorie mají jenom školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol i okresní kola. Nejvyšší ZŠ kategorie E vrcholí krajským kolem. Na stránkách Fyzikální olympiády můžete v archivu najít velké množství zajímavých studijních textů.
Web: fyzikalniolympiada.cz

Astronomická olympiáda (AO)

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Nejmladší věková kategorie (H) je určena pro žáky 6. ročníků základních škol, nejstarší věková kategorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol. Astronomická olympiáda probíhá ve třech kolech - školním, korespondenčním a celorepublikovém finále.
Web: olympiada.astro.cz

Turnaj mladých fyziků (TMF)

Fyzikální soutěž, na kterou se připravují středoškoláci (v týmu maximálně pěti lidí) v průběhu školního roku zpracováním 17 komplexních vědeckých fyzikálních problémů. Klíčovou roli v soutěži mají prezentace problémů na regionálním a následně celostátním a mezinárodním kole, které probíhají v anglickém jazyce.
Web ČR: www.jcmf.cz/tmf
Web SR: www.tmfsr.sk
Web mezinárodní: iypt.org

Matematická olympiáda (MO)

Starší sestra fyzikální olympiády určená také pro žáky středních a základních škol a rozdělená do obdobných kategorií.
Web: www.matematickaolympiada.cz/

Korespondenční semináře - SŠ

Fyzikálny Korešpondenčný Seminár (FKS)

Obdoba FYKOSu na Slovensku. Část pro středoškoláky se jmenuje přímo FKS, pro základoškoláky mají UFO a pro opravdu náročné řešitele, kteří chtějí komplikované příklady, mají kategorii FX.
Web FKS: www.fks.sk
Web UFO: ufo.fks.sk
Web FX: fx.fks.sk

Matematický korespondenční seminář (PraSe)

Matematický korespondenční seminář MFF UK pro středoškoláky. Přezdívá se mu PraSe (Pražský seminář).
Web: mks.mff.cuni.cz

Korespondenční seminář z programování (KSP)

Korespondenční seminář pro středoškoláky, který se věnuje zejména teoretickému programování a hledání optimálních řešení programovacích problémů. Seminář má i začátečnickou kategorii KSP-Z, určenou pro studenty s méně programátorskými zkušenostmi.
Web: ksp.mff.cuni.cz

Matematický korespondenční seminář (BRKOS)

Matematický korespondenční seminář Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Známý pod zkratkou BRKOS (brněnský seminář).
Web: brkos.math.muni.cz

Korespondenční semináře - ZŠ

Výpočty fyzikálních úkolů (Výfuk)

Korespondenční seminář Výfuk je mladší bratr FYKOSu. Je to celoroční fyzikální soutěž pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Web: vyfuk.mff.cuni.cz

Pikomat MFF UK

Pikomat MMF UK je matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
Web: pikomat.mff.cuni.cz

Koperníkův korespondenční seminář (KoKoS)

KOperníkův KOrespondenční Seminář — KoKoS je matematický korespondenční seminář pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Je pořádán převážně studenty Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Web: kokos.gmk.cz

Další zajímavé aktivity

Týden vědy na Jaderce

Během týdne se seznámíte s tím, jak se pracuje v (přírodních) vědách, vyzkoušíte si to na vlastní kůži v rámci miniprojektu, který si na konci stihnete odprezentovat v rámci konference. Nechybí ani přednášky, exkurze a doprovodný program. Akci pořádá FJFI ČVUT v Praze.
Web: tydenvedy.fjfi.cvut.cz

Talnet

talnet.jpg

Široká nabídka online kurzů, exkurzí a dalších aktivit v oblasti přírodních věd pro středoškoláky. Fyzikálními kurzy jsou například Astro a modelování, Vybrané kapitoly z teorií relativity, Materiály a krystaly. Speciálním kurzem je Na fyziku v týmu (NFT), ve kterém studenti pracují na vědeckých problémech Turnaje mladých fyziků a potom se účastní samotné soutěže.
Web Talnetu: talnet.cz
Web NFT: talnet.cz/nft

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz