FYKOS doporučuje

Níže najdete odkazy na různé další aktivity, které by vás mohly zaujmout či byste je mohli doporučit svým kamarádům, sourozencům či dali o nich vědět svým učitelům.

Matfyz

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy FYKOS financuje a umožňuje vám tak se účastnit na našich akcích. Pokud se zajímáte o studium či jenom o další akce v oblasti F, M či Inf, měli byste zabrousit i na stránky Matfyzu.

  • opmk.mff.cuni.cz – obsahuje přehled akcí Matfyzu, kontakty na ně a také nějaké zajímavé informace pro stávající studenty,
  • matfyz.cz – portál, kde s články s různými zajímavostmi z fyziky, matematiky a informatiky,
  • mff.cuni.cz – oficiální stránky MFF UK,
  • studuj-matfyz.cz – věnované speciálně zájemcům o studium na Matfyzu.

Olympiády a soutěže

Fyzikální olympiáda (FO)

Fyzikální soutěž s dlouhou historií od roku 1959. Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na středních školách, přičemž kategorie A vrcholí třetím - celostátním - kolem, z jehož vítězů je následně vybrána reprezentace České republiky pro Mezinárodní fyzikální olympiádu (IPhO). Ostatní kategorie mají jenom školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol i okresní kola. Nejvyšší ZŠ kategorie E vrcholí krajským kolem. Na stránkách Fyzikální olympiády můžete v archivu najít velké množství zajímavých studijních textů.

Astronomická olympiáda (AO)

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Nejmladší věková kategorie (H) je určena pro žáky 6. ročníků základních škol, nejstarší věková kategorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol. Astronomická olympiáda probíhá ve třech kolech - školním, korespondenčním a celorepublikovém finále.

Turnaj mladých fyziků (TMF)

Fyzikální soutěž, na kterou se připravují středoškoláci (v týmu maximálně pěti lidí) v průběhu školního roku zpracováním 17 komplexních vědeckých fyzikálních problémů. Klíčovou roli v soutěži mají prezentace problémů na regionálním a následně celostátním a mezinárodním kole, které probíhají v anglickém jazyce.

Matematická olympiáda (MO)

Starší sestra fyzikální olympiády určená také pro žáky středních a základních škol a rozdělená do obdobných kategorií.

Korespondenční semináře - SŠ

Fyzikálny Korešpondenčný Seminár (FKS)

Obdoba FYKOSu na Slovensku. Část pro středoškoláky se jmenuje přímo FKS a pro opravdu náročné řešitele, kteří chtějí komplikované příklady, mají kategorii FX.

Matematický korespondenční seminář (PraSe)

Matematický korespondenční seminář MFF UK pro středoškoláky. Přezdívá se mu PraSe (Pražský seminář).

Korespondenční seminář z programování (KSP)

Korespondenční seminář pro středoškoláky, který se věnuje zejména teoretickému programování a hledání optimálních řešení programovacích problémů. Seminář má i začátečnickou kategorii KSP-Z, určenou pro studenty s méně programátorskými zkušenostmi.

Matematický korespondenční seminář (BRKOS)

Matematický korespondenční seminář Masarykovy univerzity pro středoškoláky. Známý pod zkratkou BRKOS (brněnský seminář).

Korespondenční semináře - ZŠ

Výpočty fyzikálních úkolů (Výfuk)

Korespondenční seminář Výfuk je mladší bratr FYKOSu. Je to celoroční fyzikální soutěž pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Pikomat MFF UK

Pikomat MMF UK je matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Koperníkův korespondenční seminář (KoKoS)

KOperníkův KOrespondenční Seminář — KoKoS je matematický korespondenční seminář pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Je pořádán převážně studenty Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Další zajímavé aktivity

Týden vědy na Jaderce

Během týdne se seznámíte s tím, jak se pracuje v (přírodních) vědách, vyzkoušíte si to na vlastní kůži v rámci miniprojektu, který si na konci stihnete odprezentovat v rámci konference. Nechybí ani přednášky, exkurze a doprovodný program. Akci pořádá FJFI ČVUT v Praze.

Talnet

Široká nabídka online kurzů, exkurzí a dalších aktivit v oblasti přírodních věd pro středoškoláky. Fyzikálními kurzy jsou například Astro a modelování, Vybrané kapitoly z teorií relativity, Materiály a krystaly. Speciálním kurzem je Na fyziku v týmu (NFT), ve kterém studenti pracují na vědeckých problémech Turnaje mladých fyziků a potom se účastní samotné soutěže.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner neuron-logo.jpg

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz